Novogodišnje odluke: Postavljajte realne ciljeve - Vijesti.me
KVALITETNIJI ŽIVOT

Novogodišnje odluke: Postavljajte realne ciljeve

Kraj godine je obično vrijeme kada ljudi razmišljaju o onome šta su uspjeli da ostvare na osnovu analize sopstvenog života u protekloj godini

Nova godina se bliži, a u novoj planiramo narazličitije stvari. Da, vjerovatno će mnogi donijeti neke svoje novogodišnje odluke, ali da li će ih se i pridržavati?

Zašto su nam novogodišnje odluke potrebne?

I šta na kraju krajeva u psihološkom smislu za nas predstavlja Nova godina?

„Kraj godine je obično vrijeme kada ljudi razmišljaju o onome šta su uspjeli da ostvare na osnovu analize sopstvenog života u protekloj godini“, kaže za „Vijesti“ mr psihologije Bojana Miletić.

Ona napominje da se ljudi odlučuju za uvođenje promjena koje bi njihov život mogle učiniti kvalitetnijim, kao i za sprovođenje onoga što već duže vrijeme pokušavaju, a nijesu uspjeli da ostvare.

„Takve odluke se ponekad odnose na promjene određenog ponašanja, oslobađanje od štetnih navika, poput konzumiranja alkohola ili pušenje“, smatra Miletić.

Ne postoji najpovoljnije vrijeme

Napominje da se ponekad donose odluke koje u značajnijoj mjeri mogu da promijene život, kao što je promjena posla, stupanje u brak ili pak razvod.

„Problem nastaje kada sebi postavimo nerealne ciljeve koje nijesmo u mogućnosti da dostignemo“

„Uopšteno govoreći, ne postoji najpovoljnije vrijeme za donošenje odluka, one se mogu donijeti bilo kada, u bilo koje doba godine, ali kako Nova godina simbolički predstavlja novi početak, odluke o odbacivanju starih, neproduktivnih načina ponašanja i razmišljanja, te usmjeravanje ka novim ciljevima, obično se donose upravo tada“, kaže Bojana.

O tome zašto je dobro donositi novogodišnje odluke, Miletić kaže kako je adekvatne odluke uvijek dobro donositi i za to, samo po sebi, ne postoji najbolje vrijeme.

Smatra da planiranje akcija koje nas mogu učiniti uspješnim razvija motivaciju, mobiliše energiju i omogućava da preduzimamo sve što je u našoj moći da to i ostvarimo.

„Problem nastaje kada sebi postavimo nerealne ciljeve koje nijesmo u mogućnosti da dostignemo“, ističe Miletić.

Navodi kako zbog toga često dolazi do nezadovoljstva, pada samopoštovanja i pojave straha od daljih neuspjeha.

Razlika između želje i odluke

Na pitanje zašto ljudi krše novogodišnje odluke, Miletić kaže kako "ljudi često ne prave razliku između želje i odluke“.

„Dakle, vodite računa o tome da se vaše odluke odnose na specifične i mjerljive ciljeve koji se realno mogu dostići"

Napominje da oni koji smatraju da većina dešavanja u njihovom životu uglavnom zavisi od spoljašnjih faktora ili sudbine, neće uložiti potrebne napore da dostignu željeni cilj i svoja očekivanja formiraju na bazi uvjerenja da će im nastupajuća godina nekim magijskim putem donijeti rezultate koje žele da ostvare.

„Postavljanje nedostižnih ciljeva bez realne analize situacije i mogućnosti za ostvarenje, bilo da se radi o nedostatku ličnih kompetencija ili su te mogućnosti značajno uslovljene spoljašnjim okolnostima, takođe utiču na to da veliki broj odluka prekršimo“, kaže Miletić.

Ona smatra da je važno da se odluke donose na temelju precizno definisanih ciljeva, jasnog prepoznavanja mogućnosti i odabira adekvatnih akcija za njihovo dostizanje.

Navodi da je realizovanje odluka svakako mnogo teže nego njihovo donošenje, zbog čega treba da budete pažljivi u izboru ciljeva.

„Dakle, vodite računa o tome da se vaše odluke odnose na specifične i mjerljive ciljeve koji se realno mogu dostići, odredite vremenski okvir za sprovođenje aktivnosti koji ka njemu vode i uživajte u svom uspjehu!“, kaže Miletić.

Tuga za vrijeme praznika

O tome šta u psihološkom smislu za ljude predstavlja Nova godina, Miletić podsjeća da se novogodišnji praznici vezuju za porodična i druga okupljanja. Međutim, napominje da to kod pojedinaca koji žive sami može razviti depresivno raspoloženje i, u tom smislu, ono što predstavlja simbol radosti i zajedništva za jedne, može predstavljati izvor negativnih osjećanja za druge, posebno one koji su doživjeli gubitak značajne osobe, jer tada se emocije koje su u vezi sa tim gubitkom iznova oživljavaju.

„Brojna su istraživanja pokazala da je period novogodišnjih i božićnih praznika veoma stresan“

„Svođenje računa krajem godine takođe može dovesti do pojave negativnih osjećanja“, smatra Miletić.

Kaže da ako osoba nije zadovoljna onim što je postigla u proteklom periodu, to će svakako ostvariti uticaj, kako na njeno sadašnje stanje, tako i na dalje planiranje i realizovanje tih planova.

Stresan period

„Brojna su istraživanja pokazala da je period novogodišnjih i božićnih praznika veoma stresan“, napominje Miletić.

Ona ističe da su pod pojačanim pritiskom i ljudi koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji

Navodi da je poseban uticaj uočen kod depresivnih osoba čiji se simptomi u vrijeme praznika pojačavaju.

„Osjećaj izolovanosti, pritisak da proslavu učinimo „posebnom“, kao i percepcija drugih ljudi kao srećnih i zadovoljnih, takođe mogu doprinijeti pojavi simptoma depresije“, kaže Miletić napominjući da se nerijetko javljaju i suicidalne misli i namjere.

Ona ističe da su pod pojačanim pritiskom i ljudi koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, jer se mnogi zadužuju kako bi bili u mogućnosti da obezbijede poklone za svoju djecu i sve ostalo što je potrebno za slavlje.


Najčitanije iz sekcije Lifestyle