27 godina ne mogu do svoje zemlje: Za otimačinu krive Tarzana i Jezda - Vijesti.me
NAJAVLJUJU TUŽBE I PROTESTE

27 godina ne mogu do svoje zemlje: Za otimačinu krive Tarzana i Jezda

Neki mještani tvrde da su u nezakonitoj prodaji njihove zemlje, u ime porodica, čiji su članovi u DPS-u, posredovali i predstavnici mjesne zajednice Nedakusi

Sa skupa mještana
Sa skupa mještana

46 građana Nedakusa ne može da postane vlasnik zemlje čak ni poslije 27 godina od donošenja Zakona o vraćanju poljoprivrednog zemljišta. Ne čudi ni što su gotovo svi nosioci prava preminuli. Njihovi nasljednici tvrde da se radi o klasičnoj otimačini, za koju krive nekadašnjeg gradočelnika Bijelog Polja Tarzana Miloševića i Jezdimira Vujačića, vlasnika firme Eko Meduza, koja je privatizacijom bivše Eko lajn u katastru upisana kao vlasnik imanja.

"Za vrijeme vladavine Tarzana dok je bio predsjednik Bijelog Polja sve se to dešavalo. Jezdo je uzeo i prodavao, znači Jezdo- Meduza. Kako je prodavao i kako su oni dospjeli da svi imaju papire jedan kroz tri kao mi", pita mještanin Dragan Đukić.

"A pa bogoti to je jednostavno. Od strane DPS i BS, koji su učestvovali u pljački i to odgovorno tvrdim, za to imam papire, koji su učestvovali u pljački naše zemlje", navodi Besim Ramović.

Neki mještani tvrde da su u nezakonitoj prodaji njihove zemlje, u ime porodica, čiji su članovi u DPS-u, posredovali i predstavnici mjesne zajednice Nedakusi.

"Došao je čovjek, koji nikada ovdje nije imao zemlju, i njemu je vraćena a nama, našim očevima i djedovima nije. To je stvarno sramota", kaže mještanin Mališa Tvrdišić.

"Pola ove parcele je što sa nje beremo jagode i kopamo krompir je vraćeno, a druga polovina nije", navodi Duško Šćekić.

I pored upornih pokušaja kod bjelopoljskog katastra da im se vrati poljoprivredno zemljište, ta rješenja su kod drugostepenog organa nailazila na nepremostivu prepreku jer je ministarstvo finansija vraćalo sve na ponovni postupak.

"Da su ova lica na taj način od države prvo diskriminisana a da je došlo i do povrede njihovog prava na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku", kazao je za TV Vijesti Vučko Bjelanović, pravni zastupnik mještana Nedakusa.

Iz Eko meduze, koja je 2003. godine ušla u proces privatizacije kažu da su kao savjesni kupci provjerii svu papirologiju i postali vlasnici na zakonit način.

"U svim posjedovnim listovima u listovina nepokretnosti nigdje nije bilo zabilježbe spora, tako da je EKO Meduza bila i ostala kupac koji polaže pravo na to. Što se tiče Tarzana Miloševića, niti mi je šta pomagao niti odmagao u životu, imali smo korektne odnose i to je to", navodi Jezdimir Vujičić iz EKO Meduze.

Građani su svoji dopis kojim traže hitno rješavanje njihovog problema uputili na sve nadležne adrese. Najavljuju i proteste, a ako svoja prava ne ostvare pred domaćim sudovima, žaliće se i Evropskom sudu pravde u Strazburu.


Vidi sve komentare