Carević traži izuzeće Vukotić Jelušić

Gradonačelnik Budve smatra da je direktorka Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave Milijana Vukotić Jelušić pristrasna, sumnja da je to i zbog otkaza njenoj majci

16408 pregleda 61 reakcija 12 komentar(a)
Milijana Vukotić Jelušić, Foto: Vuk Lajović
Milijana Vukotić Jelušić, Foto: Vuk Lajović

Gradonačelnik Budve Marko Carević zatražio je od ministarke javne uprave, digitalnog društva i medija u tehničkom mandatu Tamare Srzentić da izuzme v. d. generalnu direktorku Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave Milijanu Vukotić Jelušić iz daljeg postupanja u vršenju nadzora u opštini Budva.

To se navodi u dopisu u koji su “Vijesti” imale uvid.

Carević spočitava Vukotić Jelušić da kao potpredsjednica budvanske URA ima političku vezu sa Demokratskom Crnom Gorom, ali prvi čovjek Budve sumnja i da je ona pristrasno postupala prilikom vršenja inspekcijskog nadzora jer je Opština Budva - Sekretarijat za lokalnu samoupravu 30. septembra prošle godine donijela rješenje o prestanku radnog odnosa članu njene porodice.

Vukotić Jelušić je u vrijeme ranijeg mandata Carevića, ali i dok je gradonačelnik bio Dragan Krapović, bila sekretarka za lokalnu samoupravu, i nerijetko je bila na meti političkih prozivki opozicije okupljene oko DPS-a, i zbog rodbinskih veza sa Boženom Jelušić, čija je snaha.

Do reakcije Carevića je došlo nakon što ga je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija upozorilo da je dužan da postupa zakonito, u granicama ovlašćenja sa punom odgovornošću za zakonitost i cjelishodnost rada opštine Budva.

O nepravilnostia koje su utvrđene u radu Carevićeve administracije upoznata je Vlada Crne Gore, ali i Specijalno državno tužilaštvo.

Direktorat na čijem je čelu Vukotić Jelušić je krajem prošle godine izvršio upravni nadzor nad primjenom člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi u periodu od maja do oktobra prošle godine, na koji se Carević pozivao prilikom donošenja 11 odluka. Da se iskontroliše njegovo postupanje, tražio je predsjednik Skupštine opštine Krsto Radović (Demokrate), koji se inicijativom obratio resoru Srzentićeve.

”U skladu sa članom 48 Zakona o upravnom postupku podnosimo zahtjev za izuzeće Vukotić Jelušić iz daljeg postupanja u vršenju nadzora nad primjenom člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je pokrenut po inicijativi predsjednika SO Budva Krsta Radovića. Zahtjev za izuzeće podnosimo zbog osnovane sumnje da je Vukotić Jelušić predmetnom nadzoru pristupila sa veoma izraženom dozom pristrasnosti i neobjektivnosi koja je uzrokovana činjenicom da pripada političkom subjektu URA, koji je u vrijeme vršenja nadzora potpisao sporazum sa Demokratskom Crnom Gorom, čiji je jedan od lidera na lokalnom nivou i podnosilac inicijative Krsto Radović”, napisao je Carević u dopisu.

Kako je dodao, Radović kao odbornik Demokratske Crne Gore i Vukotić Jelušić potpredsjednica opštinskog odbora GP URA u Budvi su imali isti politički cilj ka izazivanju političke krize u opštini Budva.

”Da se radi isključivo o političkom stavu Vukotić Jelušić, jasno proizilazi iz kontradiktornog i neargumentovanog obrazloženja spornog nalaza upravnog nadzora. Ovo, prije svega, što je na osnovu činjeničnog stanja nesporno utvrđeno da je predsjednik postupao u skladu sa odredbom člana 59, stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi. Međutim, i pored ovako utvrđenog činjeničnog stanja, Vukotić Jelušić ‘upozorava predsjednika Opštine Marka Carevića da je dužan da postupa zakonito, u granicama ovlašćenja sa punom odgovornošću za zakonitost i cjelishodnost opštine Budva’. Takođe, Vukotić Jelušić nije postupila u skladu sa odredbom člana 48 stav 2 Zakona o upravnom postpku, kojim je određeno da ako ovlašćeno službeno lice ili član kolegijalnog organa u toku upravnog postupka sazna za postojanje neke od okolnosti iz stava 1 ovog člana, dužno je da prekine dalji rad na predmetu i o tome, bz odlaganja, obavijesti starješinu javnopravnog organa”, istakao je Carević

On je naglasio da postoji osnovane sumnje da je Vukotić Jelušić pristrasno postupala prilikom vršenja inspekcijskog nadzora jer je Opština Budva donijela rješenje o prestanku radnog odnosa zaposlenoj N. V. - njenoj majki.

Iz Ministarstva su “Vijestima” kazali da će na Carevićeve tvrdnje odgovoriti sjutra.

Bonus video: