Đurđić: Knežević je donosio sve odluke - Vijesti.me
SVJEDOK SARADNIK TVRDI DA JE BANKAR FORMIRAO KRIMINALNU GRUPU 2008. GODINE

Đurđić: Knežević je donosio sve odluke

Đurđić je kazao da je Knežević za sve njih u Atlas grupi, u okviru koje je poslovao veliki broj pravnh lica koja su većinom bila u vlasništvu odbjeglog bankara, bio autoriet, da je donosio sve odluke i da je bio svjestan da sa ostalim okrivljenima preduzima kriminalne radnje

Sa privođenja Đurđića
Sa privođenja Đurđića (Foto: Savo Prelević)

Bankar sa međunarodne potjernice - Duško Knežević, optužen je da je krajem 2008. godine formirao kriminalnu organizaciju koja je djelovala do kraja 2017. godine i oštetila firmu “Global Karbon” za nepuna 2.000.000 eura.

Prema optužnici specijalne tužiteljke Lidije Vukčević, članovi te kriminalne grupe postali su Predrag Dašić, Zoran Nikolić, Brankica Bašović, Biljana Bašović i Đorđe Đurđić koji je priznao krivicu.

Optuženi su da su oštetili preduzeće “Global Karbon”, a firmama “Fin Invest”, “Atlas Grupa”, RTV “Atlas”, RT Mimoza”, “Atlas Sistem” i “Mega Gulf Investments Holdings Limited” pribavili protivpravnu korist od 1.942.000 eura.
Prema optužnici tužiteljke Vukčević, okrivljeni su umišljajno podstrekli Biljanu Bašović, izvršnu direktoricu “Global Karbona”, firme koju je osnovala Invest banka Montenegro, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi.
Kneževića tereti da je u decembru 2008. donio odluku da se sa računa “Global Karbon” kod IBM banke milion eura, koje je uplatio osnivač, prenese na račun nerezidentnog pravnog lica “Mega Gulf Investemnts Holdings Limited”, kod Atlas banke u Moskvi. Tim novcem zatvoren je kredit koji je to pravno lice imalo kod Atlas banke u Moskvi, a čiji je rok otplate istekao.

Prema tužilačkim spisima, osonov za transfer novca bio je ugovor o navodnoj kupoprodaji karbon kredita, koji se neće desiti...

Objašnjeno je da je ugovoreno da će “Mega Gulf” u ime i za račun “Global Karbona“ navodno kupiti karbon kredite, a nalog za prenos novca ispunila je Brankica Bašović, koja ga je ovjerila potpisom i izvršila prenos novčanih sredstava.

U optužnici se navode i krediti koje je odborio Knežević, kada je, radi realizacije kriminalnog plana, donio odluku da IBM banka sa pola miliona eura kreditira firmu “Global Karbon” koja će kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja duga koristiti depozit iz osnivačkog uloga. To je urađeno bez odluke osnivača - IBM banke.

U avgustu 2009. godine, Knežević je, piše u optužnici, donio odluku da IBM banka preduzećima čiji je on osnivač - “Fin Invest” i “Atlas Grupa” odobri kredite od 200.000 i 300.000 eura, a da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit “Global Karbona“ u iznosu od 500.000 eura.

U januaru te godine, on je donio odluku da IBM sa pola miliona eura kreditira firmu “Global Karbon”...

U obrazloženju optužnice piše da je okrivljeni Predrag Dašić u odbrani pred specijalnim državnim tužilaštvom kazao da je Duško Knežević u decembru 2008. na sastanku kojem su prisustvovali Manolina Bašović iz “Atlas Mont banke“, predstavnici Atlas Mont Fonda, “Fin Investa“ i preduzeća “Atlas grupa“, predložio da IBM banka formira firmu koja će se baviti trgovinom prava na emisiju štetnih gasova, što su svi podržali.

Taj okrivljeni ispričao je da nije bio saglasan sa tim da se banka čiji je tada bio v. d. direktor bavi takvim investicionim poslovima, ali je prihvatio odluku većine. Naveo je da nikakvu odluku u vezi sa osnivanjem preduzeća “Global Karbon“ nije donosio kao v. d. direktor IBM banke, jer je odluku o osnivanju donio Odbor direktora, koji je donio i osnivačka akta, a njega ovlastio da realizuje njihove odluke.

Odlukom Odbora direktora određen je osnivački ulog od 2.000.000 eura.
Specijalna tužiteljka obrazložila je da iz poslovne i finansijske dokumentacije, odbrane okrivljenih i iskaza svjedoka saradnika Đurđića, proizilazi da je Knežević kriminalnu organizaciju formirao tokom 2008.

Đurđić je tužiocima, a kasnije i u Višem sudu, priznao da je bio zadužen za poslove ovlašćenog zastupnika u pravnim licima čiji je vlasnik Knežević i da zaključuje fiktivne ugovore o kupovini karbon kredita.

Iz svjedočkog iskaza Đurđića proizilazi da je upravo Knežević donio odluku da se milion eura prenese sa računa “Global Karbon”, na račun “Mega Gulf”.
Đurđić je kazao i da mu je Knežević dao primjerak ugovora koji treba da potpiše sa Biljanom Bašović, ali i da je odbjegli bankar bio vrlo nervozan u vezi sa tim da se prenos sredstava izvrši što prije:

“Jer se kasnilo sa vraćanjem kredita, a Atlas banka u Moskvi, koja je bila u vlasništvu Atlas banke AD Podgorica, mogla je zbog pada likvidnosti da ima problema sa regulatorom u Moskvi”.

Đurđić je priznao i da je bespogovorno izvršavao Kneževićeve naloge, ali i da su znali da ugovor o navodnoj kupovini karbon kredita služi samo kao pokriće da bi se mogao izvršiti transfer novčanih sredstava.

“Što potvrđuje i činjenica da je nakon samo par mjeseci, po nalogu Duška Kneževića, sa Biljanom Bašović zaključio sporazum o raskidu ovog ugovora i to na period od čak pet godina, kojim se produžava rok vraćanja iznosa od 1.000.000 eura”.

Đurđić je kazao da je Knežević za sve njih u Atlas grupi, u okviru koje je poslovao veliki broj pravnh lica koja su većinom bila u vlasništvu odbjeglog bankara, bio autoriet, da je donosio sve odluke i da je bio svjestan da sa ostalim okrivljenima preduzima kriminalne radnje.

Priznao je i da je po nalogu Kneževića postao ovlašćeni zastupnik “Mega Gulfa” koje se bavilo kupovinom karbon kreditima, da su osnivači bili stranci, ali da je faktički vlasnik bio Duško Knežević.

Objasnio je da je Knežević imao već razrađenu šemu za kupovinu karbon kredita sa određenim firmama i da su svi okrivljeni morali postupati po njegovim uputstvima i nalozima u vezi sa bilo kojim pravnim poslom, jer je on donosio sve odluke.


Vidi sve komentare

Najčitanije iz sekcije Crna hronika