Damjanović u Ohridu: Crnogorska policija kvalitetno sarađuje sa kolegama iz regiona

Damjanović je, kako je saopšteno, na konferenciji u okviru koje je održana Generalna skupština imao izlaganje koje se tiče analitičkog izvještaja o prijetnjama u regionu država članica SEPCA-e

Vesko Damjanović, SEPCA
Vesko Damjanović, SEPCA (Foto: Uprava policije)

Crnogorska policija kvalitetno sarađuje sa kolegama iz regiona, ocijenjeno je tokom boravka vršioca dužnosti direktora Uprave policije Veska Damjanovića u Ohridu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Damjanović je učestvovao na Generalnoj skupštini Asocijacije šefova policija zemalja Jugoistočne Evrope (SEPCA), koja je 19. i 20. aprila održana u tom makedonskom gradu.

"Generalnoj skupštini prisustvovali su šefovi policija zemalja Jugoistočne Evrope – članoce SEPCA-e iz devet zemalja, dok su predstavnici posmatrača bili iz dvije države koje nijesu članice i pet međunarodnih organizacija“, kaže se u saopštenju. 

Domaćin skupa je bio direktor policije Makedonije Lazo Velkovski, budući da ove godine SEPCA-om predsjedava Makedonija.

Vesko Damjanović
Vesko Damjanović

Damjanović je, kako je saopšteno, na konferenciji u okviru koje je održana Generalna skupština imao izlaganje koje se tiče analitičkog izvještaja o prijetnjama u regionu država članica SEPCA-e.

On je govorio i o aktivnostima SEPCA-e u okviru inicijative Evropske komisije o integrisanom upravljanju bezbjednošću za zemlje Zapadnog balkana, kao i izazovima tokom razmjene informacija u okviru međunarodne policijske saradnje.

Damjanović je, kako se navodi, podržao dalje aktivnosti SEPCA-e u dijelu izrade strateškog izvještaja uz pomoć Europola.

Vesko Damjanović
Vesko Damjanović

„Koji bi služio kao osnov za plansko djelovanje policijskih službi zemalja SEPCA-a, dalje integracije SEPCA-e u smislu projekata i inicijativa Evropske komisije za zemlje Zapadnog balkana i daljeg jačanja regionalne policijske saradnje i razmjene informacija koje bi dovele do efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala“, kaže se u saopštenju.

Damjanović se, na marginsama konferencije, sastao sa direktorom policija Makedonije, Republike Srpske i Albanije, Lazom Velkovskim, Darkom Ćulumom i Ardijem Veliuom, kao i sa zamjenikom direktora policije Federacije Bosne i Hercegovine Ensadom Kormanom. 

„Na sastancima je ocijenjeno da policija Crne Gore kvalitetno sarađuje sa policijama državama regiona, a razgovarano je i o modalitetima dalje saradnje i izazovima sa kojima se naše države susrijeću u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala“, kaže se u saopštenju.

Damjanović se u Ohridu sastao i sa direktoricom regionalnog MARRI centra Tamarom Mugošom, a tokom susreta razmijenjene su informacije vezane za jačanje regionalne saradnje na polju ilegalnih migracija i granične bezbjednosti.

„Na konferenciji su jednoglasno usvojeni zaključci SEPCA-e koji se tiču budućih aktivnosti koje će zemlje članice ove asocijacije preduzimati u cilju jačanja saradnje i bezbjednosti u regionu“, dodaje se u saopštenju.