Crna Gora postaje punopravni član organizacija za molekularnu biologiju EMBL i EMBO

„Na ovaj način Crna Gora se pridružila u punopravno članstvo najvećim evropskim institucijama iz oblasti “live sciences” i tijesno povezanih oblasti istraživanja“, kaže se u saopštenju

EMBO
EMBO (Foto: Ministarstvo nauke)

Skupština je danas ratifikovala sporazume kojima Crna Gora postaje punopravni član prestižnih evropskih naučnih organizacija za molekularnu biologiju EMBL i EMBO.

Kako je saopšteno iz Ministarstva nauke, u pitanju su sporazum o osnivanju Evropske konferencije za molekularnu biologiju i o uspostavljanju Evropske laboratorije za molekularnu biologiju.

Navodi se da su se ratifikacijom sporazuma stekli zakonski uslovi za njihovu punu implementaciju.

„Na ovaj način Crna Gora se pridružila u punopravno članstvo najvećim evropskim institucijama iz oblasti “live sciences” i tijesno povezanih oblasti istraživanja“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da punopravno članstvo Crne Gore u EMBC i EMBL ima, pored naučno-tehnološkog, ekonomski, ali i politički značaj.

„Naročito u kontekstu evropskih integracija, boljeg pozicioniranja Crne Gore u Evropskom istraživačkom prostoru (ERA), jačanju imidža zemlje, kao i njenom boljem pozicioniranju u realizaciji regionalnog Međunarodnog naučnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope“, precizirali su iz tog resora.

Kako su naveli, pristupanjem tim renomiranim međunarodnim institucijama, crnogorskim istraživačima će biti omogućen pristup međunarodnoj naučnoj infrastrukturi, modernoj tehnologiji, kvalitetno istraživanje na evropskom nivou, kao i integrisanje unutar evropske naučne zajednice.

„Generalni program ovih institucija je u najvećem djelu fokusiran na pružanju širokog spektra programa za mlade ljude, kao što su razne vrste stipendija na doktorskom i postdoktorskom nivou, obuke, kursevi, radionice, kao i grantovi za startup-ove“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će mobilnost istraživača i rad u međunarodnim naučnim kolaboracijama uticati na povećanje konkurentnosti crnogorskih naučnika i smanjenu odliva talenata.

„Jer će, zbog mogućnosti pristupanja podacima, istraživanja moći da obavljaju iz matičnih institucija, a znanje koje stiču ovim putem će moći da primjenjuju u drugim oblastima i na taj način doprinesu razvoju države“, dodaje se u saopštenju.