Bezbjednosno interesantne osobe: Poseban tretman za stare znance - Vijesti.me
STRANCIMA SE ZABRANJUJE I ULAZAK U ZEMLJU AKO SU PRIJETNJA

Bezbjednosno interesantne osobe: Poseban tretman za stare znance

Uprava policije u prvom kvartalu godine podnijela 102 krivične i 375 prekršajnih prijava protiv osoba od kojih građanima moguće prijeti opasnost

Policijske kontrole iz 2017. godine zbog učestalih mafijaških obračuna (ilustracija)
Policijske kontrole iz 2017. godine zbog učestalih mafijaških obračuna (ilustracija) (Foto: Savo Prelević)

Policijski službenik je zaustavio vozilo na jednoj crnogorskoj saobraćajnici. Riječ je o rutinskoj kontroli. Međutim, radio-vezom mu je javljeno da je riječ o bezbjednosno interesantnom licu.

Nakon što je dobio informaciju da za tim licem nije raspisana potjernica, odnosno da za njim ne tragaju istražni organi, policajac naređuje vozaču i drugim saputnicima da napuste vozilo. Nakon što ih je pretresao i vidio da kod sebe nemaju nedozvoljenih stvari, kao što su oružje ili droga, on sa kolegom pristupa kontroli vozila. Kada su se uvjerili da je i vozilo čisto, od vozača uzimaju neophodne podatke i dozvoljavaju mu da nastavi svoj put.

Nakon pretresa, policajci su dužni da načine službenu zabilješku o bezbjednosno interesantnom licu koja će sadržavati podatke: kada su i gdje zaustavili njegovo vozilo, podatke o vozilu, šta su pronašli kod njih i u vozilu, ko su bili saputnici, gdje su se uputili... Ti podaci mogu operativno koristiti policiji za rješavanje nekih budućih krivičnih djela, u koja ovo lice može biti umiješano.

Riječ je o standardnim procedurama po kojoj saobraćajna policija postupa kada zaustavi bezbjedno interesantno lice. Na isti način se postupa kada ih registruju bilo gdje na javnom mjestu.

Iz Uprave policije su pojasnili da se termin bezbjednosno interesantno lice operativno odnosi na lica koja su u njihovoj bazi registrovana zbog mogućeg uticaja “na stanje javnog reda i mira, kriminaliteta, lične i imovinske sigurnosti građana, po ukupnu bezbjednost u državi, kao i na dio lica koja su registrovana kao izvršioci krivičnih djela i prekršaja”.

“Takođe, ova lica su operativno interesantna sa aspekta preduzimanja preventivnih aktivnosti policije kako bi se spriječilo dalje izvršenje krivičnih djela i prekršaja”, saopštili su iz policije. Kontrola bezbjednosno interesantnih lica u saobraćaju, takođe je dio preventivnih aktivnosti policije.

Iz Uprave policije, međutim, nijesu odgovorili koliko je u njihovoj bazi registrovano takvih lica, ali su saopštili da su u prvom kvartalu (četvrtini) ove godine podnijeli 102 krivične i 375 prekršajnih prijava protiv bezbjednosno interesantnih osoba.

“U prvom kvartalu ove godine policija je izvršila 137 pretresa stanova i drugih objekata koji su u vlasništvu ili koji koriste ova kategorija lica. Oduzeta su 34 vatrena oružja različite marke i kalibra kao i tri minsko-eksplozivna sredstva. Privremeno je oduzeto 41 putničko motorno vozilo i ova vozila su predmet provjera. Navedne aktivnosti rezultirale su podnošenjem 102 krivične i 375 prekršajnih prijava prema ovim licima”, navodi se u odgovorima Uprave policije.

Policija privremeno oduzela 41 putničko motorno vozilo (ilustracija)(Foto: Luka Zeković)

Prošle godine su, tvrde, svojim aktivnostima u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala spriječili oko 20 teških krivičnih djela protiv života i tijela, a od početka tekuće godine spriječeno je izvršenje tri takva teška krivična djela.

Tvrde da njihovi službenici svakodnevno zaštićenim kanalima komunikacije razmjenjuju podatke operativnog karaktera sa policijskim službenicima država iz regiona.

“Međunarodna policijska saradanja je jedan od važnijih aspekata djelovanja protiv ove pojave, a u prethodnom periodu crnogorska policija je učestvovala u više akcija koje su rezultirale lišenjem slobode većeg broja članova kriminalnih grupa, među kojima su bila i lica koja slove za vođe kriminalnih klanova”, pojasnili su u odgovoru.

Tvrde da je borba protiv teškog i organizovanog kriminala jedan od prioriteta u radu Uprave policije, a jedan od načina djelovanja je kontinuirana kontrola lica koja važe za operativno interesantna, kao i razmjena operativnih podataka kako na nacionalnom nivou, tako i sa policijskim službama regiona.

Strancima zabranjuju ulazak u zemlju ukoliko su prijetnja po bezbjednost

U Upravi policije su saopštili da se pojedinim stranim državljanima određuje mjera zabrane ulaska na teritoriju Crne Gore, jer bi svojim aktivnostima mogli ugroziti nacionalnu bezbjednost ili izvršiti narušavanje javnog reda i mira na teritoriji naše države.

“Naime, shodno pozitivno pravnim propisima, odnosno Zakonu o strancima Crne Gore, konstatovano je da se ovoj kategoriji stranih državljana može zabraniti ulazak u Crnu Goru zbog postojanja razloga između ostalog na planu ugrožavanja nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti u Crnoj Gori”, saopštili su iz tog državnog organa.


Vidi sve komentare