Crna Gora i dalje zemlja izvora tranzita i destinacije za trgovinu ljudima - Vijesti.me
JEDAN OD NAJGORIH OBLIKA KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA

Crna Gora i dalje zemlja izvora tranzita i destinacije za trgovinu ljudima

Crna Gora ima problem sa trgovinom djece, odnosno potrebe prosječanja po ulicama i ima pojavu prinudnih brakova, mladih žena, prije svega romkinja

trafiking
trafiking (Foto: Shutterstock)

U Izvještaju SAD o tragovini ljudima Crna Gora je i dalje označena kao zemlja izvora tranzita i destinacije za trgovinu ljudima.

To je saopštila ambasadoka SAD u Crnoj Gori Margaret Ujehara otvarajući četvorodnevnu  obuku na temu "Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku”, koja je počela u Pržnu.

Obuku su organizovali Kancelarija Vlade Crne Gore za borbu protiv trgovine ljudima i Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) iz Beča, uz finansijsku podršku Kancelarije za praćenje i borbu protiv trgovne ljudima.

“Crna Gora ima problem sa trgovinom djece, odnosno potrebe prosječanja po ulicama i ima  pojavu  prinudnih  brakova, mladih žena, prije svega romkinja. U izvještju stoji da standardi za eliminacija  trgovine ljudima, još uvijek nijesu u potpunosti zadovoljeni u Crnoj Gori. Crnogorska vlada preko Kancelarije nacioinalnog koordinatora  za borbu  protiv trafikinga, zaista radi na prevenciji, iako je nažalost budžet smanjen, što nije neobično na strani vlada svih zemlja danas, ali jeste žalosno”, poručila je ambasadorka.

Ona je dodala da trgovina ljudima, je jedan od najgorih oblika kršenja ljudskih prava.

“Zaštita  ljudskih prava važna je za sve države članice NATO, tako da  da je važno u procesu pristupanja Crne Gore, u procesu evroatlasnkih integracija. Važno je da se preduzmu svi koraci, kao odgovor na moderni vid ropstva. Borba protiv trgovine ljudima predstavlja nešto što takođe  ni jedna zmlja ne može sama rješavati. SAD s toga radi sa svojim partnerima širom svijeta na brobi protiv ove užasne pojave i u tom smislu  imamo dobru saradnju sa Kancelarijom Nacionalnog koordinatora već dugi niz godina. U našim daljim aktivnostima unutar  procesa evroatlnskih integracija, SAD  će nastaviti da podržava Crnu Goru u implementaciji svih reformi u oblasti vladavine prava, uključujući i pomoć u jačanju napora u brobi protiv trgovine ljudima”, naglasila je Ujehara.   

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković kazao je da je potencijalnim i  žrtvama trgovine ljudima, obezbijeđena  bezbjedonosna zaštita, besplatana pravna, psihološka , zdravstvena i socijalna  zaštita uz minimum identifikacionih podataka. 

“Predmeti  trgovine ljudima kod nadležnih istražnih i sudskih organa se rješavaju po principu  prioriteta. Za dražavno tužilačku organizciju Crne Gore  žrtve  trgovine ljudma trebaju primarnu zaštitu , kao oštećeni , a tek sekundarno kao svjedoci”, kazao je Stanković. 

Kada je u pitanju trgovina ljudima,Nacionalni koordinator i rukovodilac Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama  je kazao da je ocjena da je “Crna Gora zemlja tranzita, manje zemlja porijekla i krajnje destinacije, kao I da  trgovina ljudma u Crnoj Gori nema karakter poajve, već je na niovu pojedinačnih slučajeva”.

“Međutim, činjenica  je da u Crnoj Gori  ima slučajeva trgovine ljudima , što znači da problem potoji.Iako na niovu pojedinačnih slučajeva, ona u našm društvu  vreba, zato smatramod a zajedničkim snagama možemo učiniti da budemo bolji I uspješniji u rješavanju oog problema”, istakao je Ulama.

Oficir za prevenciju kriminala i pravosuđe UNODC Davor Raus kazao je dad a je trgovina globalni kiminal, koji se dešava  I u bogatim, ali I u iromašnim zmljama.

“Ona je razlog da milioni žrtava budu stavljeni u ropski odnos. Ona ne poznaje granice i cvjeta tamo  gdje je profit visok, a rizik od otkrivanj nizak. Stalno mutira,  razvija se, prilagođava se lokalnim okolnostima”, kazao je Raus.   

Višednevna obuka namjenjena je predstavnicima sudstva, tužilaštva i policije,a okupila je predstavnike međunarodih kao i organizacija civilnog društva.