• <p>"Sve institucije sistema treba da preduzimaju aktivnosti i mjere kako bi se stvorili uslovi za uključivanje OSI u svim oblastima života na osnovama jednakosti i principima dostajanstvenog života", kazao je izvršni direktor Saveza Goran Macanović</p>
  FOTO: PR centar
 • <p>"Sve institucije sistema treba da preduzimaju aktivnosti i mjere kako bi se stvorili uslovi za uključivanje OSI u svim oblastima života na osnovama jednakosti i principima dostajanstvenog života", kazao je izvršni direktor Saveza Goran Macanović</p>
  FOTO: PR centar
 • <p>"Sve institucije sistema treba da preduzimaju aktivnosti i mjere kako bi se stvorili uslovi za uključivanje OSI u svim oblastima života na osnovama jednakosti i principima dostajanstvenog života", kazao je izvršni direktor Saveza Goran Macanović</p>
  FOTO: PR centar
 • <p>"Sve institucije sistema treba da preduzimaju aktivnosti i mjere kako bi se stvorili uslovi za uključivanje OSI u svim oblastima života na osnovama jednakosti i principima dostajanstvenog života", kazao je izvršni direktor Saveza Goran Macanović</p>
  FOTO: PR centar
 • <p>"Sve institucije sistema treba da preduzimaju aktivnosti i mjere kako bi se stvorili uslovi za uključivanje OSI u svim oblastima života na osnovama jednakosti i principima dostajanstvenog života", kazao je izvršni direktor Saveza Goran Macanović</p>
  FOTO: PR centar
 • <p>"Sve institucije sistema treba da preduzimaju aktivnosti i mjere kako bi se stvorili uslovi za uključivanje OSI u svim oblastima života na osnovama jednakosti i principima dostajanstvenog života", kazao je izvršni direktor Saveza Goran Macanović</p>
  FOTO: PR centar
 • <p>"Sve institucije sistema treba da preduzimaju aktivnosti i mjere kako bi se stvorili uslovi za uključivanje OSI u svim oblastima života na osnovama jednakosti i principima dostajanstvenog života", kazao je izvršni direktor Saveza Goran Macanović</p>
  FOTO: PR centar
 • <p>"Sve institucije sistema treba da preduzimaju aktivnosti i mjere kako bi se stvorili uslovi za uključivanje OSI u svim oblastima života na osnovama jednakosti i principima dostajanstvenog života", kazao je izvršni direktor Saveza Goran Macanović</p>
  FOTO: PR centar
 • <p>"Sve institucije sistema treba da preduzimaju aktivnosti i mjere kako bi se stvorili uslovi za uključivanje OSI u svim oblastima života na osnovama jednakosti i principima dostajanstvenog života", kazao je izvršni direktor Saveza Goran Macanović</p>
  FOTO: PR centar
 • <p>"Sve institucije sistema treba da preduzimaju aktivnosti i mjere kako bi se stvorili uslovi za uključivanje OSI u svim oblastima života na osnovama jednakosti i principima dostajanstvenog života", kazao je izvršni direktor Saveza Goran Macanović</p>
  FOTO: PR centar
 • <p>"Sve institucije sistema treba da preduzimaju aktivnosti i mjere kako bi se stvorili uslovi za uključivanje OSI u svim oblastima života na osnovama jednakosti i principima dostajanstvenog života", kazao je izvršni direktor Saveza Goran Macanović</p>
  FOTO: PR centar

SSCG: Usluge socijalne i dječije zaštite nijesu dostupne osobama s invaliditetom širom Crne Gore

4182 pregleda 1 komentar(a)