Sve manje razlike u zaradama muškaraca i žena - Vijesti.me
U SLOVENIJI

Sve manje razlike u zaradama muškaraca i žena

Najmanja razlika u zaradama u korist muškaraca zabilježena je u firmama koje se bave nekretninama, a najveća u finansijskim kompanijama i osiguravajućim društvima, zdravstvu i djelatnosti socijalne zaštite

Ljubljana
Ljubljana (Foto: Beta/AP)

Razlika u zaradama između muškaraca i žena u Sloveniji se posljednjih godina smanjuje, ali žene i dalje u prosjeku mjesečno zarađuju 89 eura manje od muških kolega.

 Prema statističkim za prošlu godinu, prosječna bruto plata zaposlenih žena bila je 5,4 odsto manja nego plata njihovih muških kolega i iznosila je skoro 1,64 eura, prenosi Capital.ba.

 Najmanja razlika u zaradama u korist muškaraca zabilježena je u firmama koje se bave nekretninama, a najveća u finansijskim kompanijama i osiguravajućim društvima, zdravstvu i djelatnosti socijalne zaštite.

 Prema statističkim podacima za 2010. godinu, kad se Slovenija pridružila akciji EU-a za ukidanje razlika u platama između žena i muškaraca, žene su prosječno imale zarade manje 110 eura.

 Ta razlika je 2008. godine iznosila 112 eura.