Besplatan smještaj za jednog zavisnika od droga - Vijesti.me
KAKARICKA GORA

Besplatan smještaj za jednog zavisnika od droga

„A na osnovu činjenice da se radi o osobi u socijalnoj potrebi, koja je praktično beskućno lice, jer živi sama u ruiniranoj porodičnoj stambenoj jedinici bez osnovnih životnih uslova poput struje i vode, a koju smo prethodno smjestili u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Kotoru radi liječenja zavisnosti od opijata“

Centar za zavisnice, Kakaricka gora
Centar za zavisnice, Kakaricka gora (Foto: Luka Zeković)

U Javnu ustanovu za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga Kakaricka gora prvi put je smještena osoba zavisna od droga, čiji će smještaj plaćati lokalna samouprava opštine iz koje ona potiče.

Nevladina organizacija Juventas je, kako su saopštili, izuzetno ponosna na činjenicu što je 8. avgusta ta osoba smještena, poslije skoro puna četiri mjeseca svakodnevnih pregovora.

Iz Juvenatasa navode da su se 19. aprila, u ime svog klijenta, obratili dopisom Ministarstvu rada i socijalnog stranja i Sekreterijatu za socijalnu zaštitu Glavnog grada u cilju odobravanja besplatnog boravka u Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga u Podgorici.

„A na osnovu činjenice da se radi o osobi u socijalnoj potrebi, koja je praktično beskućno lice, jer živi sama u ruiniranoj porodičnoj stambenoj jedinici bez osnovnih životnih uslova poput struje i vode, a koju smo prethodno smjestili u Specijalnu psihijatrijsku bolnicu u Kotoru radi liječenja zavisnosti od opijata“, precizirala je programska direktorica Juventasa, Tijana Žegura.

Pored toga, kako je kazala, ta osoba je višedecenijski korisnik opijata i višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela vezanih upravo za njegovu razvijenu zavisnost od opijata, što slučaj čini još komplikovanijim, „ali i uspjeh koji smo postigli te podršku administracije lokalne samouprave Danilovgrad i Ministarstva rada i socijalnog stranja preko Centra za socijalni rad ove opštine, čini još značajnijim“.

„Dok odgovor od Sekretarijata za socijalnu zaštitu Podgorica ni do danas nijesmo dobili, prvi odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja nam je dostavljen 15. juna, u kojem se navodi da Ministarstvo već učestvuje u troškovima smještaja klijenata u ovu ustanovu u iznosu od 150 eura mjesečno za svakog klijenta, i da je naš zahtjev upućen lokalnoj samoupravi Danilovgrad“, navela je Žegura.

Prema njenim riječima, iako su morali čekati na odgovor skoro dva mjeseca od podnošenja, zadovoljni su brzinom kojom je Glavni administrator opštine Danilovgrad riješio njihov zahtjev, ali i kasnije direktorica Centra za socijalni rad Danilovgrad, koji su, dodala je Žegura, svako u svom domenu posla riješili zahtjev u rekordno brzom roku.

„Pored toga, posebno moramo pohvaliti Maju Luketić, direktoricu Centra za socijalni rad Danilovgrad, koja je na vrlo profesionalan način organizovala komunikaciju između JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga, Opštine Danilovgrad i Centra za socijalni rad Danilovgrad, a potom i transport našeg klijenta, sada već njihovog štićenika u ovu ustanovu“, navela je Žegura.

U Juventasu smatraju da je to jedan od izuzetnih primjera dobre prakse u Crnoj Gori, koji zaslužuje da bude primjer i ostalim opštinama i profesionalnim radnicima koji dolaze u kontakt sa osobama koje su zavisne od droga.

U Juventasu se nadaju da će ubrzo ovakav model podrške administracije prilikom smještanja osoba koje koriste droge u Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika droga, ubrzo zaživjeti na nacionalnom nivou,

„Upravo po ugledu na opštinu Danilovgrad iz konkretnog slučaja, ali i opštinu Tivat
koja je još ranije ponudila učešće u troškovima smještaja u rehabilitacioni centar na Kakarickoj gori svim ženama sa područja njihove opštine koje izraze ovu potrebu“, dodala je Žegura.

Iz Juventasa podsjećaju da se inicijativom četiri nevladine organizacije, Juventas, 4Life, Cazas i Preporod, pokrenutom u martu, između ostalog od državnih institucija tražilo i da smještaj u jedinom rehabilitacionom centru za osobe koje koriste droge u Crnoj Gori bude u potpunosti besplatan.