Katnić razriješen funkcije, oglas za novog GST biće raspisan u petak

Tužilački savjet razriješio tužioce koji su ispunili uslove za starosnu penziju

190837 pregleda 424 reakcija 170 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 17.02.2022. 19:31h
Završeno
18:30h

Glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću je konstatovano da mu se 17. februara u 18.30 časova, prekida mandat odlukom TS-a.

On je na toj funkciji bio 2.432 dana.

Da Katnić ode sa funkcije glasalo je osam članova TS-a, dok su Jovićević i Ivanović bile protiv toga.

Izmjena: 18:52h
19:20h

Nakon poduže rasprave, v.d VDT-a je dozvolila da se prihvati predlog Milovića, te su sa šest glasova odlučili da se već sjutra raspiše oglas za novog GST-a.

Oglas će biti objavljen bez Plana slobodnih tužilačkih mjesta, zbog hitnosti izbora novog GST-a.

19:11h

Milović je proceduralno tražio da u skladu 14 Zakona o specijalnom državnom tužilaštvu da TS, kao kolegijalni organ, glasanjem odluči o momentalnom raspisivanju oglasa za GST-a, te da se naredni radni dan - petak 18. februara, raspiše oglas.

19:02h

Vršiteljka dužnosti kazala je da je zakonska procedura da se prvo donosi Plan slobodnih tužilačkih mjesta, pa da se onda bave oglasima.

Sekretarka Topalović je kazala da nije problem da se Plan, u veoma kratkom roku, pripremi.

Gazivoda je ponovio da se još danas raspiše oglas, a da se onda polako bave Planom slobodnih mjesta za tužioce.

19:01h

Borivoje Đukanović je reagovao da ih elementarne stvari obavezuju, te da ih Zakon o specijalnom državnom tužilatvu obavezuje da to odmah urade, te da se to uradi mimo Plana.

"Dajte da glasamo", kazao je Đukanović.

18:57h

Muk je onda rekao da je Plan slobodnih tužilačkih mjesta istekao, ali da imaju svi u TS-u snažnu potrebu, dakle, hitno da raspišu konkurs za GST-a.

"Nema razloga da ovo pitanje prolongiramo", kazao je Muk.

Tada je v.d. VDT-a predložila da se sjednica prekine i nastavi kao elektronska sjednica, a da se već sjutra Sekretarijat TS-a pozabavi pitanjem Plana.

"Dajte da se u ponedjeljak bavimo ovim pitanjem. Mislim da je tako najbolje da se ispoštuje zakon", kazala je Jovanović.

18:53h

Gazivoda je tražio pomoć od sekretarke TS-a Tatjane Topalović, pa pitao da li se do sada dogodilo da neko koga nije bilo u Planu, da je napredovao i jesu li zbog toga su donosili novi Plan ili izmjene...

"Uglavnom jesmo, mali prigovori, ali je bilo", rekla je Topalović.

18:51h

Milović je istakao da je pozicija GST sada upražnjena, te da se oni sada ne mogu osloniti na Plan.

"Mi prvo moramo da slijedimo zakon, pa onda Poslovnik, koji moramo da mijenjamo", kazao je Milović.

On je naglasio da zakon ima supremaciju iznad Poslovnika, te da već danas treba da donesu odluku o raspisivanja oglasa za novog GST-a, te da se sjutra objavi u Službenom listu i medijima.

18:48h

Tužiteljka Jovićević je kazala da smatra da preskaču red poteza, te da prvo treba da donesu Plan, a potom da raspišu i konkurs za GST.

"Mi ovdje nemamo šta da planiramo, jer mi sada nemamo GST", kazao je Gazivoda.

18:43h

Članovi TS-a Gazivoda i Muk su za to da se već danas donese odluka o raspisivanju konkursa za novog GST-a, te da to ne treba odlagati.

"Sa današnjim danom GST-u danas prestaje mandat, tako da bi bilo dobro da već danas raspišemo konkurs ta novog GST-a, te da javni oglas počne da teče već sjutra", predložio je Muk.

Gazivoda je predložio da prema Zakonu o specijalnom tužilaštvu član 14, raspišu oglas za novog GST-a, te da je po logici to prioritetnije nego da se prvo napravi Plan slobodnih tužilačkih mjesta.

"Ovo je sada nama prioritet, da bi se nastavio neki kontinuitet", kazao je Gazivoda.

18:41h

Tužiteljki Vesni Šćepanović je tokom 2021. godine prestala funkcija, a TS je glasao da joj prekine pravo na naknadu 2. 2. 2022. jer je napunila 67 godina.

18:40h

Po zahtjevu tužiteljke Snježane Zejnilagić konstatovan joj je prestanak funkcije.

18:40h

Tužilac Luka Martinović je podnio ostavku, a tražio je da mu TS odobri pravo na jednogodišnju naknadu po prestanku funkcije.

TS je tužiocu sa Cetinju jednoglasno odobrio zahtjev.

18:39h

Tužiteljka Tanja Nišavić je sa 7 glasova izabrana za zamjenicu disciplinskog tužioca, dok su Jovović i Milović bili uzdržani.

18:34h

TS je sa 9 glasova izabrao tužiteljku Danku Ivnović Đerić za disciplinskog tužioca, Muk je bio suzdržan.

18:30h

Glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću je konstatovano da mu se 17. februara u 18.30 časova, prekida mandat odlukom TS-a.

On je na toj funkciji bio 2.432 dana.

Da Katnić ode sa funkcije glasalo je osam članova TS-a, dok su Jovićević i Ivanović bile protiv toga.

Izmjena: 18:52h
18:27h

I tužiteljka Ivanović je kazala da obavještenje Fonda PIO je protivurječno "samom sebi".

"U zagradi za Katnića pišu o aktu Ministarstvu iz juna 2021. iz kojeg su oni zaključili da on ima beneficirani radni staž. Evo da zanemarimo dopise Katnića, gdje on daje komentare i opaske, ali pogledajmo rješenja gdje piše da se o tome sada vodi Upravni postupak. Dakle, iz ovoga ne proizilazi da on ima uslove, zbog toga smatram da se ne možemo osloniti na podatke Fonda PIO i da nemamo uslova da konstatujemo odluku. Dakle, prvo Fond PIO treba da okonča taj postupak, pa da onda znamo na čemu smo", rekla je Ivanović.

I za specijalnu tužiteljku je akt, na koji se poziva Fond PIO, pravno nevažan jer je ukinut pa samim tim je sporno što oni treba da donesu odluku na osnovu pravno nevaljanog akta.

18:22h

"Iz rješenja Fonda PIO iz novembra 2021. godine utvrđen je njegov vojni staž, jer ga je prije toga utvrdio Vojni sud", replicirao je Milović.

Tužiteljka Jovićević je negirala da je "utvrđen njegov staž".

18:16h

Tužiteljka Jovićević ponovila je činjenice, koje je GST tokom dana objavio na sajtu SDT-a, a o činjenicama oko vođenja postupka i Upravnog spora oko toga da li su njemu i koliko uplaćivani doprinosi na beneficirani radni staž, koji je ostvario kao vojno lice.

"Svrha mog izlaganja je što kompletan materijal i odluke ukazuju da je toku Upravni spor o utvrđivanju beneficiranog radnog staža za GST. Dakle, Upravni spor i dalje teče, čini mi se da je u dodatnom materijalu tokom sjednice, a da se može vidjeti da tih uplata o doprinosima - nema. Dakle, ovi podaci nisu precizni, egzaktni, te mislim da i za Katnića i druge kolege je ove podatke koje smo dobili iz Fonda PIO trebalo provjeriti", kazala je Jovićević.

V.d. VDT-a kazala je da TS nije dužan da vodi Upravni spor, već da konstatuje prekid mandata.

"Fond PIO je odbio zahtjev Katnića da mu se sabere ukupan beneficirani staž, tako da govorim i činjenicama, dakle, iz odluka Fonda PIO i mislim da bi bio minimum naše ozbiljnosti i da smo u obavezi da provjerimo ove podatke", kazala je Jovićević.

Ona je kazala da "iza svega ovoga stoje neki drugi motivi"...

18:13h

Tužiteljka Jovanović je odbila da izuzme i tužiteljku Jovićević tokom glasanja, dok je prihvatila razlog i odobrenje za izuzeće Gazivode.

18:09h

Katnić je tražio prekid konstatovanja prestanka njegovog mandata dok traje Upravni spor zbog beneficiranog radnog staža, pokrenutog nakon njegovog zahtjeva pred Fondom PIO.

Članovi TS kolegijalno su glasali da se odluka o prekidu ne prihvati i to većinom glasova - 8:2.

Bonus video: