Holandska ljekarka oslobođena u slučaju eutanazije dementne pacijentkinje - Vijesti.me
ODLUKA SUDA U HAGU

Holandska ljekarka oslobođena u slučaju eutanazije dementne pacijentkinje

Ljekarku je optužena da je sprovela eutanaziju nad dementnom pacijentkinjom, a da nije prethodno bila dovoljno uvjerena da ima njen pristanak

Ilustracija
Ilustracija (Foto: Shutterstock)

Holandski sud je juče oslobodio svih optužbi ljekarku koja je izvršila eutanaziju nad dementnom pacijentkinjom.

Sudije Okružnog suda u Hagu su ustanovile da je pacijentkinja tražila eutanaziju u ranijem stadijumu bolesti i da je ljekarka postupila pažljivo u skladu sa zakonom u ovom slučaju, konsultujući druge ljekare i porodicu pacijentkinje.

Ova slučaj je smatran testom za pravne granice slučajeva eutanazije u Holandiji, gdje je pomaganje u samoubistvu i ubistvo iz milosrđa zakonom dozvoljeno pod ograničenim uslovima kada je pod nadzorom medicinskih stručnjaka. Ti uslovi podrazumijevaju da pacijent trpi nepodnošljivu patnju bez nade da će se oporaviti, i želi da umre.

Suđenje je bilo usredsređeno na 74-godišnju ženu, kojoj je dijagnostifikovana Alchajmerova bolest četiri godine prije smrti.

Pacijentkinja je imala pismenu izjavu u kojoj je izrazila želju za eutanazijom ako joj se stanje značajno pogorša. Ljekarka je sprovela ubistvo iz milosrđa uz pristanak i podršku porodice oboljele žene.

Tužioci su pokrenuli krivični postupak, tvrdeći da je ljekarka trebalo da konstultuje i pacijentkinju, iako ona više nije bila mentalno sposobna, govoreći da zakon nije jasan po tom pitanju.

Međutim, sudije su odlučile da se ljekarka s pravom oslonila samo na pismenu izjavu da bi sprovela ubistvo iz milosrđa.

„Sud zaključuje da ljekarka nije morala da provjeri trenutnu želju za eutanazijom (pacijentkinje),“ kazala je predsjedavajuća sutkinja Marijete Renkens.

Ona je dodala da je pacijentkinja bila previše pogođena demencijom da bi iznijela „koherentni“ zahtjev za smrću, ali da je on bio jasan u pismenoj izjavi i u brojnim prethodnim razgovorima sa porodicom i ljekarima.

„Ovo je jasan savjet sudija da je moguće obaviti eutanaziju nad osobom koja više nije mentalno sposobna, ali ne želi eutanaziju,“ rekao je novinarima Stiven Pleiter iz holandskog Centra za ekspertizu za eutanaziju.

On je dodao da je ubistvo iz milosrđa osoba u tako poodmaklom stadijumu demencije rijetko i da čini samo dva ili tri iz više od šest hiljada slučajeva eutanazije u Holandiji svake godine.


Vidi sve komentare