učestvovala na UNESCO Svjetskoj konferenciji o kulturnim politikama i održivom razvoju

Vlaović: Savremeni trendovi razvoja doprinose sagledavanju kulture u kontekstu njene ekonomske samoodrživosti

„Kada govorimo o ekonomskoj valorizaciji kulture, nezaobilazna tema je i razvoj kulturnog turizma, koji za Crnu Goru, kao državu čija se privreda u najvećem dijelu oslanja upravo na djelatnosti turizma, ima poseban značaj", kazala je ministarka kulture i medija Maša Vlaović

4302 pregleda 0 komentar(a)
Foto: PR Centar
Foto: PR Centar

Crna Gora izdvaja 2,5 posto svog nacionalnog budžeta za finansiranje kulture i teži da podrži što veći broj projekata koji podstiču preduzetnički duh, u cilju povećanja zaposlenosti u ovoj oblasti i državi uopšte, kazala je ministarka kulture i medija Maša Vlaović.

Ona je putem video linka učestvovala na UNESCO Svjetskoj konferenciji o kulturnim politikama i održivom razvoju MONDIACULT2022, koja je održana u Meksiku, a govorila je u okviru tematske sesije IV – Budućnost kreativne ekonomije, prenosi PR Centar.

Vlaović je kazala da je primjetno da se kultura često posmatra kao oblast čiji razvoj podrazumijeva velika ulaganja koja nemaju značajne efekte u ekonomskom razvoju društva.

„Savremeni trendovi razvoja iz korijena mijenjaju ovu sliku i doprinose sagledavanju kulture u kontekstu njene ekonomske samoodrživosti. Promovišući ekonomske potencijale kulture, posebno u kontekstu razvoja kreativnih industrija, Crna Gora, kao država koja 2,5 posto svog nacionalnog budžeta izdavaja upravo za finansiranje kulture, teži da podrži što veći broj projekata koji podstiču preduzetnički duh, što jeste jedan od efikasnijih načina kojim se utiče na povećanje zaposlenosti u kulturi i državi uopšte“, istakla je Vlaović.

foto: PR Centar

Prema njenim riječima, u razradi takve strategije posebno mjesto su zauzele inicijative za podsticanje preduzetničkih ideja koje daju novu upotrebnu vrijednost starim zanatima, nematerijalnoj kulturnoj baštini, ali i savremenoj turističkoj valorizaciji materijalnih dobara.

„U tom kontekstu, Ministarstvo kulture i medija na godišnjem nivou sufinansira projekte u oblasti razvoja kreativnih industrija, stavljajući akcenat na arhitekturu, dizajn, digitalne umjetnosti, uspostavljanje ICT proizvoda, ali i izdavaštvo i kreativnu upotrebu starih zanata“, navela je Vlaović.

Ukazala je da su, kroz zakone u oblasti kinematografije, stvoreni olakšavajući uslovi za producente, čime se omogućuje povraćaj sredstava u iznosu od 25 odsto ukupnih troškova proizvodnje kinematografskog djela u Crnoj Gori.

foto: PR Centar

„Kada govorimo o ekonomskoj valorizaciji kulture, nezaobilazna tema je i razvoj kulturnog turizma, koji za Crnu Goru, kao državu čija se privreda u najvećem dijelu oslanja upravo na djelatnosti turizma, ima poseban značaj. Kulturna dobra Crne Gore uglavnom se nalaze na atraktivnim lokacijama, koje ih čine pogodnim za investiranje“, kazala je Vlaović.

Sve veća tražnja za takvim lokalitetima, kako smatra, dodatna su motivacija za kreiranje funkcionalnijih i obostrano korisnih odnosa između kapitala i kulture.

„U tom kontekstu, Crna Gora je u kontinuitetu značajna sredstva ulagala upravo u valorizaciju i restauraciju kulturnih dobara čija je prenamjena, u skladu sa važećim konzervatorskim principima, doprinosila obogaćivanju lokalne turističke ponude, ali i adekvatnoj prezentaciji istaknutog dijela materijalne istorije i kulture države“, rekla je Vlaović.

Konferencija se održava 40 godina nakon istorijske 1982. MONDIACULT Konferencije i 24 godine nakon Stokholmske konferencije 1998, a kako bi se obnovio multilateralni dijalog i međunarodna solidarnost i u potpunosti pokrenuo transformativni uticaj kulture na održivi razvoj čovječanstva i planete.