Vukčević: Optužnica za "Aerodrome" zakonito podignuta - Vijesti.me
PREDLOŽILA SUDU DA JE POTVRDI

Vukčević: Optužnica za "Aerodrome" zakonito podignuta

Branioci Duška Kneževića, advokati Zdravko Đukanović i Nemanja Jolović su predložili specijalnom vijeću sudije Evice Durutović da obustavi krivični postupak

Lidija Vukčević
Lidija Vukčević (Foto: Savo Prelević)

Specijalni tužilac Lidija Vukčević rekla je da je optužnica u predmetu "Aerodromi" protiv okrivljenog Duška Kneževića i ostalih, zakonito podignuta i zasnovana  na pravno valjanim dokazima, materijalnim dokazima nalazom i mišljenjem vještaka ekonomsko finansijske struke.

"Da postoji osnovana sumnja da su izvršili krivična djela proizilazi iz dokumentacije "Atlas banke" i JP "Aerodromi". Predlažem sudu da je potvrdi", rekla je Vukčević.

Branioci Duška Kneževića, advokati Zdravko Đukanović i Nemanja Jolović su predložili specijalnom vijeću sudije Evice Durutović da obustavi krivični postupak. Smatraju da optužnica nije zasnovana na zakonitim dokazima. Od početak istrage je vođen nezakonit postupak.

"Predlažem da se optužnica vrati kako bi se sprovela istraga ili da sud obustavi krivični postupak u odnosu na Duška Kneževića", kazao je Zdravko Đukanović. 

Advokat Jolović je dodao da kako Knežević nije saslušan u istrazi, optužnica nije ni mogla da bude podignuta, iako je tužilac mogao da ga pozove na poznatu adresu u Londonu ili da ga sasluša putem video linka. 

Advokat Borivoje Đukanović je predložio, kao branilac okrivljenog Marka Nikolića, rekao je da optužnica nema  elemente bića krivičnog djelča, čak ni pomena da postoji osnov sumnje da sve okrivljene, Duška Kneževića, Nikolića, Dijanu Zečević i pravno lice "Atlas banku", da su izvršili krivična djela.

"U najčvršćem sam uvjerenju da će sud, uz iznijete nedostatke, što predstavlja imperativ za sud, kao nepotpunu optužnicu, vratiti specijalnom tužiocu na dopunu. Smatram da su ispunjeni svi uslovi da se obustavi postupak u odnosu na sve okrivljene, jer nema dovoljno dokaza. Bez navođenja svojstva odgvornog lica za Duška Kneževića u ovoj optužnici, kao što je to navedeno za Nikolića i Zečević da su odgovorna lica, optužnica nije pravno valjana", istakao je Borivoje Đukanović.

I drugo ročište u predmetu "Aerodromi" je okončano, a  sudija Durutović je, kao i u prethodnom postupku za Karbon, rekla da će sud u zakonskom roku od 15 dana donijeti odluku.


Vidi sve komentare