Bigović traži da ga Strazbur spasi od države - Vijesti.me

Bigović traži da ga Strazbur spasi od države

U predstavci sudu se navodi da je Crna Gora povrijedila prava garantovana Konvencijom o ljudskim pravima, apostrofirajući članove 3, 5 i 6, koji se odnose na zabranu mučenja, pravo na slobodu i sigurnost i pravo na pošteno suđenje

Ljubo Bigović
Ljubo Bigović (Foto: Savo Prelević)

Vlada je nedavno Evropskom sudu za ljudska prava odgovorila na optužbe Baranina Ljuba Bigovića o navodno nezakonitom produžavanju pritvora i neadekvatnom liječenju u ZIKS-u, ali “Vijestima” nijesu željeli da prenesu objašnjenja poslata u Strazbur.

Prema informacijama “Vijesti”, sud u Francuskoj uskoro bi trebalo da odluči o tužbi prasvosnažno osuđenog za učešće u ubistvu policijskog inspektra Slavoljuba Šćekića protiv Crne Gore.

“Želim da vas obavijestim da je postupak po predstavci Ljuba Bigovića protiv Crne Gore trenutno u toku pred Evropskim sudom za ljudska prava, iz kojeg razloga jasno da nismo u mogućnosti da dajemo odgovore na vaša pitanja do okončanja tog postupka. Donošenjem konačne odluke Evropskog suda po ovoj predstavci bićete upoznati sa svim relevantnim činjenicama u pogledu navedenog predmeta”, kazala je juče “Vijestima” zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić.

Bigović u predstavci tvrdi da mu je Crna Gora povrijedila prava garantovana Konvencijom o ljudskim pravima, apostrofirajući članove 3, 5 i 6, koji se odnose na zabranu mučenja, pravo na slobodu i sigurnost i pravo na pošteno suđenje.

U sažetku koji je objavljen na sajtu suda, pojašnjava se da je Baranin uhapšen 16. februara 2006. pod sumnjom za zločinačko udruživanje, iznudu i pomaganje u izvršenju teškog ubistva.

Od tada on je konstantno u pritvoru, odnosno kasnije zatvoru, ali tvrdi da mu neke odluke o produženju pritvora nijesu dostavljane, da neke nisu razmatrane, da nije uvažavano njegovo narušeno zdravstveno stanje, da su nezadovoljavajući uslovi u kojima boravi...

Između ostalog, konstatovano je da Bigović morao da kupuje ljekove za koje je platio više od 17.000 eura, kao i da je za liječenje u Institutu za rehabilitaciju u Igalu, gdje je ostao između 7. septembra i 7. decembra 2015. godine, morao da plati 10.673,60 eura. Jedna operacija koštala ga je 2.600 eura...

Iz Suda su zato pozvali strane koje se spore da im odgovore da li je podnosiocu pritužbe bilo priuštena odgovarajuća medicinska njega u pritvoru i da li je došlo do krašnje člana tri Konvencije.

Pozvali su Vladu da ih informiše kakva je opšta politika propisivanja lijeka koji koristi Bigović i ko pokriva troškove - pacijent ili država, kao i da li je operacija kojoj je bio podvrgnut bila neophodna: “Ako jeste, da li je bila izvodljiva u državnoj bolnici i ko bi tada snosio troškove liječenja... Ko pokriva troškova rehabilitacije u Igalu”, pitali su iz Suda.

Zahtijevaju i da im se odgovori da li uslovi pritvora Bigovića predstavljaju kršenje člna tri Konvencije, odnosno kolika je bila površina poda u ćeliji (u kvadratnim metrima) u kojoj je bio smješten, odnosno koliko kreveta je bilo prazno u vrijeme njegovog boravka u toj ćeliji.

“Koliko je pritvorenika bilo u ćeliji u periodu dok je tamo boravio podnosilac pritužbe? Navedite maksimalan broj pritvorenika, ne prosjek. Da li je toalet u ćeliji podnosioca pritužbe bio odvojen od ostatka prostorije, i ko je bio zadužen za čišćenje ćelije podnosioca pritužbe? Navedite dnevnu dužinu boravka koji je podnosiocu pritužbe bila omogućena van ćelije i prostor koji mu je bio omogućen u te svrhe. Navedite učestalost i dužinu trajanja vježbanja vani, površinu vježbališta koju je mogao koristiti i materijal kojom je ta površina pokrivena (metalne rešetke, čvrsti krov, mreža, itd.)”.

Sud je od Vlade tražio i da dostave podatke koliko često je njegov pritvor razmatran i produžavan i da li je to rađeno u skladu sa propisima.

Bigović, Saša Boreta, Milan Čila Šćekić i Ljubo Vujadinović osuđeni su na po 30 godina zatvora zbog ubistva polcijskog inspektora.

Alan Kožar tada je osuđen je na šest godina i dva mjeseca.

Vrhovni sud konstatovao je da su prvostepeni Viši i drugostepeni Apelacioni sud pouzdano zaključili da je Kožar, podstreknut od Borete i Bigovića, učestvovao u podmetanju eksploziva na gradilištu hotela Splendid, kako bi suvlasnika i investitora prinudio da kupi susjedne nepokretnosti za iznos od dva i po miliona eura.

Navode da je i iz iskaza tadašnjeg zaštićenog svjedoka Zorana Vlaovića dokazano da su Čila Šćekić i Ljubo Vujadinović ubili načelnika za suzbijanje opšteg kriminaliteta MUP-a, a da su Boreta i Bigović podstrekači.

Podsjećaju da je Vlaović na suđenju 12. marta 2008. godine kazao da mu se Boreta povjerio tokom boravka u karantinu zatvora u Spužu i rekao da je u inspektora pucao Čila Šćekić.

Piše i da je optužnica dokazana i na osnovu kartica mobilnih telefona, koje su koristili okrivljeni kada su kupili džip kojim su se počinioci ubistva dovezli do kuće Šćekića, a zatim telefonom kontaktirali osobu koja im je zatamnila stakla na tom vozilu.

“Vrhovni sud je našao da su Viši i Apelacioni sud, pravilno utvrdili da su Vujadinović i Milan Šćekić preduzeli radnju izvršenja ubistvo policijskog inspektora u noći 30. avgusta 2005, podstreknuti od Borete i Bigovića koji su im za realizovanje obećali visoku novčanu nagradu. Motiv podstrekača bio je namjera Borete i Bigovića da se prekine policijska istraga kojom je rukovodio Slavoljub Šćekić i ostanu neotkriveni akteri podmetanja eksploziva na gradilištu hotela Splendid”.

Iz Vrhovnog suda su saopštili da odbrana okrivljenih neosnovano u žalbama ukazuje da se podmetanje i aktiviranje eksplozivnih naprava na gradilištu hotela Splendid ne može dovesti u vezu sa ubistvom policijskog inspektora i da Boreta i Bigović nijesu imali motiva da podstreknu na ubistvo.

“Ovo sa razloga da su akcije na gradilištu hotela bile dobro smišljene i planirane i pronađen je biološki trag Kožara na fragmentu od pvc rukavice nakon treće eksplozije. Tu činjenicu je Boreta predstavio kao ‘napravljenu grešku’, pričajući to zaštićenom svjedoku Vlaoviću”, navodi se u odluci.

Vlaović je na suđenju 12. marta 2008. rekao da mu je Boreta u decembru 2005. godine u ZIKS-u kazao da su on i Bigović finansirali ubistvo inspektora i da je policajca ubio Čila Šćekić.

“Moja ljudska i moralna obaveza je moj motiv da svjedočim u ovom predmetu”, objasnio je tada Vlaović.

Boreta ga je više puta tada pitao zašto ne skine masku i dođe u sudnicu da se suoči sa njim, ako već govori istinu.

“Ja sam te pitao, a ti si mi potvrdio da ga je Čila Šćekić ubio i dodao si: “Oduvali smo smrada”, rekao je tada Vlaović.

Boreta je nekoliko puta rekao da je “svjedok lažov”, a to je ponavljao kasnije tokom sudskog postupka.

Da li je pritvor nezakonito produžavan

“Vlada se poziva da informiše Sud da li su tokom glavnih pretresa podnosilac žalbe ili njegovi zastupnici zahtijevali da podnosilac žalbe bude oslobođen ili se žalili na njegov pritvor, i da li je sud odlučivao po tom osnovu. Vlada se poziva da dostavi transkripte svih glavnih pretresa i svakog relevantnog dokumenta u tom slučaju. Da li je dužinom trajanja pritvora podnosioca pritužbe prije početka suđenja prekršena odredba ‘razumnog trajanja’ sadržana u članu 5, stav 3 Konvencije”.

iz Strazbura su tražili i da im odgovore da li su domaći sudovi odlučivali po njegovom zahtjevu za oslobođenjem, podnesenom 1. avgusta 2014. i, ako jesu, da im se dostave relevantne odluke u tom slučaju.


Najčitanije iz sekcije Vijesti