Članovi Komisije ne pitaju za poslove Mićunovića - Vijesti.me
Nk ocijenila

Članovi Komisije ne pitaju za poslove Mićunovića

Polasnik SNP-a Saša Damjanović koji je predložio da se zahtjev za informacije o Branu Mićunoviću uputi i policiji

Duško Marković
Duško Marković (Foto: Arhiva "Vijesti")

Članovi Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije nijesu na sjednici imali pitanja ni komentar na informaciju Vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapić da državno tužilaštvo nije “prikupljalo informacije o tome kojim se poslovima navodno bavi Branislav Brano Mićunović i da državno tužilaštvo nema pokrenute postupke protiv ovog lica".

Savjet za Komisiju jedino je imao polasnik SNP-a Saša Damjanović da bi bilo možda korisno da se isti zahtjev uputi i policiji, pa da se informacije zajednički razmatraju.

U decembru prošle godine 'Vijestima" je iz Uprave policije saopšteno da sektor kriminalističke policije u kontinuitetu prikuplja, analizira i obavlja provjere informacija o kriminalnim aktivnostima "osoba sa našeg područja, njihovim poslovnim aktivnostima i krivičnim djelima pranje novca", ali da su te istrage državna tajna.

Čarapić je saopštila da očekuje naredne sedmice podizanje optužnice protiv Ivana Buškovića koji je sada osumnjičen za nedavni napad na novinarku ND “Vijesti” Oliveru Lakić ističući da time taj postupak nije okončan nego da će nastaviti da istražuju ko je bio inspirator napada I koji su motivi.

Predsjednik NK Duško Marković je dodao da bi potpuno rasvetljavanje tog, ali i drugih napada bilo blagotvorno i za državu i njene organa jer je napad na “predstavnike medija ,napad na demokratiju i da Crna Gora mora biti država u kojoj će novinari moći slobodno da rade svoj posao”.

Ponađanje institucija u slučaju "Vijesti"-Mugoša

Iako su svi članovi komisije složni kako napadi na novinare moraju biti rasvijetljeni te da bi NK trebalo da vrši pozitivan pristisak na nadležne organe da te napade i rasvijetle, kada se prethodno raspravljalo o inicijativi MANS-a, da se u Akcionom planu uvede obaveza da NK presipita postupanje nadležnih organa u slučaju napada gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana na Mihaila Jovovića, glavnog urednika “Vijesti” i Borisa Pejovića fotorepotera, članovi su bili složni da se ne nađe u dokumentu kao i sa stavom Markovića da to ne može biti u nadležnosti Komisije jer ona nema ovlašćenja da utvrđuje nečiju odgovornost.

Čarapić je bila preciznija, da se amandman potpuno preformuliše i da “ako bude novih činjenica one će se utvrđivati”. VDT je kazala da su crnogorske institucije prošle godine su ostvarile loše rezultate u borbi protiv korupcije i nijesu se mogle pohvaliti sudskim presudama iz te oblasti.

Čarapić je bila preciznija, da se amandman potpuno preformuliše i da “ako bude novih činjenica one će se utvrđivati”.
"To je ono što smo svi zajedno konstatovali. Malo je tih odluka, malo je postupaka i značajnih optužnica, u smislu da smo uspjeli da zahvatimo nešto više imovine od ljudi koji se bave korupcijom", ocijenila je Čarapić.

Savjetnik direktora policije Božidara Vuksanovića, koji je napustio sjednicu nnekoliko minuta nakon što je počela, Milan Tomić imao je primjedbu na amandman MANS-a da se ” istraživanje zločina”, ubijenih i prebijanih novinara zamijeni blažim izrazom za ta “krivičnih djela”.

Čini mu se, kako je pojasnio, da je izraz zločin “grub”. Postupak zbog paljenja vozila “Vijesti” ,”dobro napreduje”, dokumentacija se prikuplja osumnjičenih i optuženih - nema.

Na sjednici su se pohvalili predstavnici tužilaštva ipolicije kako bolje rade na predmetima korupcijei kriminala,o čemu će se održati posebne sjednice, kao i o korupciji u zdrastvu i obrazovanju na predlog Zlatka Vujovića iz CEMI-a.

Tomić je kazao da je izraz zločin “grub”.
Bilo je i primjedbi na “ocjene” koje je Sekretarijat NK zajedno sa predstavnicima CEMI-a i MANS-a dao državnim organima u vezi realizacije zadatih mjera u ispunjavanju obaveza, pa su tako poslanici Damjanović i Ervin Spahić imali primjedbe da se ne daju minusi Parlamentu na ime obaveza koje je trebalo Vlada da izvrši. Primjedbe je imala i Čarapić zbog “opisnih ocjena” na rad tužilaštva.

Marković je zatim konstatovao da se mora napraviti poseban izvještaj samo o nerealizovanim obavezama kako bi se utvrdilo da li je problem u evidenciji ili ignosrisanju državnih organa obaveza koje imaju prema NK, ada je to posebno izraženo u oblasti izvještavanja o privatizacijama.

Na sjednici nijesu prisustvovali predstavnici MANS-a tako da su pojedini njihovi amadnani na Akcioni plan usvojeni, a neki ušli u taj dokument modifikovani.