ODLUKA OMBUDSMANKE

Djelimično usvojena žalba "Džek pota"

Žalba je predstavljala drugi dio klastera žalbi koje je podnijelo preduzeće Džek pot na pet tekstova objavljenih u Vijestima

1328 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Preduzeće za priređivanje igara na sreću Džek pot podnijelo je žalbu na način na koji je objavljena njihova ispravka: ”Ćutanje na naše zahtjeve” (na tekst ”Brano i Džigi i dalje jači od države”), u štampanom izdanju i na portalu Vijesti 10. marta 2022. Podnosilac žalbe smatra da je došlo do više propusta kojima je prekršeno načelo 3, smjernica 3.1. Ispravka i odgovor Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG), kojima se osigurava primjena prava na ispravku i prava na odgovor u skladu sa zakonom. U žalbi se ističe problematičan plasman ispravke – iako je objavljena na istim stranama (str. 6. i 7.), nije najavljena na naslovnim stranama štampanog izdanja i portala; dok je tekst objavljen na gornjem dijelu strana 6. i 7, ispravka je objavljena na njihovom donjem dijelu; spornim nalaze i vrijeme objave na portalu, kao i činjenicu da je ispravka, kako se u žalbi navodi ”prepravljena”, odnosno da joj je dodat prvi pasus koji sadrži sintagmu ”kako tvrde” čime se pokušala umanjiti istinitost, ističe se u žalbi.

Budući da nakon medijacije u kojoj su učestvovale obje strane nije bilo moguće doći do sporazumnog rješenja, odlučila sam da djelimično usvojim žalbu jer sam saglasna sa podnosiocem žalbe da je došlo do povrede načela 3, smjernice 3.1. Ispravka i odgovor propustom uredništva da ispravku najavi na naslovnoj strani štampanog izdanja i propustom da napomene da je riječ o ispravci (a ne o reagovanju). Ostale navode žalbe ne nalazim osnovanim.

Obrazloženje

Žalba je predstavljala drugi dio klastera žalbi koje je podnijelo preduzeće Džek pot na pet tekstova objavljenih u Vijestima. U ovoj je istaknut problematičan plasman ispravke na kojeg žalilac ukazuje – iako je objavljena na istim stranama (str. 6. i 7.) kao i tekst na koji se odnosila, nije najavljena na naslovnim stranama štampanog izdanja i portala; dok je tekst objavljen na gornjem dijelu strana 6. i 7, ispravka je objavljena na njihovom donjem dijelu; spornim nalaze i vrijeme objave na portalu; zatim to što se ispravka nije nalazila na naslovnici portala, kao i činjenicu da je ispravka, kako se u žalbi navodi ”prepravljena”, odnosno da joj je dodat prvi pasus koji sadrži sintagmu ”kako tvrde” čime se pokušala umanjiti istinitost, ističe se u žalbi.

Kao formalno uredna žalba je dostavljena uredništvu na izjašnjenje. Uredništvo je prihvatilo da je napravilo grešku propuštajući da na naslovnoj strani najavi ispravku previdom dežurnog urednika, dok ostale navode žalbe vezane za plasman nije uvažilo. Propustom da ispravka bude najavljena na naslovnoj strani prekršena je smjernica 3.1. KNCG.

Žalba je objavljena na istim stranama kao i predmetni tekst, tako da sam u pogledu pozicije ispravke na stranama štampanog izdanja saglasna sa uredništvom i ne smatram da je objavljivanjem na donjem, umjesto na gornjem dijelu strane prekršena smjernica 3.1. KNCG.

Kada je u pitanju naslovnica portala i vrijeme objave koje podnosilac žalbe nalazi problematičnim uredništvo ističe sledeće:

”Žalilac ne poznaje način funkcionisanje portala, pa ne zna da se svaki tekst objavljuje na naslovnoj strani i istovremeno u drugim rubrikama, a nakon objavljivanja drugih tekstova, poslije određenog vremena, tekst ispadne sa naslovne strane i ostane samo u „matičnoj“ rubrici. A svakako tekst koji je objavljen prethodnog dana ne može biti na naslovnoj strani sjutradan ili bilo kojeg drugog dana, kada je izgleda žalilac gledao tekst na portalu, najranije u 14:40 (vidi rubriku „najnovije“ pored teksta u prilogu br. 4 žalbe).”

Saglasna sam sa argumentacijom uredništva i ne smatram da je došlo do kršenja smjernice 3.1. KNCG u ovom slučaju.

Kada je u pitanju povreda iste smjernice ”prepravljanjem” njene sadržine čime se, kako stoji u žalbi, ”pokušala umanjiti (njena) istinitost”, smatram da nije u pitanju prepravljanje sadržine, već uvodna napomena koja upućuje na sadržaj u odnosu na koji je ispravka formulisana, kao i na to ko ju je formulisao, što je u skladu sa zakonom i odredbama KNCG koje se na njega oslanjaju. Ne mogu da se složim sa podnosiocem žalbe da izrazi poput ”kako tvrde” ili ”kao što je navedeno/istaknuto/naglašeno” na bilo koji način mogu da utiču na istinitost ili percepciju istinitosti navedene tvrdnje, već im je funkcija da pripišu tvrdnju onome ko ju je iznio i odvoje je od stava novinara/ke ili uredništva. Stoga smatram da korištenjem sintagme ”kako tvrde” nije prekršena smjernica 3.1. KNCG. Moja jedina zamjerka uredništvu u odnosu na način objavljivanja ispravke tiče se toga što se u uvodnom pasusu i nadnaslovu na nju referira kao na ‘reagovanje’, a ne kao na ‘ispravku’. Uvažavam objašnjenje uredništva iz izjašnjenja u kome stoji:

”„Vijesti“ su svojom dobrom voljom i u interesu javne debate objavile „ispravku“, koju po zakonu nijesu bile dužne da objave. U ispravci je navedeno više neistina o radu novinara kao i uvreda na njegov račun i profesionalni integritet, i zato je moralo stajati “kako tvrde”. To ni na koji način ne “umanjuje istinitost” ispravke (…). Ispravka koju je poslao Džek pot prenijeta je integralno. U prvoj rečenici je stavljen prvi pasus koji se pominje u žalbi i koji je uvod u priču u skladu sa novinanrskim standardima i ništa nije promijenjeno.”

Međutim, ako je uredništvo odlučilo da reagovanje tretira kao ispravku, a očito je da jeste (jer ju je objavilo na istim stranama na kojima i tekst na koji je bila uložena, i prihvatilo da je napravilo propust tako što je nije najavilo na naslovnici) onda to mora učiniti u potpunosti – dakle uz napomenu da se radi o odgovoru odnosno ispravci, kao što zakon i propisuje, a ne o reagovanju. Zato smatram da je pogrešnim referiranjem na ‘reagovanje’, umjesto na ‘ispravku’ došlo do povrede smjernice 3.1. KNCG koja se poziva na odredbu Zakona o medijima u kojoj stoji da se odgovor odnosno ispravka mora objaviti uz napomenu da se radi o odgovoru odnosno ispravki, a ne o reagovanju kako je u predmetnom tekstu stajalo.

Paula Petričević

Ombudsmanka ND Vijesti