Stanković: U fazi izviđaja četiri predmeta - Vijesti.me
"PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA NEMA ALTERNATIVU"

Stanković: U fazi izviđaja četiri predmeta

Stanković je kazao da se pravosudno suočavanje sa ratnim zločinima i njihov krivično-pravni tretman susrijeću sa brojnim specifičnostima, koje potiču iz posebnih karakteristika tih krivičnih djela

Bramerc i Stanković
Bramerc i Stanković (Foto: Zoran Đurić)

U Tužilaštvu su, u fazi izviđaja, četiri predmeta koji se odnose na događaje iz 1991. i 1992. godine na prostoru bivše Jugoslavije, kazao je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i poručio da procesuiranje ratnih zločina nema alternativu.

Stanković i tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični sud pri Ujedinjenim nacijama (UN), Serž Bramerc, potpisali su danas u Podgorici Memorandum o razumijevanju kojim će, kako je saopšteno, biti nastavljena i unaprijeđena saradnja tog tijela sa crnogorskim tužilaštvom.

Stanković je kazao da se pravosudno suočavanje sa ratnim zločinima i njihov krivično-pravni tretman susrijeću sa brojnim specifičnostima, koje potiču iz posebnih karakteristika tih krivičnih djela.

Kako je naveo, kažnjavanje za ratne zločine predstavlja indikator demokratskih kapaciteta i vladavine prava u svim državama koje su suočene sa tim problemom.

Stanković je podsjetio da su 90-ih godina prošlog vijeka na prostorima bivše Jugoslavije trajali oružani sukobi u kojima su pojedinci počinili krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog humanitarnog prava, što je rezultiralo i teškim povredama Ženevske konvencije.

On je kazao da je procesuiranje i kažnjavanje učinilaca tih krivičnih djela specifičan, složen i dugotrajan proces.

"Ali, istovremeno, to je zadatak o čijim rezultatima će svjedočiti pokoljenja. Jer samo suđenja učiniocima najtežih međunarodnih zločina mogu na odlučujući način da pomognu društvima da ostave period sukoba iza sebe, kao i prevenciji takvih krivičnih djela", istakao je Stanković.

Kako je kazao, na to upućuje i potpisivanje Memoranduma čiji je cilj da tužilaštvo Međunarodnog mehanizma obezbjeđuje informacije, dokaze i pomoć koje crnogorsko SDT bude tražilo u svrhu izviđaja, istrage ili sudskih postupaka u vezi sa teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava.

Stanković je pojasnio da potpisivanjem Memoranduma Tužilaštvo ne počinje saradnju sa tim tijelom već, "na temeljima dokumenta iz 2007. godine, nastavlja pravnu i moralnu obavezu permanentnog istraživanja ratnih zločina i privođenja pravdi učinilaca tih krivičnih djela, uz podršku najpozvanijeg međunarodnog partnera".

"Istraživanje i procesuiranje ratnih zločina neće imati alternativu", poručio je Stanković dodajući da će Državno tužilaštvo permanentno goniti učinioce tih krivičnih djela.

Prema njegovim riječima, u prilog tome govori i činjenica da se sada u SDT-u u fazi izviđaja nalaze četiri predmeta u kojima se prikupljaju podaci i dokazi koje se odnose na događaje koji su se desili na teritoriji Kosova, Hrvatske i Bosne i Hercegovine 1991. i 1992. godine.

Stanković je kazao da je dokument koji su danas potpisali značajan iz najmanje tri razloga.

"Prvo, još jednom potvrđujemo da je kažnjavanje ratnih zločina neophodnost koja je u Crnoj Gori prihvaćena kao akcija civilizacijskog obračuna sa ratnim zločinima kao kriminalnim fenomenom dalekosežnog društvenog znalaja, a ne kao neminovnost koju nameće postojeća spoljnopolitička konstalacija i aspiracija Crne Gore prema Evropskoj uniji", naveo je on.

Dokumentom se, kako je kazao, omogućava nastavak saradnje između dva tužilaštva, posebno u dijelu kojim se obezbjeđuje veća efikasnost, ali i ekonomičnost postupka.

"Značaj ovog dokumenta je i u tome što, kao država, stvaramo pretpostavke za postizanje drugih značajnih društvenih ciljeva kao što su unaprjeđenje funkcionalnosti i efikasnosti pravosuđa i njeno napredovanje u procesu integracije u EU", dodao je Stanković.

On je zahvalio Bramercu na tome što se zalaže za aktivnu saradnju sa crnogorskim Tužilaštvom, i što Mehanizam pruža pomoć crnogorskim tužiocima da se efikasnije i kvalitetnije bave krivično-pravnim istraživanjem ratnih zločina.

"Svjesni smo da to nije lak zadatak, ali je veliki zalog za bolju budućnost i zaštitu generacija koje dolaze", zaključio je Stanković.

Bramerc je kazao da su mnogi počinioci ratnih zločina ostali nepoznati, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

"Zadovoljstvo nam je što omogućavate da našu saradnju unaprijedimo, i što ćete kroz pristupa elektronskoj dokumentaciji imati direktan pristup milionima stranica. To znači i da ćete moći direktno da komunicirate sa nama, jer postoje materijali na kojima mi i dalje radimo, a neki od tih slučajeva još nijesu spremni da se prebace na nacionalni nivo", naveo je Bramerc.

Prema njegovim riječima, mnoge žrtve čekaju na to da se počinioci zločina privedu pravdi.

"Vjerujemo da vaš i naš tim u Hagu zajedno mogu da ubrzaju ovaj proces i da dovedu počinioce pred pravdu", dodao je Bramerc.

On je kazao da Memorandum podrazumijeva razmjenu znanja, iskustava, kao i organizovanje obuka u izgradnji kapaciteta.

"Tužilac je jak samo onoliko koliko je njegov tim jak, i budite uvjereni da ćemo uraditi sve što je potrebno kako bismo bili najuspješniji i najbolji", zaključio je Bramerc.


Vidi sve komentare