Dva velika broda iz doba SFRJ daju za manji - Vijesti.me
"NE UKLAPAJU SE U POTREBE VOJSKE"

Dva velika broda iz doba SFRJ daju za manji

Ministarstvo odbrane prodaje plovila P-33 i P-44, potom namjeravaju da nabave patrolni brod srednje veličine

Patrolni brod P-33
Patrolni brod P-33

Ministarstvo odbrane sprema se da proda dva velika patrolna broda koja su nastala u Titovom brodogradilištu u Hrvatskoj osamdesetih godina prošlog vijeka, a novac namjeravaju da iskoristila za novi patrolni brod srednje veličine.

“Patrolni brodovi P-33 i P-34 su u upotrebi Mornarice Vojske Crne Gore od kraja 80-ih godina prošlog vijeka. Opremljeni su sistemima i tehnologijom koji su zastarjeli za današnju i buduću namjenu i zadatke Mornarice VCG”, kazali su “Vijestima” iz resora odbrane, dodavši da se ti brodovi kao” neekonomični sistemi za održavanje, eksploataciju, obuku i popunu ljudstvom” ne uklapaju u potrebe crnogorske Vojske.

Prodaja ovih brodova pominje se u Dugoročnom planu odbrane 2019-2028. godine, koji je krajem decembra usvojen na Vladi.

U tom dokumentu stoji da će nabavka patrolnog broda srednje veličine zavisiti od prodaje P-33 i P-34.

Nabavka je planirana kao jedan od prioriteta VCG u periodu od 2024. do 2028. godine.

Do 2022. godine trebalo bi da bude okonačn drugi prioritet - konverzija i modernizacija raketnih topovnjača u patrolne brodove.

Iz resora Predraga Boškovića su kazali da su pripremili Informaciju o rješavanju statusa patrolnih brodova P-33 i P-34, kojom će se oglasiti suvišnim za potrebe VCG i staviti van formacije.

Nakon što Vlada usvoji tu informaciju, Ministarstvo će pokrenuti postupak njihove procjene i tenderske prodaje.

Sadašnju organizaciju Mornarice VCG čine komanda, patrolni brod P-33 i P-34, odred pomoćnih brodova, pomorski odred, školski brod “Jadran”, odred obalskog osmatranja i četa za podršku.

Sa vojne vježbe 2009: Patrolni brod P 34

Organizaciona struktura Mornarice prilagodiće se potrebama za izvršenje dodijeljenih misija i zadataka, predviđeno je planiranom promjenom organizacione strukture VCG.

Na strukturu Mornarice uticaće uvođenje u operativnu upotrebu rekonstruisanih raketnih topovnjača, planirana nabavka novog patrolnog broda, dalja modernizacija i opremanje sistema za kontrolu mora, unapređenje sposobnosti za protiv-minska dejstva i novi razmještaj Mornarice.

Razmotriće se mogućnost formiranja obalske straže u sastavu Mornarice.

U Mornarici se u višku nalazi 9 brodova.

Takođe, u skladištu ”Lepetane” nalaze se značajne količine rezervnih djelova za brodske uređaje i sisteme koji nijesu više na upotrebi u Mornarici.

Planirano je da se sva sredstva u višku, među kojima su i patrolni brodovi, riješe najkasnije do kraja 2020. godine.

U dijelu Dugoročnog plana odbrane koji se tiče nivoa ambicija za patrolne brodove Mornarice, pominje se, između ostalog, najmanje 80 dana operativnog boravka na moru godišnje, učešće na najmanje dvije međunarodne pomorske vježbe godišnje, učešće u NATO pomorskim operacijama u Mediteranu u trajanju do tri mjeseca godišnje.

Izgrađeni u Kraljevici, u Baru od 2008. godine

Patrolni brod P-33 izgrađen je krajem decembra 1986. godine u Titovom brodogradilištu u Kraljevici, koji je bio tada pod imenom „Kotor”, a P-34 je završena krajem februara 1988. u istom brodogradilištu pod imenom “Pula”, navodi se u podacima na sajtu Ministarstva

Oba broda su se od kraja maja 1992. nalazila u Tivtu, a od početka 2008. su u Luci Bar.

U dva navrata brod P-34 je izvršavao zadatke u inostranim vodama - 2005. godine u zajedničkoj pomorskoj vježbi sa Ratnom mornaricom Italije pod nazivom „Zajednički horizont” u rejonu Luke Brindizi i 2007. godine pod zastavom Crne Gore u sastavu grupe „ADRION” u rejonu ostrva Krf, u Grčkoj. Brod je 2009. godine imao dvije zajedničke vježbe na moru sa brodovima mornarica SAD i Francuske, a 2010. sa brodovima Njemačke i Turske.

Sve vježbe su, stoji na sajtu, izvršene u teritorijalnim vodama Crne Gore.


Vidi sve komentare