Poliklinika Konzilijum - lider u dijagnostici

Terapija bola – individualni pristup teško oboljelim pacijentima

Poliklinika Konzilijum u svom timu ima iskusne onkologe i anesteziologe, koji zajedničkim snagama rade na tome da maksimalno olakšaju teške trenutke, kroz koje prolaze onkološki pacijenti

36515 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Poliklinika Konzilijum
Foto: Poliklinika Konzilijum

Maligne bolesti su često praćene velikim brojem tegoba, ali je bol najčešći simptom koji se najteže podnosi. Najčešće se javlja kod primarnih i sekundarnih tumora kostiju, organa za varenje, tumora pluća, dojke, prostate ili jajnika. Bol može da se javi u raznim fazama maligne bolesti, ali se njegova učestalost i jačina povećava kako bolest napreduje.

Adekvatnu terapiju kancerskog bola treba primijeniti čim se on pojavi, jer svako odlaganje liječenja nanosi pacijentu dodatnu patnju i narušava njegovo opšte stanje.

Liječenje kancerskog bola obuhvata liječenje tumora, kada god je to moguće i opravdano, pravilnu primjenu ljekova, sa ciljem da se bol stavi pod kontrolu i da se spriječe proboji bola, ali i da pruži psihološku, socijalnu i duhovnu podršku pacijentu.

Najvažniji faktor koji odredjuje vrstu lijeka i način njegove primjene je jačina bola. Nju procjenjuje sam pacijent na osnovu subjektivnog doživljaja, na zamišljenoj skali od 0-10.

Poliklinika Konzilijum
foto: Poliklinika Konzilijum

Svjetska zdravstvena organizacija je definisala osnovne principe primjene ljekova u terapiji kancerskog bola a to su:

  1. Primjena analgetika na usta – ljekove protiv bola koje treba uzimati na usta u vidu sirupa, kapi, kapsula ili tableta. Kada primjena ljekova na usta nije moguća, mogu da se primijene flasteri lijeka fentanila.
  2. Redovna primjena lijeka: po satnici, ne po potrebi – osnovni princip liječenja je da bol treba staviti pod kontrolu i spriječiti ga da se pojavi, umjesto da se suzbija kada se pojavi.
  3. „Na osnovu stepenica“ – jačina bola je presudan faktor za izbor lijeka protiv bola. Liječenje blagih bolova se započinje sa ljekovima neopioidima. Ako se bol njima ukloni, ostaje se na izabranoj stepenici. Ako je bol i dalje prisutan ili se pojačava, prelazi se na sledeću stepenicu.
  4. Individualni pristup – pravi se plan liječenja za svakog bolesnika ponaosob, uzimajući u obzir uzrok bola, starost bolesnika, očuvanost jetre odnosno bubrega, pridružena oboljenja. Efekat ljekova se razlikuje od osobe do osobe.

Pacijenti i porodica često izbjegavaju primjenu opioida zbog straha da će ovi ljekovi pacijente pretvoriti u zavisnike, da će se vremenom navići na ove ljekove i oni će prestati da djeluju, zbog straha od neželjenog dejstva itd. Činjenica je da su opioidi bezbjedni ljekovi za liječenje bola. Važno je samo da ljekar prilagodi njihovu primjenu pacijentu. Primjena opioida opravdana je u svim fazama maligne bolesti i uslovljena isključivo jačinom bola koju trpi pacijent.

Poliklinika Konzilijum
foto: Poliklinika Konzilijum

Poliklinika Konzilijum u svom timu ima iskusne onkologe i anesteziologe, koji zajedničkim snagama rade na tome da maksimalno olakšaju teške trenutke, kroz koje prolaze onkološki pacijenti.

Liječenje bola zahtijeva strpljenje, povjerenje i saradnju pacijenta, porodice i medicinskog tima.

Poliklinika Konzilijum, Skadarska 2, podgorica

020/650-660; 067/650-670