Program za 14 - 21 maj 2021.

Petak 14.05.2021.
02:00
Boje dana,r
emisija
02:50
Vidimo se uskoro,r
film
04:35
U okovima ljubavi,r
serija
05:30
Gorka osveta
serija
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
09:57
Filmopis
magazin
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:45
TV Shop
telešop
11:00
TV Shop
telešop
11:15
Kinestezija,r
magazin
11:35
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
magazin
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Načisto sa Petrom komnenićem,r
talk show
13:57
Filmopis
magazin
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
15:00
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
16:27
Filmopis
magazin
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:35
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:10
U bijelo
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centfar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Pozicija djeteta
film
00:30
Firma,
film
Subota 15.05.2021.
07:00
Nuki i prijatelji
dječija serija
07:20
Pčelica,r
dječija emisija
08:00
Snovi, kuća, dom,r
magazin
08:30
M:tech,r
magazin
08:55
TV Shop
telešop
09:10
TV Shop studio
telešop
09:30
Upoznajte tužilaštvo
emisija
09:45
TV Shop
telešop
09:59
Filmopis
emisija
10:00
Čuvaj se,r
film
11:35
Kinestezija,r
magazine
11:58
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Život sa morem,r
magazin
12:40
Biljana za vas,r
magazin
13:05
Za volanom,r
magazin
13:35
Moja polisa
magazin
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:07
Reflektor,r
talk show
16:27
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:40
Meteo centar
emisija
16:45
Pčelica
dječija emisija
17:20
Kinestezija
magazin
17:55
Snovi, kuća, dom
magazin
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Biljana za vas
emisija
20:00
Bliže ivici
film
21:40
Upoznajte tužilaštvo
emisija
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Okulus
film
00:15
Pozicija djeteta,r
film
02:10
Pjesma za društvo,r
muzički program
03:00
Život sa morem,r
magazin
03:30
Bez granica,r
magazin
04:20
Biljana za vas,r
magazin
05:40
Gorka osveta
serija
Nedjelja 16.05.2021.
07:00
Nuki i prijatelji
crtana serija
07:40
Pčelica,r
dječija emisija
08:20
Kod kuće za Božić,r
film
09:57
Filmopis
emisija
10:00
Bliže ivici,r
film
11:35
Kinestezija,r
magazine
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Dnevnica,r
emisija
13:00
Bez granica,r
magazine
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:07
Načisto sa Petrom Komnenćem,r
talk show
15:40
Život sa morem
magazine
16:27
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:40
Meteo centar
emisija
16:45
Za volanom
magazine
17:20
Kinestezija
magazin
17:30
Biljana za vas,r
magazin
18:00
M:tech,r
magazin
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Barbara
film
21:00
Pjesma za društvo
koncert
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Jedno vrelo ljeto
film
00:05
Okulus,r
film
01:45
Pjesma za društvo,r
koncert
02:35
Biljana za vas,r
magazine
03:05
Skriveno lice,r
film
04:40
Gorka osveta
serija
Ponedjeljak 17.05.2021.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
09:57
Filmopis
emisija
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:45
TV Shop
telešop
11:15
Kinestezija,r
magazin
11:35
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Čuvaj se,r
film
13:40
TV Shop
telešop
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
14:50
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
15:27
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:35
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Bez granica
magazin
21:00
Dokumentarni program
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Sasvim slučajno
film
00:15
Bez granica,r
magazin
01:05
Jedno vrelo ljeto,r
film
02:40
Boje dana,r
emisija
03:30
Snovi, kuća, dom,r
magazin
04:05
Ljubav u okovima,r
serija
04:45
Gorka osveta
serija
Utorak 18.05.2021.
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:45
TV Shop
telešop
11:00
M:tech,r
magazin
11:40
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Bez granica,r
magazin
13:00
Za volanom,r
magazin
13:40
TV Shop
telešop
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
14:50
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
15:25
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:35
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Reflektor
talk show
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Sredi favorita
film
00:05
Reflektor,r
talk show
01:55
Sasvim slučajno,r
film
03:40
Boje dana,r
emisija
04:30
Ljubav u okovima,r
serija
05:15
Gorka osveta
serija
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
09:57
Filmopis
emisija
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
Srijeda 19.05.2021.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
09:57
Filmopis
emisija
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:45
TV Shop
telešop
11:00
Snovi, kuća, dom,r
magazine
11:20
TV Shop
telešop
11:35
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Reflektor,r
talk show
14:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
14:50
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
15:25
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:30
M:tech
magazin
17:50
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Dnevnica
emisija
21:00
Dokumentarni program
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Lejla Furi
film
00:20
Dnevnica,r
emisija
01:10
Sredi favorita
film
02:40
Boje dana,r
emisija
03:20
Pjesma za društvo,r
koncert
04:10
Ljubav u okovima,r
serija
05:00
Gorka osveta
serija
Četvrtak 20.05.2021.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
09:57
Filmopis
emisija
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:45
TV Shop
telešop
11:00
Pčelica,r
magazin
11:20
TV Shop
telešop
11:35
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Dnevnica,r
emisija
13:15
M:tech,r
magazin
13:40
TV Shop
telešop
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
14:50
Boje dana
emisija
15:45
U okovima ljubavi,r
serija
15:25
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:35
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Načisto sa Petrom Komnenićem
talk show
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Čovjek iz sjene
film
00:10
Načisto sa Petrom Komnenićem,r
talk show
02:00
Lejla Furi,r
film
03:50
Boje dana,r
emisija
04:40
Ljubav u okovima,r
serija
05:20
Gorka osveta
serija