• <p>Imena strijeljanih se teško čitaju i naziru, kao i posveta</p>
  FOTO: Luka Zeković
 • <p>Imena strijeljanih se teško čitaju i naziru, kao i posveta</p>
  FOTO: Luka Zeković
 • <p>Imena strijeljanih se teško čitaju i naziru, kao i posveta</p>
  FOTO: Luka Zeković
 • <p>Imena strijeljanih se teško čitaju i naziru, kao i posveta</p>
  FOTO: Luka Zeković
 • <p>Imena strijeljanih se teško čitaju i naziru, kao i posveta</p>
  FOTO: Luka Zeković
 • <p>Imena strijeljanih se teško čitaju i naziru, kao i posveta</p>
  FOTO: Luka Zeković
 • <p>Imena strijeljanih se teško čitaju i naziru, kao i posveta</p>
  FOTO: Luka Zeković
 • <p>Imena strijeljanih se teško čitaju i naziru, kao i posveta</p>
  FOTO: Luka Zeković
 • <p>Imena strijeljanih se teško čitaju i naziru, kao i posveta</p>
  FOTO: Luka Zeković
 • <p>Imena strijeljanih se teško čitaju i naziru, kao i posveta</p>
  FOTO: Luka Zeković
 • <p>Imena strijeljanih se teško čitaju i naziru, kao i posveta</p>
  FOTO: Luka Zeković

Spomenik na Koniku posvećen borcima u lošem stanju

16302 pregleda 10 komentar(a)