Možda je siromašan, ali 35 je mrtvih - Vijesti.me
Vrhovni sud odbio da ublaži kaznu Agimu Gašiju

Možda je siromašan, ali 35 je mrtvih

Vrhovni sud odbio da ublaži kaznu Agimu Gašiju, osuđenom zbog brodoloma barke “Mis Pat”

Agim Gaši
Agim Gaši (Foto: Savo Prelević)

Vrhovni sud odbio je da ublaži kaznu Agimu Gašiju, osuđenom na šest godina zatvora zbog brodoloma barke “Mis Pat” u avgustu 1999. godine, kada je stradalo najmanje 35 osoba.

Vanredno ublažavanje kazne tražio je 12. septembra, tvrdeći da Apelacioni sud nije cijenio činjenicu da je otac 14. djece, da je izuzetno siromašnog imovnog stanja i da mu je jedno dijete teškog zdravstvenog stanja i da je smješteno u Specijalnoj bolnici u Dobroti.

Sudije Vrhovnog suda, međutim, zahtjev su odbile kao neosnovan, obrazlažući da je Apelacioni sud cijenio njegovu raniju neosuđivanost i to da je otac četrnaestoro djece.

“Odredbom člana 433 ZKP-u propisano je da je ublažavanje pravosnažno izrečene kazne koja nije izvršena, odnosno izdržana, dozvoljeno kada se po pravosnažnosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kada se izricala presuda ili sud za njih nije znao iako su postojale, a one bi očigledno dovele do blaže osude”, piše u obrazloženju odluke.

Sudije su se ocijenile i da Gašijeve imovinske prilike, koje su u presudi Apelacionog suda opredijeljene kao srednje, nemaju i ne mogu imati uticaja za odmjeravanje kazne za krivično djelo za koje je osuđen.

“Čak i da je okrivljeni siromašnog imovnog stanja, kako tvrdi zahtjevom, ta okolnost ne može se cijeniti kao olakšavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazne za krivično djelo koje je izvršeno (u saizvršilaštvu) preduzimanjem opšte opasne radnje usljed koje je nastupila smrt najamnje 35 lica”, obrazloženo je u odluci Vrhovnog suda.

Gaši je odlukom Višeg suda za krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti oslobođen optužbe, ali ga je Apelacioni sud osudio na šest godina zatvora. Njihovu presudu potvrdio je Vrhovni sud.
Zbog istog događaja Saša Boreta osuđen je na osam godina zatvora, Refik Hodžić koji je u bjekstvu na sedam godina, a Ismet Balja na šest godina robije. Joko Nikaljević i Ramadan Balji su oslobođeni optužbe.


Vidi sve komentare