projekat "Zanimljivi muzeji"

Muzeje približiti posjetiocima i učiniti ih zanimljivim

Jelena Đukanović, direktorica JU Muzeji i galerije Nikšić, kazala je da je fokus projekta, kada je Nikšić u pitanju, arheološka zbirka Crvene stijene, koja je zaštićeno dobro i broji oko 18.500 eksponata

1356 pregleda 0 komentar(a)
Sa projekta, Foto: Svetlana Mandić
Sa projekta, Foto: Svetlana Mandić

Preko 20 muzeja i aktera razvoja turizma iz Hercegovine i prekograničnog područja Crne Gore učestvuju u kreiranju ponude u kojoj će regija biti promovisana kao multietnička i kulturno raznolika evropska destinacija koja će uključivati i ruralna područja. Kreiranje jedinstvene turističke ponude sa fokusom na muzeje, koja će biti promovisana početkom naredne godine, realizuje se u okviru projekta „Zanimljivi muzeji“, koji finansira Evropska unija, a u Nikšiću je tim povodom održana radionica. Radionica u gradu pod Trebjesom je četvrta, a prethodne su organizovane u Jablanici, Konjicu i Mostaru.

Jelena Đukanović, direktorica JU Muzeji i galerije Nikšić, kazala je da je fokus projekta, kada je Nikšić u pitanju, arheološka zbirka Crvene stijene, koja je zaštićeno dobro i broji oko 18.500 eksponata.

„Ovaj projekat nam daje šansu da u sledećoj stalnoj postavci arheološke zbirke napravimo jedan novi pristup, postavku koja će biti zanimljiva i tehnološki u duhu sa sadašnjim trenutkom, a samim tim imaće snažnu kopču sa istraživačko posjetiteljskim centrom na Crvenoj stjeni“, kazala je Đukanović.

Kako je objasnila muzejski materijal će biti izložen u muzeju, dok će posjetiocima centra na Crvenoj stijeni kroz virtuelne posjete biti dočaran taj dugi vremenski period od 150.000 godina.

„Muzeji više nijesu zatvorene kutije već se otvaraju ka novim publikama. Živimo u korona vremenu koji nam je nametnuo nove vidove komunikacije, kao što su virtuelne izložbe, virtuelne posjete, nešto što već decenijama postoji u svijetu, a sada smo prinuđeni takvom načinu komunikacije. Sve više se približavamo publici. Naravno, to su mladi, ona ciljna grupa koja je prepoznata i prepoznaje naše virtuelne izložbe“, kazala je Anastazija Miranović, ispred Narodnog muzeja Crne Gore.

Prema njenim riječima, saradnja u projektu je izuzetno značajna kako za Narodni muzej, tako i za muzej u Nikšiću, kao i za crnogorsku kulturnu javnost i državu, obzirom da se radi o lokalitetu Crvena stijena koji se nalazi u opštini Nikšić, u Petrovićima, jednom od četiri najznačajnija paleolitska lokaliteta u svijetu.

foto: Svetlana Mandić

„Značajan je upravo po tome što možete hronološki pratititi razvoj čovjek u tom prostoru unazad 150.000 godina, tako da je izuzetno značajno da se tamo otvori jedan centar za razvoj kulturnog turizma koji bi se bazirao na arheološkom lokalitetu“, kazala je Miranović i dodala da bi se u tom centru mogle organizovati virtuelne posjete, kao i edukativne radionice i predavanja.

Podsjetila je da Narodni muzej od 2012. Godine, kroz državni projekat „Putevima kontinuiteta“, realizuje istraživanja na Crvenoj stijeni, kao i da su od tri objekta koji se nalaze u Petrovićima, dva obnovljena.

„Sada kroz ovaj projekat biti implementiran i u funkciju upravo arheologiji i turizmu i taj treći obekat. Nadam se da je to jedan dobar korak ka daljoj afirmaciji i revitalizaciji tog lokaliteta i uopšte približavanja jednog arheološkog lokaliteta društvu. Vrlo je bitna u svemu tome i međunarodna i regionalna saradnja. Nama je drago što smo partneri na projektu“, kazala je Miranović.

Rasim Tumović, menadžer projekta „Zanimljivi muzeji“, koji dolazi iz Udruženja „Link“ iz Mostara, organizacije koja je u saradnji sa Narodnim muzejem Crne Gore i opštinom Jablanica nosilac projekta, kazao je da iako je pandemija sve usporila i „mnoge stvari zakomplikovala“, vjeruje da će ljudi nastaviti da putuju i da se interesuju za muzeje.

„Nadamo se da će se u proljeće 2021. godine nastaviti međusobna posjeta, kada su u pitanju Bosna i Hercegovina i Crna Gora, i posjeta muzejima. U sklopu projekta pojedini muzeji će biti modernizovani sa digitalnom opremom i sadržajima koji traže današnji posjetioci“, kazao je Tumović.

Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom, posjeta muzejima regije je tokom 2020. smanjena i do 90 odsto, pa je, kako rekoše učesnici projekta, najveći izazov u procesu kreiranja ponude definisanje ciljne grupe i alata promocije, kako bi se ostvario veći posjet muzejima tokom 2021.

Radionice su do sada okupile 80 aktera iz prekograničnog područja, a promocija će uključiti štampanje i razmjenu promotivnog materijala, zajedničke kulturne događaje, međusobne posjete tur-operatera/agencija, te kreiranje posebnih promotivnih mjesečnih paketa koji će ciljano privlačiti određene grupe posjetilaca.

Ukupna vrijednost projekta je blizu 400.000 eura, od čega Evropska unija finansira skoro 300.000.

Preporučujemo za Vas