Budva: Krivična prijava protiv nepoznatog graditelja - Vijesti.me
Radovi na Čelobrdu

Budva: Krivična prijava protiv nepoznatog graditelja

Seoski put, star više od četiri decenije, mapiran je kao jedina saobraćajnica u prostornom planu, ali je urbanizacija Čelobrda minulih godina dovela do oštre podjele među mještanima

Čelobrdo protest
Čelobrdo protest (Foto: Vuk Lajović)

Revoltirani što je devastacija najljepšeg vidikovca, na Čelobrdu iznad Svetog Stefana, nastavljena izmještanjem i divljom gradnjom novog puta, mještani, njih 15 predstavnika porodica iz Paštrovića, su se u znak protesta okupili i pozvali Opštinu da spriječi dalje uništavanje tog, za sada neurbanizovanog zaleđa.

Buldožeri i kamioni koji su odnosili zemlju proteklih dana uklonjeni su, kako su kazali, nakon što su nepoznati izvođači radova saznali da će biti održan skup i pozvana Komunalna policija.

Komunalni inspektori, koji su došli na lice mjesta, konstatovali su da se mimo dozvole izvode radovi na prokopavanju puta
Problem je kulminirao nakon što je počelo prokopavanje terena kako bi put, koji prolazi uz samu ivicu brda, i time „ štiti“ vidikovac od moguće izgradnje, bio izmješten.

Seoski put, star više od četiri decenije, mapiran je kao jedina saobraćajnica u prostornom planu, ali je urbanizacija Čelobrda minulih godina dovela do oštre podjele među mještanima.

Dok oni brojniji žele da se spomenički kompleks, podignut u sjećanje na žrtve Drugog svjetskog rata, ali i cijeli vidikovac ambijentalno zaštite, a postojeći seoski put zadrži u prvobitnoj trasi, dotle ima i onih koji bi izmještanjem puta oslobodili teren za gradnju kuća uz sami obod brda.

Mještani su podnijeli i krivičnu prijavu protiv nepoznatih graditelja koji su prokopali više od 50 metara, te pozvali Opštinu da što prije donese planski dokument za to područje i ne mijenja trasu puta.

Komunalni inspektori, koji su došli na lice mjesta, konstatovali su da se mimo dozvole izvode radovi na prokopavanju puta. Oni nijesu mogli da utvrde ko izvodi radove, jer na licu mjesta nijesu zatekli nikog osim velikih iskopa i gomile zemlje koja je deponovana na stranu, što je zapisnički konstatovano.

Mještani su upozorili da će se svakodnevno okupljati na Čelobrdu i da neće dozvoliti da se put izmješta
Planski dokument - lokalna studija lokacije Čelobrdo, koja je jedina mogla da dozvoli bilo kakvu izgradnju na tom seoskom području, prije dvije godine je povučena iz procedure, a time i stavljena tačka na urbanizaciju do donošenja izmjena prostornog plana.

Iako je Opština napravila nacrt lokalne studije, koja je prošla javnu raspravu, građevinsku ekspanziju zaustavio je prethodni ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić, koji je odbio da da saglasnost na taj planski dokument dok Opština ne donese prostorni plan, čije su izmjene u toku.

U tom planskom vakuumu, kako je naglasio jedan od starijih mještana, Božo Miković, počelo je izmještanje puta, iako za to ne postoji građevinska dozvola.

"U Drugom svjetskom ratu 15 mladih ljudi iz ovoga sela je poginulo. Za mnoge se ne zna ni gdje su sahranjeni. Zato smo, u znak sjećanja na njih, odlučili da napravimo spomenik. Planirali smo da napravimo put, kako bi se moglo doći do spomenika, jer ovo je vidikovac koji je bogom dat. Prokrčili smo put koji postoji 41 godinu i kao takav je ucrtan u prostornom planu", kazao je Miković.

On je naglasio da su, kada je put građen, svi seljani potpisali dokument u kojem su dali saglasnost da, ukoliko je potrebno, daju svoju zemlju da saobraćajnica pređe preko nje.

"Sada je došlo do prodaje zemlje. Ko god došao - dobro došao. Samo da je sa dobrim namjerama. Međutim, evo, vidite, sada se gradi novi put. To nećemo dozvoliti“, kazao je Miković.

Njegov komšija Pero Miković rekao je da svako pomjeranje puta i devastiranje prostora predstavlja problem i da Opština to hitno mora da spriječi.

Mještani su upozorili da će se svakodnevno okupljati na Čelobrdu i da neće dozvoliti da se put izmješta.

Strah da ne bude kao u Česminovu

Lokalnom studijom lokacije Čelobrdo, koju je bivši ministar osujetio, na 23,4 hektara seoskog prostora bila je predviđena izgradnja čak 56 hiljada kvadrata, odnosno 121 novi stambeni objekat, od kojih i dva turistička kompleksa.

Nakon što je Opština Budva, poslije javne rasprave, uputila planski dokument na koji je veliki broj mještana imao zamjerke na saglasnost resornom ministarstvu, Sekulić je, u pismenom odgovoru, naglasio da tolika izgradnja u seoskom području nije prihvatljiva.

I dok je na susjednom brdu Česminovu niklo takozvano Rusko selo, apartmansko naselje sa četrdesetak kuća, do kojeg još nije dovedena ni struja ni voda, mještani okupljeni oko NVO „Čelobrdo“ u više navrata su javno isticali, te upozoravali lokalnu upravu, da se pribojavaju da bi i Čelobrdo moglo da doživi istu sudbinu.