BESPLATNI PREGLEDI NA MAGNETNOJ REZONANCI

Pacijent ima pravo da slobodno izabere!

Radiološki tim Poliklinike Konzilijum predvodi Mr Sci med Branimir Vlahović, neuroradiolog sa preko 30 godina iskustva, od čega 8 godina kao Direktor Centra za radiološku dijagnostiku KC CG, a bio je i dugogodišnji predsjednik udruženja radiologa CG.

32733 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Poliklinika Konzilijum
Foto: Poliklinika Konzilijum

Poliklinika Konzilijum obavještava pacijente, da od sada preglede na magnetnoj rezonanci mogu obavljati i besplatno, na teret Fonda za zdravstveno osiguranje CG, uz uput od izabranog ljekara.

U skladu sa Zakonom o pravima pacijenata, pacijenti imaju pravo na slobodan izbor zdravstvene ustanove u kojoj žele da obave pregled.

Izabrani ljekar je dužan da pacijenta upozna sa svim dostupnim zdravstvenim ustanovama koje se nalaze u mreži ili imaju sklopljen ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje CG o pružanju usluga, za koje se pacijent upućuje na dalju dijagnostiku ili liječenje.

Radiološki tim Poliklinike Konzilijum predvodi Mr Sci med Branimir Vlahović, neuroradiolog sa preko 30 godina iskustva, od čega 8 godina kao Direktor Centra za radiološku dijagnostiku KC CG, a bio je i dugogodišnji predsjednik udruženja radiologa CG.

Radiološki tim Poliklinike Konzilijum predvodi Mr Sci med Branimir Vlahović, neuroradiolog sa preko 30 godina iskustva, od čega 8 godina kao Direktor Centra za radiološku dijagnostiku KC CG, a bio je i dugogodišnji predsjednik udruženja radiologa CG.

Mr Sci med Branimir Vlahović
Mr Sci med Branimir Vlahovićfoto: Poliklinika Konzilijum

Magnetna rezonanca predstavlja najsavremeniju dijagnostičku slikovnu metodu. Ovo je bezbolna, bezopasna i neinvazivna dijagnostička metoda pregleda koštano-zglobnih i mišićnih struktura, koja se zasniva na primjeni jakog magnetnog polja i radiofrekventnih elektromagnetnih talasa.

MR se široko koristi za medicinsku dijagnostiku, i to za otkrivanje bolesti, utvrđivanje faze bolesti ili praćenje toka bolesti, bez izlaganja tijela zračenju.

Pored MR mozga, vrata, kičme, organa abdomena i male karlice, dojke, medijastinuma, dostupan je široki broj pregleda muskuloskeletnog sistema (koljeno, skočni zglob, kuk, rame, lakat, mišići), kao i specifični pregledi MR spektroskopija, MR enterografija, MR kolonografija, MR urografija itd.

Poliklinika Konzilijum
foto: Poliklinika Konzilijum

Ukoliko bilo ko od pacijenata ima problem da kod izabranog ljekara zakaže pregled u našoj ustanovi, pozivamo vas da nas odmah kontaktirate na br. tel. 020/650-660; 067/650-670 gdje ćete dobiti sve potrebne informacije.

Poliklinika Konzilijum
foto: Poliklinika Konzilijum

Poliklinika Konzilijum, Skadarska 2, Podgorica.