Program za 27. novembar - 3. decembar 2020.

Petak 27.11.2020.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:50
TV Shop
telešop
11:05
Velvet,r
serija
11:25
TV Shop
telešop
11:40
Studio moderna
telešop
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Načisto sa Petrom Komnenićem,r
talk show
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Gorka osveta,r
serija
14:50
TV Shop
telešop
15:05
Boje dana
emisija
15:35
Eliza od Rivombroze,r
serija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
Gorka osveta
serija
17:50
Velvet
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zabranjena jabuka
serija
20:00
Maradona
dokumentarni film
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Novi život
film
00:05
Zavjerenikr
film
02:00
Ljubavna pjesma za Bobija Longa,r
film
03:30
Boje dana
emisija
04:35
Eliza iz Rivombroze,r
serija
06:10
Gorka osveta,r
serija
Subota 28.11.2020.
07:00
Prodavnica najmanjih ljubimaca,r
serija za djecu
08:00
Bejblejd
crtana serija
08:30
Pčelica,r
dječija emisija
08:25
Snovi, kuća, dom,r
magazine
08:50
Pčelica,r
dječija emisija
09:25
TV Shop mne
telešop
09:40
TV Shop studio
telešop
10:00
TV Shop mne
telešop
10:15
Samoća
film
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Život sa morem,r
magazin
12:40
Biljana za vas,r
magazin
13:05
Za volanom,r
magazine
13:35
Moja polisa
magazin
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:07
Reflektor,r
talk show
15:55
Put osvete,r
dokumentarno – istraživački serijal
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:40
Meteo centar
emisija
16:45
Pčelica
dječija emisija
17:20
Via Balcanica,r
magazin
17:55
Snovi, kuća, dom
magazin
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Biljana za vas
emisija
20:00
Glavni sastojak
film
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Okulus
film
00:15
Novi život,r
film
01:45
Djevojke iz Taner Hola,r
film
03:20
Bez granica,r
magazin
04:20
Via Balcanica,r
magazin
04:55
Snovi, kuća, dom,r
magazine
05:20
M:tech,r
magazine
05:40
Život sa morem,r
magazine
06:15
Biljana za vas,r
magazine
Nedjelja 29.11.2020.
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:07
Načisto sa Petrom Komnenićem,r
talk show
15:50
Život sa morem
magazin
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:40
Meteo centar u pola 5
emisija
16:45
Za volanom
magazin
17:20
Biljana za vas,r
mafazin
18:00
M:tech,r
magazin
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Alo alo
serija
20:00
Via Balcanica
magazin
20:30
Put osvete
dokumentarno – istraživački serijal
21:00
Crvena kraljica
serija
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Glavni sastojak,r
film
00:00
Okulus,r
film
01:25
Samoća,r
film
03:15
Život sa morem,r
magazine
03:45
Via Balcanica,r
magazine
04:15
Alo, alo,r
serija
05:05
Put osvete,r
dokumentarno – istraživački serijal
05:40
Gorka osveta,r
serija
07:00
Prodavnica namanjih ljubimaca
serija za djecu
07:40
Nuki i prijatelji,r
serija za djecu
08:10
Bejblejd
crtana serija
09:15
Pčelica
magazin za djecu
10:00
PutokaZZZ,r
magazin
10:30
Maradona,r
dokumentarni film
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisja
12:06
Dnevnica,r
emisija
13:10
Bez granica,r
magazin
14:00
Vijesti u 2
informativa
Ponedjeljak 30.11.2020.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:50
TV Shop
telešop
11:05
Velvet,r
serija
11:40
Studio moderna
telešop
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Crvena kraljica,r
serija
13:00
Snovi, kuća, dom,r
magazin
13:45
TV Shop
telešop
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Gorka osveta,r
serija
15:00
Boje dana
emisija
15:40
Eliza iz Rivombroze
serija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
Gorka osveta
serija
17:35
Velvet
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zabranjena jabuka
serija
20:00
Bez granica
magazin
21:00
Dokumentarni
film
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Isto, samo malo drugačije
film
00:10
Bez granica,r
magazin
01:10
Samoća,r
film
02:50
Boje dana,r
emisija
03:30
Biljana za vas,r
magazine
04:10
M:tech,r
magazine
04:30
Snovi, kuća, dom,r
magazin
05:00
Eliza iz Rivombroze,r
serija
05:45
Gorka osveta,r
serija
Utorak 01.12.2020.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:50
TV Shop
telešop
11:05
Velvet,r
serija
11:40
Studio moderna
telešop
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Bez granica,r
magazin
13:00
Za volanom,r
magazin
13:40
TV Shop
telešop
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Gorka osveta,r
serija
15:00
Boje dana
emisija
15:40
Eliza iz Rivombroze
serija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
Gorka osveta
serija
17:35
Velvet
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zabranjena jabuka
serija
20:00
Reflektor
talk show
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Brza vožnja
film
00:05
Reflektor,r
talk show
02:00
Isto, samo malo drugačije
film
03:35
Boje dana,r
emisija
04:15
Za volanom,r
magazin
05:00
Eliza iz Rivombroze,r
serija
05:45
Gorka osveta,r
serija
Srijeda 02.12.2020.
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Lejla Furi
film
00:20
Dnevnica,r
emisija
01:20
Brza vožnja
film
03:00
Boje dana,r
emisija
03:40
M:tech
magazine
04:00
Dokumentarni program,r
film
05:00
Eliza iz Rivombroze,r
serija
05:45
Gorka osveta,r
serija
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:50
TV Shop
telešop
11:05
Velvet,r
serija
11:40
Studio moderna
telešop
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Reflektor,r
talk show
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Gorka osveta,r
serija
15:00
TV Shop
telešop
15:00
Boje dana
emisija
15:40
Eliza iz Rivombroze
serija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
Gorka osveta
serija
17:30
M:tech
magazin
17:50
Velvet
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zabranjena jabuka
serija
20:00
Dnevnica
emisija
21:00
Dokumentarni program
film
22:00
Vijesti u 10
informativa
Četvrtak 03.12.2020.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:50
TV Shop
telešop
11:05
Velvet,r
serija
11:40
Studio moderna
telešop
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Dnevnica,r
emisija
13:20
Moja polisa,r
magazin
13:40
TV Shop
telešop
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Gorka osveta,r
serija
14:45
M:tech,r
magazin
15:00
Boje dana
emisija
15:40
Eliza iz Rivombroze
serija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
Gorka osveta
serija
17:35
Velvet
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zabranjena jabuka
serija
20:00
Načisto sa Petrom Komnenićem
talk show
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Sasvim slučajno
film
00:10
Načisto,r
magazin
02:10
Lejla Furi
film
04:00
Boje dana,r
emisija
05:00
Eliza iz Rivombroze,r
serija
05:45
Gorka osveta,r
serija