Đaci posjetili i reciklažni centar - Vijesti.me
PROJEKAT "ŠKOLOCIKLAŽA"

Đaci posjetili i reciklažni centar

Učenici sedmog razreda OŠ “Milan Vukotić”, posjetili su, kako su naveli, Reciklažni centar za čvrsti komunalni otpad u okviru Deponije

Reciklaža, otpad
Reciklaža, otpad (Foto: Arhiva "Vijesti")

U okviru projekta “Školociklaža”, koji ima za cilj da doprinese zaštiti životne sredine, NVO “Green Home” je za đake osnovnih škola, organizovala posjete reciklažnom dvorištu i reciklažnom centru.

“Đaci četvrtog razreda OŠ Pavle Rovinski su posjetiti reciklažno dvorište na Zabjelu, kako bi se upoznali sa procesom separatnog odlaganja otpada i materijalima koji se mogu odložiti u tri reciklažna dvorišta u gradu”, saopštenoi je iz NVO.

Učenici sedmog razreda OŠ “Milan Vukotić”,  posjetili  su, kako su naveli, Reciklažni centar za čvrsti komunalni otpad u okviru Deponije.