Đorđe Borozan predsjednik Nacionalnog savjeta za obrazovanje - Vijesti.me
VLADA DONIJELA ODLUKU

Đorđe Borozan predsjednik Nacionalnog savjeta za obrazovanje

Kako je saopšteno nakon sjednice, Savjet od 21 člana imenovan je na četiri godine

škola, đak, đaci, ulenik, učenici
škola, đak, đaci, ulenik, učenici (Foto: Shutterstock.com)

Vlada je donijela danas Odluku o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje na čijem čelu će biti Đorđe Borozan.

Kako je saopšteno nakon sjednice, Savjet od 21 člana imenovan je na četiri godine.

Navodi se da je Vlada usvojila Informaciju o učešću na NATO EADRCC međunarodnoj terenskoj vježbi upravljanja posljedicama vanrednih situacija „Bosna i Hercegovina 2017“. 

Pojašnjeno je da vježba obuhvata pružanje podrške nacionalnim institucijama u cilju podizanja otpornosti na katastrofe kroz unapređenje planiranja, prevencije, spremnosti i odgovora na katastrofe. 

„Crnogorski tim koji će učestvovati u ovoj vježbi čine predstavnici Direktorata za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova i službi za zaštitu i spašavanje Glavnog grada, Prijestonice Cetinje i opština Tivat, Kotor i Ulcinj“, kaže se u saopštenju.

Vlada je, kako se navodi, usvojila Akcioni plan 2017/2018 za implementaciju Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori 2013-2020. 

Precizira se da Akcioni plan predstavlja operativni dokument kojim su utvrđene aktivnosti, mjere i nosioci za njihovu realizaciju u periodu 2017-2018. godine. 

„Planirane mjere i aktivnosti usmjerene su na smanjenje upotrebe alkohola, kao i štetnih posljedica njegove upotrebe, a prije svega obolijevanja, smrtnosti i drugih društvenih posljedica koje iz toga proizilaze“, pojašnjava se u saopštenju.

Ističe se da je u cilju stvaranja uslova za podizanje kvaliteta života građana, uz podršku države i jedinica lokalne samouprave, rješavanjem stambene potrebe, posebno za pripadnike ranjivih društvenih grupa, Vlada donijela Program socijalnog stanovanja za period 2017-2020 godine. 

„Cilj donošenja Programa jeste razrada politika kroz konkretne projekte inicirane i podržane od strane države i jedinica lokalne samouprave koji će se implementirati u narednom periodu i za koje su djelimično ili u potpunosti obezbijeđena sredstva“, navodi se u saopštenju. 

Kako se dodaje, tim dokumentom su definisane prioritetne ciljne grupe - lica sa invaliditetom, osobe preko 67 godina, odnosno penzioneri, mladi bračnih parova i pripadnici Roma i Egipćana.

“Vlada je izdvojila iz Tekuće budžetske rezerve po dvije hiljade eura za svaku od beba Aleksandra i Sandre Dragović koji su nedavno dobili trojke”, kaže se u saopštenju.