Program za 3. - 9. april 2020.

1538 pregleda 0 komentar(a)

PETAK 03.04.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Hoću kući,r

serija

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Načisto sa Petrom komnenićem,r

talk show

13:45

TV Shop

telešop

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Ljubav i osveta,r

serija

15:00

Boje dana

emisija

15:35

Dokumentarni program

film

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

16:55

Ljubav i osveta

serija

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Largo Vinč

film

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Izdajnik

film 

00:30

Dva dana u Njujorku,r

film

01:45

Na granici,r

film

04:10

Boje dana,r

emisija

04:40

Dokumentarni program

film

06:15

Zauvijek tvoja,r

serija

SUBOTA 04.04.2019.

07:00

Prodavnica najmanjih ljubimaca,r

serija za djecu

08:00

Bejblejd

crtana serija

08:20

Snovi, kuća, dom,r

magazin

08:45

Moj svijet,r

dokumentarni

09:10

TV Shop mne

telešop

09:25

TV Shop studio

telešop

09:45

TV Shop mne

telešop

10:00

Largo Vinč,r

film

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Život sa morem,r

magazin

12:40

Biljana za vas,r

magazin

13:30

Za volanom,r

magazin

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:07

Reflektor,r

talk show 

15:40

Novine,r

serija

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:40

Meteo centar

emisija

16:45

Pčelica

dječija emisija

17:15

Dnevnica,r

magazin

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Biljana za vas

emisija

20:00

Noćni voz za Lisabon

film

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Orao

film

00:30

Izdajnik,r

film

02:20

Noćni voz za Lisabon,r

film

05:00

Bez granica,r

magazin

06:00

Biljana za vas,r

magazin

NEDJELJA 05.04.2020.

07:00

Prodavnica namanjih ljubimaca

serija za djecu

07:40

Nuki i prijatelji,r

serija za djecu

08:10

Bejblejd,r

dječija emisija

09:00

Carsko putovanje

film

10:30

Protiv divljine

film 

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisja

12:06

Largo Vinč,r

film

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:07

Načisto sa Petrom Komnenićem,r

talk show

15:50

Život sa morem

magazin

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:40

Meteo centar u pola 5

emisija

16:45

Za volanom

magazin

17:30

Snovi, kuća, dom

magazin

18:00

M:tech,r

magazin

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Novine 2

serija

20:00

Posljednja šansa za Harvija

film

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Veronika je odlučila da umre

film

00:15

Izdajnik,r

film

02:10

Nočni voz za Lisabon,r

film 

04:00

Život sa morem,r

magazin

04:30

Za volanom,r

magazine

05:00

M:tech,r

magazin

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija

PONEDJELJAK 06.04.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Hoću kući,r

serija

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Posljednja šansa za Harvija,r

film

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Ljubav i osveta,r

serija

14:55

TV Shop

telešop

15:10

Boje dana

emisija

15:40

Život sa morem,r

magazin

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:48

Meteo centar

emisija

16:50

Geopolitika

magazin

17:00

Ljubav i osveta

serija

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Bez granica

magazin

21:00

Novine 2,r

serija

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Sve za bebu

film

00:10

Bez granica,r

magazin

00:55

Veronika je odlučila da umre,r

film

03:00

Boje dana,r

emisija

04:00

Život sa morem,r

magazin

04:30

Ljubav i osveta,r

serija

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija

UTORAK   07.04.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Hoću kući,r

serija

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Geopolitika,r

magazine

12:15

Bez granica,r

magazine

13:00

Za volanom,r

magazin

13:40

TV Shop

telešop

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Ljubav  osveta,r

serija

15:15

Boje dana

emisija

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

16:55

Ljubav i osveta

serija 

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Reflektor

talk show

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Roba: Živi brzo - prodaj brzo

film

00:40

Reflektor,r

talk show

02:10

Sve za bebe,r

film 

03:40

Boje dana,r

emisija

04:30

Ljubav i osveta,r

serija

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija

SRIJEDA 08.04.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Hoću kući,r

serija

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Reflektor,r

talk show

13:40

TV Shop

telešop

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Ljubav i osveta,r

serija 

15:00

Boje dana

emisija

15:40

Dokumentarni program

film

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

16:55

Ljubav i osveta

serija

17:30

M:tech

magazin

17:50

Hoću kući

serija

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Dnevnica

emisija

21:00

PutokaZZZ

magazine

21:30

Moj svijet

dokumentarni program

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Savršene majke

film

00:00

Dnevnica,r

emisija

01:30

Roba: Živi brzo - prodaj brzo,r

film

03:15

Boje dana,r

emisija

04:30

Ljubav i osveta,r

serija

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija

ČETVRTAK 09.04.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Hoću kući,r

serija

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Dnevnica,r

emisija

13:10

Snovi, kuća, dom,r

magazine

13:40

TV Shop

telešop

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Ljubav i osveta,r

serija

15:00

Boje dana

emisija

15:40

Dokumentarni program

film

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

16:55

Ljubav i osveta

serija

17:50

Hoću kući

serija

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Načisto sa Petrom Komnenićem

talk show

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Prelijepo

film

01:00

Načisto sa Petrom Komnenićem,r

talk show

02:10

Savršene majke,r

film

04:00

Boje dana,r

emisija

04:30

Ljubav i osveta,r

serija

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija