Budva: Četvrtina zaposlenih bolovala ukupno 6.197 dana - Vijesti.me
ANALIZA SEKRETARIJATA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

Budva: Četvrtina zaposlenih bolovala ukupno 6.197 dana

Na bolovanju lani bilo 85 radnika budvanske administracije, a prosječno su odsustvovali gotovo dva i po mjeseca

Više od 400 zaposlenih u administraciji
Više od 400 zaposlenih u administraciji (Foto: Vuk Lajović)

Četvrtina zaposlenih u preglomaznoj budvanskoj administraciji lani je bila na bolovanju, a ukupno su odsustvovali 6.197 dana. Budvani su bolovali tri puta više nego što je prosjek u evropskim gradovima, pokazuje prva analiza apsentizma ikada urađena u Opštini Budva, koju je uradila sekretarka za lokalnu samoupravu mr Milijana Vukotić Jelušić.

Ona je u razgovoru za “Vijesti” pojasnila da se apsentizam odnosi na odsustvo zaposlenog sa redovnog posla i često se definiše kao neuspjeh radnika da se prijavi na radno mjesto.

“Sekretarijat za lokalnu samoupravu prvi put priprema kvalitativni izvještaj apsentizma za potrebe redovnog godišnjeg izvještaja predsjednika Opštine o radu lokalne uprave, a u ovoj pripremnoj fazi analizirao je ukupno odsustvo zaposlenih u 2018. godini, bez obzira na uzroke i da li se radi o opravdanom, neopravdanom ili hroničnom odsustvu“, kazala je Vukotić Jelušić.

Ona je precizirala da je od 331 zaposlenog na neodređeno vrijeme, 85 koristilo bolovanje tokom 2018. godine, odnosno prijevremeno je bilo spriječeno za rad.

“To znači da je jedna četvrtina ukupno zaposlenih bila odsutna sa posla po ovom osnovu. Ukupan broj dana odsustva je 6.197, što čini 72 dana prosječnog odsustva po odsutnom službeniku, odnosno 19 dana prosječnog odsustva po zaposlenom. Prosjek dana bolovanja po zaposlenom u Evropskoj uniji je 7,4, što će reći da su zaposleni u Opštini Budva skoro tri puta više odsutni u odnosu na evropski prosjek“.

Milijana Vukotić Jelušić
Loše navike moraju se mijenjati: Vukotić Jelušić(Foto: Vuk Lajović)

Vukotić Jelušić navodi da na osnovu svega navedenog proizlazi da je prosječna stopa slučajeva odsutnosti u 2018. iznosila sedam odsto.

“To je ipak niže za 1,62 odsto od prosječne stope odsutnosti s posla u Crnoj Gori koja iznosi 8,62 odsto“.

S obzirom na to da trenutno ne postoji elektronska evidencija prisustva na radu, Vukotić Jelušić ističe da Sekretarijat ne može pratiti odsustvo zaposlenih po drugim osnovama, a koja su vrlo česta.

“Poput izostanka zbog odlaska na slave, saučešća, sahrane, kod doktora, rođendane, posjete rodbini, nedolazak na posao jedan do dva dana zbog trenutnog zdravstvenog problema, a često su petak i ponedjeljak dani sa povećanim apsentizmom, jer se koriste kao produženi vikend. U Sekretarijatu za lokalnu samoupravu je ove godine uvedena novina mjesečnog objavljivanja tabele odsustva koja sadrži razloge za dnevna ili višednevna odsustva zaposlenih sa posla. Cilj ove aktivnosti je bio da se transparentnim odnosom ka apsentizmu prikaže apsurdnost razloga odsustva vrlo često neprihvatljivih u realnom sektoru, a koji neće riješiti stvarne razloge nezadovoljstva ukoliko postoje.

Obično se stvarni razlozi apsentizma nalaze u nezadovoljstvu zaposlenih svojim poslom, svojim radnim učinkom, međuljudskim odnosima, zaradom, položajem u organizacionoj strukturi, načinom rukovođenja starješine, radnim okruženjem, uslovima rada, a gore navedeni razlozi odsustva se često koriste kao izgovor“.

Uvođenje neautomatizovanih evidencija, navodi sekretarka, podrazumijeva veću angažovanost u segmentu praćenja rada zaposlenih, što je obaveza starješina i neposrednih rukovodilaca, a metode transparentnog upravljanja i ujednačenog postupanja, poput javne objave datih prava na odsustvo, mogu biti produktivne, jer djeluju na savijest i moralni kodeks službenika.

“U cjelini, učinak zaposlenih se mjeri kroz nekoliko kategorija od kojih ću pomenuti samo neke: stepen realizacije godišnjih planova i programa rada (normativne aktivnosti, inovacije u radu u cilju podizanja nivoa zadovoljstva građana, transparentnost rada itd.), broj riješenih predmeta u odnosu na podnijete zahtjeve, broj upravnih sporova, broj pritužbi na ćutanje administracije i mnoge druge“.

Ona naglašava da se redovnost dolaska na posao i učinka tiče dominantne organizacione kulture u lokalnoj samoupravi, a za koju su odgovorni prvenstveno lideri u upravljačkoj strukturi, ali i niži rukovodioci, koordinatori i službenici.

“Promjena starih modela ponašanja u kojima je normalno kašnjenje na posao, duga dnevna pauza u radu, raniji odlazak sa posla, preko neblagovremene obrade predmeta, neprikladnog ponašanja prema strankama, do neumjesnog korišćenja društvenih mreža u cilju diskreditacije kolega i neposrednih rukovodilaca, mora se brže i efikasnije dešavati na svim nivoima. Promovisanje novih obrazaca ponašanja i težnja ka većem integritetu službenika mora biti u fokusu, ukoliko ne želimo da njegujemo loše obrasce u budućnosti, a oni se vrlo lako prenose na nove generacije službenika“.

Oko 460 hiljada eura isplatila je Opština Budva za bruto zarade zaposlenih u oktobru, a prosječna plata je skoro 700 eura.

U doktore posumnjali prije dvije godine

Opština Budva je još prije dvije godine, za vrijeme administracije Dragana Krapovića, sačinila spisak ljekara budvanskog Doma zdravlja i ostalih crnogorskih zdravstvenih ustanova, zbog sumnje da su izdavali lažna bolovanja zaposlenim u lokalnoj administraciji, javnim preduzećima, ustanovama i službama.

Sumnja za to se pojavila nakon što desetine radnika mjesecima nije dolazilo na posao, a po pravilu je bilo riječ o onima čija su se radna mjesta našla pod lupom.

Zdravstveni inspektori kaznili su budvanski Dom zdravlja prošle godine, nakon što su utvrdili da su izabrani ljekari nepravilno vodili medicinsku dokumentaciju i otvorili bolovanje za pet zaposlenih u Turističkoj organizaciji.

Otpremnine od 10 do 20 hiljada eura, ali niko neće iz Opštine

Na platnom spisku Opštine Budva je više od 400 radnika, jer je više od stotinu dodatno uposlenih na osnovu ugovora o privremenom zaposlenju i ugovoru o djelu.

Zgrada Opštine je odavno skučena zbog velikog broja zaposlenih i praktično u kancelarijama nema mjesta.

Praksa je da se nakon promjene vlasti zapošljava na desetine novih radnika.

Iako je Skupština opštine prije dvije godine usvojila Odluku o otpremninama kojom je propisano je da radnik ima pravo na otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkim viškom i odlaska u penziju u visini od 10.000 do 20.000 eura, malo zaposlenih je odlučilo da napusti kancelariju.


Vidi sve komentare