Sve nove zgrade moraju imati krov "od biljaka" - Vijesti.me
FRANCUSKI ZAKON

Sve nove zgrade moraju imati krov "od biljaka"

Francuski aktivisti za zaštitu životne sredine su prvobitno željeli da se donese zakon kojim bi zeleni krovovi pokrivali cijelu površinu svih novih krovova. Međutim, to nije bilo lako izvesti, tako da je djelimično pokrivenje krovova ogroman korak

zeleni krov
zeleni krov (Foto: csglobe.com)

Nedavno usvojen zakon u Francuskoj propisuje da svi novi objekti koji su izgrađeni u komercijalnim zonama budu djelimično pokriven biljkama ili solarnim panelima.

Izolacija, kojoj će doprinijeti “zeleni krovovi” pomoćiće u smanjenju količine energije koja je potrebna za zagrijavanje zgrada tokom zime, a tokođe će doprinijeti i hlađenju u toku ljeta.

Zeleni krovovi su takođe u stanju da zadrže i kišu, a mogu biti dom pticama u urbanim dijelovima grada. 

Francuski aktivisti za zaštitu životne sredine su prvobitno željeli da se donese zakon kojim bi zeleni krovovi pokrivali cijelu površinu svih novih krovova. Međutim, to nije bilo lako izvesti, tako da je djelimično pokrivenje krovova ogroman korak. 

Zeleni krovovi su već veoma popularani u Njemačkoj i Australiji, kao i u kanadskom gradu Torontu. 

U Torontu je 2009. godine usvojen ovaj podzakonski akt na osnovu koga su svi novi stambeni i industrijski objekti morali da imaju zelene krovove. 

Neke od prednosti zelenih krovova: 

- Estetski poboljšavaju zgradu, što povećava mogućnost investiranja 

- Poboljšava grijanje, ventilaciju i reciklažu materijala 

- Upravljaju atmosferskim vodama, jer ona ne ide u zemlju već se iz biljki ponovo vraća u atmosferu putem isparavanja 

- Biljke na krovovima vrlo dobro smanjuju zagađenost vazduha i filtriraju štetne gasove 

- Otvaraju se novi prostori za bašte i rekreativni prostor u gradovima gdje je on prilično ograničen.

B92.net