CGO: Šta je sa kršenjem zakona od strane 25 poslanika vlasti - Vijesti.me
UPUTILI NOVU URGENCIJU SAVJETU ASK

CGO: Šta je sa kršenjem zakona od strane 25 poslanika vlasti

CGO prije 15 mjeseci podnio Inicijativu za pokretanje postupka protiv poslanika koji nisu prijavili tačne i potpune podatke u izvještajima o prihodima i imovini javnog funkcionera za 2017. godinu

Ćetković
Ćetković (Foto: Privatna arhiva)

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je uputio novu urgenciju novom sastavu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) kako bi, kako su kazali, konačno dobili precizne informacije o ishodu Inicijative za pokretanje postupka protiv poslanika koji nijesu prijavili tačne i potpune podatke u izvještajima o prihodima i imovini javnog funkcionera za 2017. godinu, koju je CGO podnio 14. maja prošle godine.

CGO je, podsjećaju, prije petnaest mjeseci podnio Inicijativu, tražeći od ASK-a utvrđivanje odgovornosti i pokretanje prekršajnog postupka protiv 25 poslanika Skupštine Crne Gore koji, kako se navodi, nisu prijavili podatke u izvještajima o prihodima i imovini shodno Zakonu o sprječavanju korupcije, a što se direktno odnosi na varijabilu koju su poslanici dobili u decembru 2017. 

"CGO je ustanovio da su 24 tadašnja poslanika Skupštine Crne Gore u kršenju Zakona o sprječavanju korupcije, kao i jedan raniji poslanik koji je u periodu podnošenja Inicijative postao predsjednik opštine. Oni su prekršili članove 9, 23 i 24 Zakona o sprječavanju korupcije, a koji predviđaju obavezu javnog funkcionera da ASK-u prijavi tačne i potpune podatke o prihodima koje stekne vršenjem djelatnosti, kao i da je javni funkcioner dužan da u izvještaju o prihodima i imovini javnog funkcionera navede tačne i potpune podatke, odnosno da taj izvještaj sadrži sve podatke u vezi javne funkcije koju vrši a što uključuje i sve prihode", kazala je saradnica na programima u CGO, Željka Ćetković.

Ni nakon godinu i tri mjeseca i niza urgencija i zahtjeva, ističe ona, CGO nije dobio od ASK-a konačne i precizne informacije. 

"Samo smo uspjeli saznati da su pokrenuti postupci protiv osam (8) poslanika na osnovu Inicijative CGO-a, ali nismo dobili ni njihova imena niti što je bio rezultat pokrenutih postupaka", dodaje Ćetković.

Takođe, ističe ona, u istom dopisu je objašnjeno da postupci „u odnosu na ostalih 17 postupci nijesu pokrenuti sa razloga što je provjerom konstatovano da je 9 poslanika izvršilo dopunu Izvještaja koja se odnosi na datu varijablu prije podnošenja naslovnog zahtjeva, dok se kod preostalih 8 u Izvještajima nalaze mala odstupanja u prihodima, koja su posljedica obračuna kriznog poreza na dohodak fizičkih lica u izvještajima Poreske uprave“. 

CGO do danas, dodaje Ćetković, nije dobio ni imena poslanika po ovim kategorijama, niti objašnjenje kako je moguće da su pojedini poslanici mogli dopunjavati izvještaj nakon roka za podnošenje istog "i koji je očito bio nepotpun i netačan, a što predstavlja kršenje upravo onih članova Zakon o sprječavanju korupcije na koje je ukazano Inicijativom CGO-a." Takođe, naglašava ona, Zakon o sprječavanju korupcije ne prepoznaje „mala odstupanja u prihodima“.

"CGO želi da vjeruje da novi Savjet ASK-a, iako izabran samo glasovima vladajuće većine, neće imati ograničenje koje takav izbor nosi i da će doprinijeti da se konačno ova Inicijativa do kraja procesuira a CGO kao podnosilac obavijesti o njenom ishodu. Takođe, CGO želida vjeruje da novi sastav Savjeta ASK-a neće imati selektivan pristup prema javnim funkcionerima, i da će u konkretnom slučaju naći mehanizam da isprati da se ova inicijativa zakonito obradi, a s obzirom da već postoji praksa kažnjavanja javnih funkcionera za ovakve propuste. Sjednica Savjeta ASK-a je sjutra, 20. avgusta 2019. i otvorena je za medije", navodi se u saopštenju. 

CGO podsjeća da je ASK "mnogo puta i promptno pokretala postupke protiv kritičara vladajuće strukture i sa manje osnova i očiglednosti nego što to sadrži Inicijativa CGO-a". 

"Stoga je još čudnije da ASK za godinu i tri mjeseca ne može da utvrdi da li je 25 poslanika vladajuće strukture netačno prijavilo svoje prihode, a posebno zabrinjava kreativno tumačenje zakonskih normi u pokušaju da se jedan broj tih poslanika zaštiti od dosljedne primjene zakona. Stiče se utisak da je u ovom periodu, od podnošenja Inicijative, ASK bila mnogo posvećenija zaštiti ovih poslanika nego njihovom zakonitom procesuiranju čime dodatno urušava svoj kredibilitet, a što je konstatovano i u Izvještaju EK o Crnoj Gori za 2019. koji donosi niz veoma ozbiljnih primjedbi na rad ASK-a. Upravo kredibilitet, nezavisnost i određivanje prioriteta u radu se identifikuju kao izazovi koje ASK mora hitno rješavati", poručuje Ćetković.

Crnoj Gori, ističe, trebaju jake antikoruptivne institucije koje zakon primjenjuju neselektivno u okviru svojih ovlašćenja i koje nisu "pod neprimjerenim političkim uticajem". 

"ASK je od institucije uspostavljene da se bori protiv korupcije dozvolila sebi da bude akter u nekoliko visokoprofilisanih slučajeva obračuna sa kritičarima crnogorske vlasti. Na novom Savjetu ASK-a je da pokaže da li će nastaviti rad prethodnog ili će napraviti potrebne rezove koja zainteresovana javnost odavno očekuje. Zato ovom urgencijom CGO postavlja i prvi test prema novom Savjetu ASK-a kako bi što prije saznali da li će taj Savjet raditi u korist onih koji su glasali za njega ili u javnom interesu", zaključuje se u saopštenju.