Srbija: Nastavlja se rehabilitacija ratnog zločinca Draže Mihailovića - Vijesti.me
kvisling

Srbija: Nastavlja se rehabilitacija ratnog zločinca Draže Mihailovića

Postupak za rehabilitaciju najistaknutije figure među saradnicima nacističkog okupatora u Srbiji je počeo 16. septembra 2010.

Draža Mihailović
Draža Mihailović (Foto: csi-platforma.org)

Postupak za rehabilitaciju komandanta kvislinškog četničkog pokreta i Jugoslovenske vojske u otadžbini, saradnika nacističkog okupatora Dragoljuba "Draže" Mihailovića, treba da se nastavi u Višem sudu u Beogradu, javlja agencija Beta.

Prvi osnovni sud u Beogradu je 5. oktobra proglasio Mihailovića mrtvim i kao datum njegove smrti utvrdio 31. jul 1946. godine.

Ta odluka je bila preduslov za okončanje postupka rehabilitacije.

Zahtjev za rehabilitaciju su 2006. podnijeli Mihailovićev unuk, profesori Smilja Avramov i Kosta Čavoški, Srpski liberalni savjet i Udruženje jugoslovenske vojske u otadžbini

Zahtjev za rehabilitaciju su 2006. godine podnijeli Mihailovićev unuk Vojislav Mihailović, profesori Smilja Avramov i Kosta Čavoški, Srpski liberalni savjet i Udruženje jugoslovenske vojske u otadžbini.

Zahtjevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihailović osuđen na smrt zbog kolaboracije s nacističkim okupatorima i kojom su mu oduzeta sva građanska prava.

Dva dana kasnije, 17. jula 1946. godine, strijeljan je kao državni neprijatelj "broj jedan" i do danas nije objavljeno gdje je strijeljan i sahranjen.

Postupak za rehabilitaciju najistaknutije figure među saradnicima okupatora u Srbiji je počeo 16. septembra 2010. godine.