Bolne masaže sa ukusom prostitucije - Vijesti.me

Bolne masaže sa ukusom prostitucije

Većina sezonskih masera i maserki nema sertifikat ili licencu, a posao obavljaju u za to neuslovnim prostorima, što dodatno povećava šansu za razne povrede

Maseri, Masaža
Maseri, Masaža (Foto: Čitalac reporter)

U moru lopova i prevaranata koji se sa gostima svake sezone sjate na ulcinjsku rivijeru, lažni maseri i fizioterapeuti nemaju premca - budući da njihova djelatnost nije decidno uređena propisima.

To otvara širok prostor da velikom broju needukovanih da taj posao obavljaju javno na plažama, u hotelima, privatnim apartmanima i kućama, ugrožavajuči tako zdravlje ljudima koje privuku zbog niske cijene.

Međutim, javna je tajna da da su neke masaže maska za jeftinu prostituciju.

Ulcinjski fizioterapeut Srđan Kuzman kaže da više od 95 odsto nelegalnih masera u Ulcinju čine žene.

“One ne znaju da masraju, ali zato nam cvjeta prostitucija”, tvrdi Kuzman - jedan od par registrovanih i licenciranih masera u Ulcinju.

Direktorica Nevladine organizacije “Centar za ženska prava” Maja Raičević kazala je da nema saznanja o mogućoj prostituciji kao paravanu za nelegalnu masažu.

“Ono što je evidentno jeste da u Crnoj Gori postoji eksploatacija prostitucije i da država ne preduzima mjere da je spriječi, ali ni da istraži obim i uzroke ovog problema”, kazala je Raičević “Vijestima”.

Većina sezonskih masera i maserki nema sertifikat ili licencu a posao obavljaju u za to neuslovnim prostorima što dodatno povećava šansu za razne povrede.

Maseri, Masaža
Maseri, Masaža

Magistar fizikalne terapije Krsto Kovačević, kaže da licenciranjem Komora fizioterapeuta želi da zaštiti sebe i korisnike usluga ali da je prije svega vrlo važna edukacija javnosti.

“Rješenje ovakvih i sličnih problema je u adekvatnom kažnjavanju svih koji krše zakon, a ne samo njihovo udaljavanje sa određenog javnog mjesta na kojem ‘rade’ i ‘reklamiraju se’. Kao prioriteno rješenje nameće se edukacija javnosti koja je najbitnija. Dok god ima osoba koje su spremne da ih ‘liječe’ needukovana lica koja se bave poslom fizioterapeuta, ovaj problem će postojati”, kaže Kovačević, koji je i predsjednik Komore.

Navodi da svako svojim novcem i životom rukovodi nezavisno i da Komora ne može zabraniti odlazak i kod nestručnih.

“Mi smo tu da ukažemo na needukovana lica koja se bave poslom fizioterapeuta zbog ugleda profesije i zbog cijenjenja našeg posla i stručnih kvalifikacija koje posjedujemo, a koje smo stekli pohađanjem određenih obrazovnih ustanova za zvanje fizioterapeuta”, kaže Kovačević.

Kuzman tvrdi i da preko 90 odsto kupališta u Ulcinju pruža usluge masaže.

“Sve je to neregularno i nezakonito i ne znam da li bilo ko od tih masera ima sertifikat ili licencu. Mislim da nema jer imam dosta reklamacija. Žale se ljudi na povrede prilikom tretmana, ali ja sam tu nemoćan”, kaže Kuzman.

Navodi primjer jedne starice koja je zbog bola u leđima otišla na masažu kod fizioterapeutkinje.

“Oštetili su joj nerv. Nestručna lica ne znaju da se sa osobama u tim godinama mora mnogo pažljivije”, ističe Kuzman.

Srđan Kuzman
Srđan Kuzman

Dodaje da u Ulcinju osim njega postoje još dva registrovana masera sa diplomama, ali da ih je u gradu trenutno preko 20 puta više.

“Masira ko stigne i gdje stigne - po parkovima na plažama, u hotelima ili po kućama. Među tim takozvanim maserima ima i Ulcinjana. Skoro su nekoj ženi u Novoj mahali radili vježbe nakon operacije kuka. Naravno, neznaveni, povrijedili su je”, priča Kuzman. U Upravi za inspekcijske poslove kažu da se primjenjuju propisi prema kojima nije predviđeno da se taj vid usluga može obavljati na otvorenom prostoru, prije svega na plažama.

U Zakonu o sanitarnoj inspekciji piše da su objekti koji podliježu inspekcijskom nadzoru i objekti u kojima se obavlja djelatnost pružanja usluga njege i uljepšavanja lica i tijela. Takvi objekti moraju imati sanitarnu saglasnost za upotrebu. Sanitarni inspektor utvrđuje da li objekti koji podliježu sanitarnom nadzoru ispunjavaju sanitarne i higijenske uslove za obavljanje djelatnosti. Obaveza sanitarnog inspektora je da zabrani upotrebu prostorija ili dijela prostorije, postrojenja i uređaja koji ne ispunjavaju propisane sanitarne i higijenske uslove za obavlajnje djelatnosti.

Takođe, obaveza inspektora je da zabrani rad licima koja podliježu obaveznom zdravstvenom pregledu, a koja ne poosjeduju dokaz o zdravstvenom stanju izdatom od strane ovlašćene zdravstvene ustanove ili koja zdravstvenim stanjem ugrožavaju zdravlje stanovništva.

Kovačević podsjeća da se fizioterapija danas primjenjuje u gotovo svim kliničkim područjima.

“Tako je fizioterapeut redovan član stručnih medicinskih timova u ortopediji, reumatologiji, neurologiji, kardiologiji, pulmologiji, pedijatriji, hirurgiji i traumatologiji, onkologiji, ginekologiji i akušerstvu kao i sportskoj medicini. Uloga fizioterapeuta je prepoznata u primarnoj, sekundarnoj i tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti, dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju, domovima za stare osobe, sportskim klubovima i reprezentacijama i zdravstvenom turizmu”, naglasio je Kovačević.

Potrebna šira edukacija javnosti, posebno muškaraca

Raičević je istakla da se problematikom prostitucije u Crnoj Gori bavio i Komitet Ujedinjenih nacija za zabranu diskriminacije žena – CEDAW na sastancima održanim 11. jula 2017. godine.

“Komitet je sa zabrinutošću konstatovao da se ženama koje se bave prostitucijom često izriču novčane ili zatvorske kazne i da su često odvojene od svoje djece, da je većina žena koje se bave prostitucijom dovedena u to zbog ekonomskih problema ili zavisnosti od droge. Komitet u zaključcima, koji su pravno obavezujući za Crnu Goru, zahtijeva da država adresira glavne uzroke prostitucije, uključujući siromaštvo, diskriminaciju i zavisnost od droge; da dekriminalizuje žene koje se bave prostitucijom i prekine praksu odvajanja majki od svoje djece”, kazala je Raičević.

Navela je da je za sve to potrebna šira edukacija javnosti, posebno muškaraca, kako bi se smanjila potražnja za prostitucijom.

Dodala je da je potrebno izdvojiti dovoljno sredstava za izlazne programe za žene koje žele da napuste prostituciju, uključujući i pružanje alternativnih mogućnosti za ostvarivanje prihoda.

“Crna Gora je već u obavezi da pristupi ispunjavanju ovih preporuka i da izvijesti CEDAW Komitet o postignutim rezultatima, najkasnije do 2021. godine”, kazala je Raičević.


Najčitanije iz sekcije Vijesti