Bitka na Jelinom dubu: Dan kada je razbijena italijanska jedinica - Vijesti.me
položen vijenac

Bitka na Jelinom dubu: Dan kada je razbijena italijanska jedinica

Uspjeh akcije je podstakao brže i snažnije širenje ustanka u cijeloj Crnoj Gori

Blažo Jovanović
Blažo Jovanović (Foto: wikipedia.org)

Delegacija Organizacije boraca NOR-a od 1941. do 1945. Podgorice položila je vijenac na spomen obilježje slavne i čuvene bitke na Jelinom dubu.

Vijenac su položili potpredsjednik Organizacije Milorad Knežević i članovi Upravnog odbora Ilija Radović i Gojko Radusinović.

Ocijenivši da je, pored vojničkog uspjeha, bitka imala i veliki politički značaj, iz OBNOR-a su saopštili da je tada partizanski štab donio odluku da “što žešće i snažnije treba udariti po fašističkom okupatoru”.

“Ovaj napad većih razmjera trebalo je izvesti na području sreza podgoričkog tako što bi uspjeh te akcije podstakao brze i snažnije širenje ustanka u cijeloj Crnoj Gori. Zadatak je dobio štab Zetskog odreda, na čijem čelu su bili Blažo Jovanović i Radovan Vukanović”, piše u saopštenju.

Donesena je odluka da se napadne italijanska kolona 18. oktobra na Jelinom dubu, selu između Bioča i Lijeve rijeke. Saopšteno je da su partizani, iako oskudno naoružani, razbili italijansku motorizovanu jedinicu, jačine 300 vojnika.

U gerilskom napadu ubijeno je i ranjeno 149 italijanskih vojnika, a partizani su imali po jednog ranjenog i poginulog.

“Zetski odred imao je jednog poginulog borca Neda Jovanovića i jednog ranjenog Radosava Popovića, koji je od tih rana kasnije umro. Radosav je zbog svog revolucionarnog rada posmrtno proglašen narodnim herojem.

U toj akciji učestovali su piperski bataljon 'Jole Piletić', na čijem čelu su bili komandant Božo Lazarević i komesar Miloš Božović, bjelopavlićki bataljon 'Bijeli Pavle' pod komandom Radomira Babića i komesara Đura Čagorovića i kučki bataljon 'Marko Miljanov', čiji je komadant bio Radomir Pavićević, a komesar Dragiša Ivanović”, piše u saopštenju.

Ističe se da je nakon pobjede Narodnooslobodilački pokret “naglo ojačao i dobio polet na čitavoj teritoriji države”.