Glavni grad: Podgorica dobila pravni okvir za rješavanje problema saobraćaja - Vijesti.me
PRIJEDLOG PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOST 2020 - 2025

Glavni grad: Podgorica dobila pravni okvir za rješavanje problema saobraćaja

“Kroz ovaj dokument ne bavimo se samo javnim, odnosno gradskim linijskim prevozom, već i pitanjima planiranja, bezbijednosti, pješačenja i biciklizma, htjeli smo sa adekvatan način, a u skladu sa onim što su trendovi u gradovima u svijetu i EU, da profilišemo Podgoricu kao grad sa efikasnom i sigurnim javnim prevozom”

Detalj sa sjednice na kojoj je usvojen Prijedlog Plana
Detalj sa sjednice na kojoj je usvojen Prijedlog Plana (Foto: PG Biro)

Odbornici u Skupštini Glavnog grada usvojili su Prijedlog Plana održive urbane mobilnosti 2020 - 2025 (SUMP), čime je Podgorica  dobila i formalno-pravni okvir za rješavanje pitanja problema saobraćaja, saopšteno je iz Glavnog grada.

U ime onih koji su radili na ovom obratila se sekretarka za saobraćaj Lazarela Kalezić, koja je istakla da se se već duže vrijeme radi na ovom dokumentu. 

“Kroz ovaj dokument ne bavimo se samo javnim, odnosno gradskim linijskim prevozom, već i pitanjima planiranja, bezbijednosti, pješačenja i biciklizma, htjeli smo sa adekvatan način, a u skladu sa onim što su trendovi u gradovima u svijetu i EU, da profilišemo Podgoricu kao grad sa efikasnom i sigurnim javnim prevozom”, kazala je sekretarka Kalezić.

Na dokumentu je radio i Radoje Vujadinvić, koji je kazao da je Prijedlog Plana odžive urbane mobilosti rezultat destomjesečnog rada fianansiranog od starne njemačkog Ministarstva za ekonomske sisteme i razvoj, a implementiranog preko GIZovog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu. 

“Radi se o vrlo transparentnoj proceduri, koja je podrazumijevala niz radionica sa od 40 do 50 aktivnih učesnika, i svi su dali svoj doprinos. Osim projektnog tima, GIZ-a i odgovornih lica iz Glavnog grada, imali smo i radni tim koji je podrazumijevao  snažnu podrška eksperata, domaćih  i stranih, kao i stručne gradske službe. Nezaobilazan doprinos dali su i predstavnici NVO", kazao je Vujadinović.

On je dodao da je specifičnost ovog dokumenta aktivno uključivanje javnosti kroz participativni pristup, te kako je preko pet hiljada građana Pogdorice dalo je mišnjelje na ovaj dokument,na različite načine. 

"Na samom početku došli smo do vizije kako Podgorica treba da izgleda 2035. godine i na toj bazi smo definisali strateške ciljeve za različite segmente. Identifikovani su i ključni izazovi”, zaključio je profesor Vujadinović.


Vidi sve komentare