Budva uvodi naplatu izletničke takse - Vijesti.me
CIJENA JEDAN EURO

Budva uvodi naplatu izletničke takse

Stari grad Budva (ilustracija)
Stari grad Budva (ilustracija) (Foto: Shutterstock)

Turistička organizacija opštine Budva će od ponedjeljka, 20. maja, početi sa sa naplatom izletničke takse.

Planirano je da se naplata izletničke takse vrši u novom informativno-turističkom punktu koji će biti izgrađen pored dječijeg vrtića “Ljubica Jovanović Maše”.

Kako je saopšteno, izletnička taksa naplaćivaće se svakom posjetiocu/turisti koji u okviru organizovanih grupa posjećuju turistički lokalitet Stari grad Budva, a cijena će tokom cijele godine biti jedan euro.

"Izletničku taksu neće plaćati djeca do 12 godina, lica sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama, učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa održavanja obrazovnih, sportskih i kulturnih manifestacija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama oslobođeni plaćanja taksi i koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći, gosti smješteni u turističkim kapacitetima koji se nalaze na teritoriji opštine Budva, koji su već platili boravišnu taksu; Lica iz stava 1 ovog člana ne plaćaju izletničku taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova iz stave 1 ovog člana (potvrda obrazovne institucije, ljekara i dr.)", saopšteno je iz TOB.


Vidi sve komentare