Falili papiri ili naklonost vlasti? - Vijesti.me
KOMISIJA ZA PARE OD KOCKE ODBILA KRITIČKE NVO

Falili papiri ili naklonost vlasti?

Stevo Muk najavljuje da će tražiti pravdu na sudu, Zlatko Vujović poziva tužilaštvo da ispita da li je bilo zloupotreba

Stevo Muk
Stevo Muk (Foto: Savo Prelević)

Veliki broj crnogorskih nevladinih organizacija (NVO), čiji projekti su godinama unazad podržavani iz dijela prihoda od igara na sreću, ove godine su odbijeni zbog navodno nepotpune dokumentacije, iako nijedna NVO nije dobila informaciju o tome koji dokument im je falio.

Među njima su i NVO, koje su prepoznate kao neke od najvećih kritičara vlasti.

U nevladinom sektoru smatraju da je unaprijed dogovoreno da projekti budu odbijeni, ali s obzirom da ih je prethodno podržala Evropska unija, nijesu mogli drugačije da ih odbiju.

U Institutu alternativa (IA), čiji projekti nijesu podržani, smatraju da ih je Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću dovela pred svršen čin, zbog čega će pravdu tražiti na sudu.

“U dosadašnjem radu smo kontinuirano aplicirali za finansijsku podršku Komisije i kako smo imali podržane projekte dugi niz godina, i ovom prilikom smo uradili sve što je rađeno i prethodnih godina”, kazao je “Vijestima” predsjednik te NVO Stevo Muk.

Tvrdi da su tokom postupka saznali kakva se “igra sprema” i tražili su od Ministarstva finansija (MF) i predsjednika Komisije Asmira Pepića da im pojasni o čemu je riječ. Njihova obraćanja su, međutim, ostala bez odgovora.

Centar za monitoring i istraživanja (CEMI) se u dvije godine suočio sa isključivanjem projekata iz odlučivanja zbog predaje navodno tehnički neispravne dokumentacije. Ove godine su im zbog nepotpune dokumentacije odbijena dva od tri projekta, koja su već podržana od EU.

“Konsultujući se sa drugim kolegama primjećujemo matricu da su isključivani, zbog navodne tehničke neispravnosti, projekti koji su već dobili podršku od strane EU. Oni se nijesu kvalitativno mogli osporavati pa je ovo bio jedini način da se isključe”, saopštio je predsjednik te NVO Zlatko Vujović.

On je pozvao specijalno tužilaštvo da ispita funkcionisanje Komisije, lica koja su vršila tehničku kontrolu dokumentacije, te pokrene krivične postupke protiv onih koji su vršili zloupotrebe.

Iz Komisije i MF od ponedjeljka nijesu odgovorili koja su dokumenta falila pomenutim organizacijama. Komisija je za danas najavila pres konferenciju povodom dodjele ovih sredstava.

 Komisiji  dokumentacija dovoljna za ratu, ali ne i za projekat

I projekte Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) Komisija je odbila su zbog nepotpune dokumentacije.

Direktorica te organizacije Marina Vujačić tvrdi da je za gotovo istu dokumentaciju, ista Komisija odobrila uplatu druge rate za projekat u prošloj godini.

“Rate su uplaćene, znači dokumentacija je bila kompletna. Na skoro istu tu dokumentaciju nam je odobren projekat kod Ministarstva sporta”, saopštila je Vujačić istakavši da vjeruje da je Vlada ponosna na rezultate makar 80 odsto NVO “za koje se samo čuje tokom ove raspodjele”.