Da OSI imaju bolji pristup pravdi - Vijesti.me
POTPISANI MEMORADUMI O SARADNJI SA VRHOVNIM SUDOM I ADVOKATSKOM KOMOROM

Da OSI imaju bolji pristup pravdi

Memorandum su potpisali predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i predsjednik Advokatske komore Zdravko N. Begović

Sa potpisivanja memoranduma o saradnji
Sa potpisivanja memoranduma o saradnji (Foto: UMHCG)

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore i Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje potpisali su juče memorandume o saradnji sa Vrhovnim sudom i Advokatskom komorom.

​Izvršna direktorica UMHCG Marina Vujačić kazala je da je cilj potpisivanja doprinos poštovanju prava OSI, posebno u segmentu pristupa pravdi. Značaj memoranduma, kako je rekla, ogleda se, prije svega, u segmentu uklanjanja prepreka za pristup sudu i postupke pred sudom, za promociju besplatne pravne pomoći, razmjenu iskustava između OSI i advokata...

“Da bi memorandumi zaživjeli potrebna je i promjena zakonske regulative, a izmjena zakonodavstva predstavlja ozbiljan i zahtjevan zadatak”, kazala je Vujačićeva.

Memorandum su potpisali predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i predsjednik Advokatske komore Zdravko N. Begović.