Prva konstitutivna sjednica tužilačkog savjeta

Raspisan poziv za vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca

Gazivoda je tražio da se u dnevni red uvrsti i tačka, kojom bi se članovima TS dostavile biografije iz kadrovske strukture tužilačke organizacije

124299 pregleda 67 reakcija 64 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Luka Zeković
Sa sjednice, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 24.01.2022. 14:40h

Na danas održanoj prvoj konstitutivnoj sjednici novog Tužilačkog savjeta (TS) raspisan je poziv za izbor novog vršioca dužnosti (v.d.) vrhovnog državnog tužioca (VDT).

Tu funkciju trenutno obavlja Dražen Buruć.

Na istoj sjednici je tužiteljka Đurđina Ivanović izabrana za zamjenicu predsjednika TS.

Ivanović
Ivanovićfoto: Luka Zeković

Ta sjednica počela je zahtjevom člana iz reda uglednih advokata Siniše Gazivode, koji je tražio izmjenu dnevnog reda kako bi u što kraćem roku raspisali javni poziv za vršioca dužnosti (v.d) vrhovnog državnog tužioca (VDT).

Gazivoda nije protiv predloga da se odredi zamjenik predsjednika Tužilačkog savjeta, ali da zbog transparentnosti i integriteta novog TS želi da se raspiše javni poziv za v.d. VDT-a jer bi time "ustanovili dobru praksu".

"Iako nemamo pravnu normu, mislim da bi dobili dobru praksu, a podsjetio bih i da Ustav u članu 25 kaže da sve što nije zabranjeno onda je dozvoljeno", kazao je Gazivoda.

Gazivoda (desno)
Gazivoda (desno)foto: Luka Zeković

On je tražio i da se u dnevni red uvrsti i tačka, kojom bi se članovima TS dostavile biografije iz kadrovske strukture tužilačke organizacije.

Članica TS iz Vrhovnog državnog tužilaštva Đurđina Ivanović se usprotivila tom predlogu naglašavajući da bi tako nešto bilo nezakonito.

"Naš zadatak je jednostavan, da izaberemo danas v.d. VDT-a, svakako će to biti kratak neki rok. Ako bi usvojili predlog Gazivode, onda bi ušli u nezakonito postupanje i to bi sve bila improvizacija", kazala je Ivanović.

Član TS-a iz reda nevladinih organizacija (NVO) Stevo Muk saglasan je bio sa predlogom kolege Gazivode, nagalašavajući da je "razuman i da može da nam pomogne".

Muk
Mukfoto: Luka Zeković

"U ovome predlogu ne vidim ništa nezakonito, jer smatram da bi tim javnim pozivom, dobili širi krug kandidata i dobili bi neki kraći rok da promislimo", kazao je Muk.

V.d. VDT-a Dražen Burić nakon toga otvorio je raspravu naglašavajući da ne zna ni kako bi izgledao taj javni poziv, jer u Zakonu o tužilaštvu ili Poslovniku TS-a nemaju pravnu normu za tako nešto.

Burić
Burićfoto: Luka Zeković

Burić je naglasio da se njemu nasilno prekida v.d mandat, koji mu je dat do izbora novog VDT-a.

"Podsjetiću vas da u Skupštini imamo listu predloga sa imenima kandidata za novog VDT-a", kazao je Burić.

Burić je tražio prekid sjednice na nekoliko dana, a potom pitao što bi to bio problem.

Gazivoda mu je replicirao i kazao da će mu iskreno reći da je njegova percepcija da je do sada postojala zadrška tužilaca ako je u pitanju njihov šef.

I tužiteljka Sanja Jovićević je bila protiv predloga Gazivode, jer nemaju pravnu normu za tako nešto.

Predstavnik Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Boris Marić kazao je da se su svi članovi TS u magli jer im je dnevni red prije 10 dana dostavljen sa samo dvije tačke bez ikakvih više podataka i informacija.

"Mi želimo da sa tužiocima promijenimo karakter da se sam kontekst promijeni i da ohrabri ljude u tužilaštvu. Ako nešto nije propisano, da uzmemo da je to tako, ali zašto niste onda pripremili da ostanemo ovdje jedno 7-8 dana dok ne izađe bijeli dim", rekao je Marić.

Jovićević je upitala Marića zašto članovi TS nijesu dostavili članovima iz reda tužilaštva svoje predloge, kako bi se upoznali.

Burić je rekao da je zbog propusta nekog ko je pisao izmjene Zakona o državnom tužilaštvu, a potom je pojasnio da za dvije tačke koje je dostavio uz dnevni red, ne treba materijal jer da se prvo odredi zamjenik predsjedniks TS, a da će on tražiti izuzeće, kada se bude konstatovao prekid njegovog v.d. mandata.

On je rekao da su članovi TS u proteklih 15 dana mogli da traže od njega da im dostave kadrovsku strukturu tužilaca, te da bi on to učinio ali to niko nije tražio.

Tada je Burić pitao: "A šta ćemo ako se niko ne javi"?

"Na početku sam rekao da me niko nije pitao u junu kada sam određen za v.d VDT", rekao je Burić.

Član TS Borislav Đukanović je pomenuo član 184 c Zakona o državnom tužilaštva, da je nepotpuna pravna norma, šta i pojmovno i etimiološki znači: "odrediće se"...

"Da bi se neko odredio mora biti predložen. Zato sam saglasan da kolegama i zašto ne bi slijepo pratili šta piše u normi i svi značimo šta je tumačenje. Šta je zakonska i ustavna smetnja, a šta ako se niko ne prijavi, ne smijemo biti nedorečeni. Niko se ne javi iz tužilaštva na javni poziv, šta da radimo, ono što potencira kolega Gazivoda - transparentnost, mislim da je sve ovo u funkciji osnaženja rada ovog TS, a to javnost od nas očekuje. Ovo su najnužnije stvari, a za nas su impreativ i zakonski i ustavni i niko nema pravo da okrene tome leđa", kazao je Đukanović.

Vršilac dužnosti VDT ponovo je kazao da postoji teoretska mogućnost da se niko ne javi, pa da u nastavku sjednice da se tek prekine v.d. mandat kako tužilaštvo nijedan dan nr bude bez VDT.

On je naglasio da nije dobar put da se danas njemu konstatuje prekid mandata, a da se ne odredi novi v.d. VDT.

Tužiteljka Ivanović se ponovo uključila u raspravu, naglašavajući da vršilac dužnosti VDT mora biti iz tužilaštva.

"Ne vidim problem da onog trenutka kada se konstatuje prekid dosadašnjeg v.d VDT-a, ali tek kada odrede novog. Ne može zamjenik da mijenja vršioca dužnosti VDT-a, a kada nema v.d. VDT-a ne možemo reći da ga nema, da je spriječen u radu. Ne vidim šta je tu sporno da kada dodjemo do novog v.d. VDT-a konstatujemo prekid dosadašnjeg v.d. VDT-a", kazala je Ivanović.

Muk je tražio pauzu, kako bi od Gazivode dobili na papiru, to što je predložio da se usvoji u dnevni red.

Nakon pauze, Gazivoda je kazao da ne glasaju o jednom ili drugom predlogu, već kako bi bili sigurni da su donijeli ispravnu odluku, promijenio red tačaka u njegovom prvom predlogu.

On je pružio ruku kompromisa, da posljednja tačka bude - prekid v.d VDT-a Burića i odredjivanje vršioca dužnosti VDT-a.

Glasalo se za usvajanje takvog dnevnog reda, svi su glasali "ZA", samo je tužiteljka Ivanović bila - uzdržana.

Burić je predložio da Tužilačkim savjetom umjesto njega predsjedava tužiteljka Ivanović, a potom tražio da neko kaže ima li neki drugi predlog.

Svi su glasali za takav predlog, osim Steva Muka koji je bio uzdržan.

Gazivoda je tokom druge tačke izmijenjenog dnevnog reda kazao da kada dobiju kadrovske biografije tužilaca, kako bi iz reda tužilaštva birali v.d. VDT-a.

"Predlažem da Sekretarijat TS-a od Fonda PIO traži podatke, te da se traži samo za one koji imaju 15 godina iskustva, kako bi te podatke imali do naredne sedmice i nastavka sjednice", rekao je Gazivoda.

Burić je kazao da misli da nemaju sada osnov da od Fonda PIO traže takve podatke, te bi se to odužilo.

"Nama treba da tražimo za sve, a tako ulazimo u zonu ličnih podataka, mislim da to teško možemo dobiti", rekao je Burić.

Gazivoda je pojasnio da kako odlučuju o statusnim pravima onda imaju pravo uvid u podatke Fonda PIO, jer bi ja taj način izbjegli situaciju da izaberu kandidata za v.d. VDT-a koji ima uslove za starosnu penziju.

"Hajde da pokušamo da to dobijemo", rekao je Gazivoda.

Marić je predložio da to traže pod oznakom - interno, te da se obavežu da čuvaju tajnost podataka.

Tužilački savjet je jednoglasno donio zaključak da se obaveže Sekretarijat TS-a da se traže podaci iz člana 182 i pribave podaci od Fonda PIO.

Nakon malo opuštenijeg dijela sjednice novog saziva, došlo se do treće tačke dnevnog reda.

Predlagač dnevnog reda, Siniša Gazivoda imao je još jedan predlog - da se pronađe adekvatna pravna alatka kako bi se u što kraćem roku raspisao javni poziv za v.d. VDT-a.

Burić je opet imao zamjerku, jer javni poziv zakonski samo za vrhovnog državnog tužioca, a potom upitao da li terminološki mogu naći bolji pojam za objavljivanje tog poziva.

Tužilački savjet je usaglasio kako će da glasi pozivni tekst za zainteresovane kandidate, da u roku od pet dana od dana objavljivanja, dostave potrebnu biografiju u elektronskoj formi na mejl Tužilačkog savjeta.

Gazivoda je tražio od Sekretarijata da im se odmah dostave podaci o prijavljenim kandidatima, kako bi mogli da prostudiraju prije nastavka sjednice.

Burić je predložio da nastavak sjednice bude 7. februara, jer je tužiteljka Sanja Jovićević, kazala da ne može ranije jer je službeno odsutna.

Stevo Muk je tražio da to bude ranije, da se skrati taj rok, tako da su tražili 4. februara, ali tužiteljka Ivanović je kazala da ne može pa su dogovorili da nastavak bude u subotu 5. februara u 11 časova.