VEOMA JE VAŽNO UOČITI NA VRIJEME

Deset simptoma raka kože: Nikako se ne smiju ignorisati

Preporučljivo je jednom godišnje prekontrolisati stanje kože kod dermatologa, posebno ako spadate u rizičnu grupu za dobijanje raka kože
5726 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Sunčevi zraci su nam neophodni za opstanak, pozitivno utiču na naše zdravlje, na bioritam, ključni su za sintezu vitamina D, ali treba biti vrlo oprezan. Sun­če­vo zra­če­nje no­si i po­ten­ci­jal­ne opa­sno­sti po zdravlje ko­že i cije­log or­ga­ni­zma. Kao po­slje­di­ca ku­mu­la­tiv­nog efek­ta mo­gu se ja­vi­ti ve­o­ma ozbilj­ne i du­go­roč­ne bolesti, po­put ra­ka ko­že, ko­je se naj­če­šće is­ka­zu­ju u ka­sni­jim go­di­na­ma ži­vo­ta. Ko­ža pam­ti sve. Neophodno je obratiti pažnju na eventualne promjene na koži i na vrijeme prepoznati sumnjive izrasline, jer kada je bolest dijagnosticirana rano, uspješno se liječi.

"U većini slučajeva, rak kože se ne manifestuje snažnim simptomima", objasnio je dermatolog sa klinike Mayo dr. med. Aleksandar Sekulić za self.com. To zapravo znači da kancerogena pjega ili tačka u većini slučajeva nije bolna niti osjećamo svrab.

Kako onda na vrijeme prepoznati rak kože i šta uopšte treba provjeritii? "Simptomi zavise od vrste raka", kratko kaže Sekulić, prenosi 24sata.hr.

Melanom

Najsmrtonosniji oblik raka kože, melanom, obično je pigmentiran i sličan mladežu. Svaki put kada na koži primijetite novi mladež ili promjenu na nekom starom, obratite pažnju na sljedeće:

  • Asimetrija - Najlakše ćete procijeniti je li mladež simetričan ili ne tako što zamislislite crtu koja prolazi sredinom mladeža i zatim obratite pažnju na to jesu li obje polovine iste. Ako nijesu, mladež je asimetričan.
  • Rub mladeža - Kod uobičajenih mladeža, rubovi su precizni. Ako je rub mladeža nepravilan, to je svakako znak upozorenja.
  • Boja - Ako se u mladežu izmjenjuje nekoliko različitih boja, moguće je da se radi o melanomu.
  • Promjer - Češći su slučajevi melanoma kod većih mladeža, zato liječnici lliže ispituju mladeže kojima je promjer veći od 6 mm.
  • Razvoj - "Svaka promjena na mladežu je vrijedna ljekarske pažnje", smatra dr. med. Sekulić. Može doći do promjene boje, veličine, oblika, pa čak i do spontanog krvarenja iz mladeža.

Bazocelularni i planocelularni karcinom

Bazocelularni karcinom je najčešći oblik raka kože, a drugi po učestalosti je planocelularni karcinom. "U začetku su to obično male, gotovo neprimjetne tačkice koje, ako se ne tretiraju, vremenom rastu", objašnjava dr. med. Sekulić. Srećom, oba se vrlo uspješno liječe hirurškim putem, uz posljedično ostavljanje ožiljaka. Simptomi su im vrlo slični.

  • Crvena ljuskava mrlja - Crvena mrlja na koži koja je popraćena svrabom i sedmicama ne prolazi, iako je mažete kremama, najvjerovatnije je simptom planocelularnog karcinoma.
  • Bubuljica koja konstantno krvari - Malena izbočina, nalik bubuljici, koja konstantno krvari i nikako ne zarasta, većinom je znak bazocelularnog karcinoma.
  • Sjajna izbočina - Sjajna izraslina na koži može biti simptom bilo kojeg od ova dva tipa karcinoma. Obično je ružičaste, crvene ili bijele boje, ali izuzetno može biti i tamnija.
  • Ružičasta izraslina - Rubovi ove izrasline su ispupčeni, a središte je uvučeno, ponekad i skoreno.
  • Mrlja nalik ožiljku - Ako primijetite bijelu ili žutu mrlju nalik ožiljku, moguće je da je riječ o agresivnom obliku bazocelularnog karcinoma. Hitno se javite ljekaru.

Preporučljivo je jednom godišnje prekontrolisati stanje kože kod dermatologa, posebno ako spadate u rizičnu grupu za dobijanje raka kože.