Objavljeno u službenom listu

Krivokapić imenovao Vukšića za direktora ANB

Shodno Zakonu o ANB, direktora tajne službe imenuje Vlada, na predlog šefa izvršne vlasti. Predlog se dostavlja parlamentu, odnosno radnom tijelu na davanje mišljenja. Stav Skupštine, međutim, nije obavezujući za Vladu

32171 pregleda 520 reakcija 56 komentar(a)
Vukšić, Foto: Bojana Ćupić/Vlada Crne Gore
Vukšić, Foto: Bojana Ćupić/Vlada Crne Gore

Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić imenovao je Dejana Vukšića za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), objavljeno je večeras u Službenom listu.

Vukšić je za vršioca dužnosti imenovan u decembru.

Na danas održanoj sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, koju je zakazao predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, trebalo je da se nađe i Krivokapićev predlog imenovanja Vukšića, međutim nije bilo kvoruma.

Ta inicijativa mjesecima je u parlamentu.

Shodno Zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, direktora tajne službe imenuje Vlada, na predlog šefa izvršne vlasti.

Predlog se dostavlja parlamentu, odnosno radnom tijelu na davanje mišljenja. Stav Skupštine, međutim, nije obavezujući za Vladu.

Vlada je 17. decembra prošle godine imenovala Vukšića za vršioca dužnosti direktora ANB-a.

“Pošto je za imenovanje direktora ANB-a neophodno sprovesti zakonom propisanu proceduru i pribaviti i mišljenje Skupštine Crne Gore, smatram da su se stekli usiovi da Vladi predložim imenovanje Vukšića za direktora ANB”, navodi se u obrazloženju Krivokapića.

On je napisao da taj predlog temelji na činjenici da je Vukšić, kroz dugogodisnji profesionaini angažman, stekao lični i profesionaini kredibilitet, kao i da je uspješno obavijao poslove vršioca dužnosti.

“Predlog da Vlada za direktora Agencije za nacionainu bezbjednost imenuje Dejana Vukšića temeljim, prije svega, na činjenici da je gospodin Vukšić, kroz svoj dugogodišnji profesionaini angažman stekao lični i profesionaini kredibilitet, kao i da je uspješno obavijao poslove vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, što me uvjerava da će i poslove direktora Agencije kvalitetno i uspješno obavljati i da će svojim radom služiti interesima države Crne Gore i doprinijeti izgradnji povjerenja građana u rad Agencije za nacionainu bezbjednost”, navodi Krivokapić u predlogu dostavljenom Skupštini.

Direktor Agencije, piše u zakonu, imenuje se na period od pet godina i može biti ponovo imenovan.

“Direktor Agencije je za svoj rad i rad Agencije odgovoran Vladi. Direktor Agencije ne može biti član političke stranke, niti politički djelovati”, navodi se u članu 25 Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

Vukšić je, kako piše u Krivokapićevom predlogu, rođen 2. maja 1972. godine u Kotoru. Završio je Pravni fakultet 1996. godine, a 1999. godine položio pravosudni ispit.

Profesionaini angažman ostvario je u Osnovnom sudu u Kotoru, gdje je kao sudija postupao u parničnim predmetima, izvršnim predmetima, krivičnim predmetima, istražnim predmetima i maloljetničkim predmetima, a od 2001. godine je advokat.

Član je Advokatske komore i Upravnog odbora Advokatske komore Crne Gore. Živi u Kotoru, oženjen je i otac dvoje djece.

Preporučujemo za Vas