GA i CEDEM: Poštovati propise koji štite lične podatke - Vijesti.me
APEL SVIMA

GA i CEDEM: Poštovati propise koji štite lične podatke

Oni su apelovali na nadležne državne institucije da, kako su rekli, konačno procesuiraju već uočene slučajeve kršenja tih propisa

Izbori
Izbori (Foto: Arhiva "Vijesti")

Građanska alijansa (GA) i Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) apelovali su na pojedince, političke partije, medije i nevladine organizacije da aktivnosti u izbornoj kampanji sprovode u skladu sa propisima i dokumentima koji štite privatnost i lične podatke.

Oni su apelovali na nadležne državne institucije da, kako su rekli, konačno procesuiraju već uočene slučajeve kršenja tih propisa.

“U dosadašnjem toku kampanje, registrovali smo više slučajeva u kojima je došlo do narušavanja privatnosti i neovlašćenog raspolaganja i korišćenja ličnih podataka, koje je rezultiralo njihovim objavljivanjem u medijima”, kaže se u saopštenju.

Iz GA i CEDEM-a su naveli da svako ukazivanje na eventualne zloupotrebe i neregularnosti u predizbornoj kampanji smatraju veoma značajnim, napominjući da se isto može i mora vršiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, prvenstveno sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

“Zbog toga smatramo da je neophodno da svi subjekti u predizbornoj kampanji, a posebno mediji, vode računa o poštovanju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”, dodaje se u saopštenju.

GA i CEDEM su, kako su saopštili, među prvim nevladinim organizacijama koje su izradile zbirke ličnih podataka i o tome obavijestile Agenciju za zaštitu ličnih podataka.

“Podsjećamo da su sva pravna lica u obavezi da izrade zbirke ličnih podataka kojima se definiše način prikupljanja, raspolaganja i čuvanja ličnih podataka. Na ovaj način se smanjuje rizik od zloupotrebe ličnih podataka jer je moguće utvrditi identitet odgovorne osobe koja je dozvolila da određeni lični podaci dospiju u javnost”, kaže se u saopštenju.

Oni navode da je posebno bitno da na taj način postupaju državne institucije, jer su brojni podaci koje su prikupljale državne institucije, dospjele u javnost suprotno pozitivnim zakonskim propisima.

“U društvu u kojem postoje tendencije kršenja prava privatnosti, i mogućnost da se ista zloupotrijebe u političke svrhe, nikom od nas nijesu zagarantovana osnovna ljudska prava i slobode”, zaključuje se u saopštenju GA i CEDEM-a.