• <p>Od 52 strijeljanih pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. jula 1944. godine, 24 su bile žene, a zločin se pripisuje njemačkim okupatorima i domaćim izdajnicima - četnicima</p>
  FOTO: Boris Pejović
 • <p>Od 52 strijeljanih pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. jula 1944. godine, 24 su bile žene, a zločin se pripisuje njemačkim okupatorima i domaćim izdajnicima - četnicima</p>
  FOTO: Boris Pejović
 • <p>Od 52 strijeljanih pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. jula 1944. godine, 24 su bile žene, a zločin se pripisuje njemačkim okupatorima i domaćim izdajnicima - četnicima</p>
  FOTO: Boris Pejović
 • <p>Od 52 strijeljanih pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. jula 1944. godine, 24 su bile žene, a zločin se pripisuje njemačkim okupatorima i domaćim izdajnicima - četnicima</p>
  FOTO: Boris Pejović
 • <p>Od 52 strijeljanih pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. jula 1944. godine, 24 su bile žene, a zločin se pripisuje njemačkim okupatorima i domaćim izdajnicima - četnicima</p>
  FOTO: Boris Pejović
 • <p>Od 52 strijeljanih pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. jula 1944. godine, 24 su bile žene, a zločin se pripisuje njemačkim okupatorima i domaćim izdajnicima - četnicima</p>
  FOTO: Boris Pejović
 • <p>Od 52 strijeljanih pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. jula 1944. godine, 24 su bile žene, a zločin se pripisuje njemačkim okupatorima i domaćim izdajnicima - četnicima</p>
  FOTO: Boris Pejović
 • <p>Od 52 strijeljanih pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. jula 1944. godine, 24 su bile žene, a zločin se pripisuje njemačkim okupatorima i domaćim izdajnicima - četnicima</p>
  FOTO: Boris Pejović
 • <p>Od 52 strijeljanih pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. jula 1944. godine, 24 su bile žene, a zločin se pripisuje njemačkim okupatorima i domaćim izdajnicima - četnicima</p>
  FOTO: Boris Pejović
 • <p>Od 52 strijeljanih pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. jula 1944. godine, 24 su bile žene, a zločin se pripisuje njemačkim okupatorima i domaćim izdajnicima - četnicima</p>
  FOTO: Boris Pejović
 • <p>Od 52 strijeljanih pripadnika Saveza komunističke omladine Jugoslavije 22. jula 1944. godine, 24 su bile žene, a zločin se pripisuje njemačkim okupatorima i domaćim izdajnicima - četnicima</p>
  FOTO: Boris Pejović

Žena u bronzi za bol koji ne prolazi

37106 pregleda 8 komentar(a)