Brišu Rašidov DNK i traže nove ukrase - Vijesti.me
U SEPTEMBRU SKIDAJU ILUMINACIJU SA BEDEMA STAROG GRADA

Brišu Rašidov DNK i traže nove ukrase

“Kada jednom uklonimo tu iluminaciju, bedemi će biti u mraku. To nije dobro”, kazao je “Vijestima” Divanović

Stari grad Budva
Stari grad Budva (Foto: Arhiva Vijesti)

Iluminacija budvanskih starogradskih bedema - rad svjetskog dizajnera Karima Rašida, biće uklonjen krajem septembra.

“Vijestima” je rečeno da će Sekretarijat za gradsku infrastrukturu tada raspisati međunarodni konkurs za idejno rješenja trajne iluminacije bedema.

Oni su naložili Javnoj ustanovi Muzeji i galerije da sačine elaborate o uklanjanju dvostrukog niza svijetlećih cijevi, nazvanih DNK.

Ti ukrasi postavljeni su uoči dočeka Nove godine 2015. godine. Zidine su još ukrašene, uprkos što su inspektori Uprave za zaštitu kuturnih dobara dva puta nalagali uklanjanje.

 Rašidov  DNK izazvao je buru u budvanskoj javnosti, podijelivši javnu scenu - jedni su konstatovali da su bedemi njegovim radom devastirani, a drugi da je riječ o savremenom umjetničkom izrazu.

Sekretar za gradsku infrastrukturu Nikola Divanović kazao je da nisu ni očekivali konsenzus u odobravanju tog projekta.

“Nisam očekivao apsolutno razumijevanje tog projekta, ali nekada morate rizikovati da bi ste izazvali buru efekata i iz toga izvukli nešto dobro. U tom smislu ova iluminacija je ispunila cilj, ostvarila misiju. Mi smo danas u toj borbi između pro i kontra argumenata, postigli saglasnost - da budvanski bedemi zaslužuju novu valorizaciju. Saglasni smo da ih treba iluminirati, da kao i ostali segmenti Budve zaslužuje nešto posebno dobro i kvalitetno. Vrlo kvalitetno i odgovorno smo pristupili tom izazovu. Vrlo blizu smo raspisivanju međunarodnog konkurs za idejno rješenja trajne iluminacije bedema”, kazao je Divanović.

On je ponovio da je umjetnički izraz Karima Rašida postigao cilj.

“I prije tri mjeseca smo bili spremni da ga fizički uklonimo. Međutim, tema je da se zatvori formalno-pravna procedura, a ona podrazumijeva da se uradi kvalitetan elaborat o uklanjanju iluminacije i da se na bazi toga to izvede. Paralelno sa tim došli smo do novog rješenja”, kazao je Divanović.

Naglasio je da izrada elaborata o uklanjanju iluminacije neće Opštinu koštati novca.

“Na jesen, do kada očekujem da će biti gotov elaborat, bićemo u prilici da to uklonimo”, rekao je Divanović.

On je konstatovao da Budvi sada najviše fali vizija i društveno odgovorni projekti, koji će koristiti zajednici...

“Iluminacija je bila takav pojekat. Svi treba da povedemo više računa o tome što su naše obaveze. Kada jednom uklonimo tu iluminaciju, bedemi će biti u mraku. To nije dobro, nije društveno odgovoran pristup. Imati nešto moderno na nečemu što je kulturno dobro, nije presedan u modernoj umjetnosti. Danas je to trend i praksa u evropskim metropolama... Mnogo je lakše kritikovati i biti destruktivan u situaciji kada su vizija i inovativni projekti nešto krajnje deficitarno”, kazao je Divanović.

Stari grad u formalno - pravnom smislu nema status kulturnog dobra

Divanović je rekao da je Budva imala benefite od Rašidovog projekta.

“Nadgornjavajući se, polemišući na temu budvanskih bedema i uopšte Staroga grada, shvatili smo da smo vrlo često skloni da prenebregavamo osnovne stvari. Cijelo vrijeme nismo bili svjesni činjenice da  Stari   grad , ni bedemi, ni bastioni nemaju u formalno-pravnom smislu status kulturnog dobra, nemaju status spomenika. Oni nijesu prošli valjani proces revalorizacije po Zakonu o zaštiti kulturnih dobara iz 2010. godine i vi sada u formalno-pravnom smislu, tamo nemate spomenik kulture. Iako su Opština i Sekretarijat kroz projekat tako tretirali bedeme”, kazao je Divanović.