Doprinosiće podizanju svijesti za bezbjednost u saobraćaju - Vijesti.me
preventivne i edukativne aktivnosti policije

Doprinosiće podizanju svijesti za bezbjednost u saobraćaju

Iz Uprave policije, povodom 17. novembra Svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih udesa, kazali su da su prethodnih godina učinili značajne korake na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja na putevima

Uprava polcije
Uprava polcije

Crnogorska policija pojačanim preventivno – edukativnim aktivnostima, posebno na školskoj populaciji doprinosiće podizanju svijesti i sticanju novih znanja u vezi sa bezbjednošću saobraćaja.

Iz Uprave policije, povodom 17. novembra Svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih udesa, kazali su da su prethodnih godina učinili značajne korake na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Navodi se da je krajem 90-tih godina, godišnje evidentirano i do 180 poginulih učesnika u saobraćajnim nesrećama, da bi 2000-tih broj smrtno stradalih bio manjen na oko 120 na godišnjem nivou.

Iz Uprave su kazali da je prethodnih deset godina godišnje u saobraćaju godišnje ginulo oko 60 osoba.

Navodi se da je od početka ove godine do sada u poginuo 41 učesnik u saobraćaju.

"To nije nešto čime možemo i smijemo biti zadovoljni. Naš stalni zadatak mora biti dalje unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti", poručili su iz Uprave policije.

Oni su rekli da će bezbedjnost u saobraćaju unaprjeđivati realizacijom mjera i aktivnosti predviđenih programom poboljšanja bezbjednosti drumskog saobraćaja za period 2020 – 2022, kao i realizacijom aktivnosti predviđenih Akcionim planom za realizaciju naprijed pomenutog programa.

"Realizacijom aktivnosti predviđenih godišnjim planom rada Sektora policije opšte nadležnosti za 2020. godinu u oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja. Realizacijom Plana kampanja i medijskih nastupa za narednu godinu", navode iz Uprave policije.

Kako su kazali bezbedjnost u saobraćaju unaprjeđivaće i preventivnim i proaktivnim djelovanjem saobraćajne policije sa ciljem sprečavanja krivičnih djela i prekršaja iz oblasti bezbjednosti drumskog saobraćaja-

"Povećanjem stepena zaštite i pružanje pomoći rizičnim grupama, za vrijeme njihovog učešća u saobraćaju, sa težištem na motocikliste, pješake i bicikliste, kao i djecu, starija lica i lica sa hendikepom i posebnim potrebama", rekli su Uprave policije.

Bezbedjnost u saobraćaju unaprjeđivaće i i niciranjem, organizovanjem i sprovođenjem akcija pojačane kontrole saobraćaja na nacionalnom nivou u saobraćajnim prekršajima u vezi sa prekoračenjem brzine, upotrebom alkohola i opojnih droga, korišćenje sigurnosnih pojaseva, upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje, tehničkoj ispravnosti vozila i slično.

"Policija će pojačanim preventivno – edukativnim aktivnostima, sa težištem na školskoj populaciji, davati značajan doprinos u podizanju svijesti i sticanju novih znanja u vezi sa bezbjednošću saobraćaja kako kod mladih, tako i kod odraslih", poručili su iz policije.

Oni su apelovali na sve učesnike u saobraćaju, da odgovornim odnosnom prvenstveno prema sebi, svojoj porodici i prijateljima doprinesu ličnoj i opštoj bezbjenodsti u saobraćaju i smanjenju broja saobraćajnih nezgoda na našim putevima.