Hitno nabavljaju namještaj za ministarstva - Vijesti.me
RASPISAN TENDER IAKO NIJE PREDVIĐENO ZAKONOM

Hitno nabavljaju namještaj za ministarstva

Uprava za imovinu raspisala tender po hitnom postupku za nabavku kancelarijskog materijala, iako to nije predviđeno Zakonom

Blažo Šaranović
Blažo Šaranović (Foto: Boris Pejović)

Uprava za imovinu raspisala je po hitnom postupku tender za nabavku kancelarijskog materijala za nekoliko ministarstava, iako hitnost u tim slučajevima nije predviđena Zakonom o javnim nabavkama.

Prema Zakonu, ti troškovi ne spadaju u grupu za koje se mogu koristiti hitne procedure.

Precizirano je da naručilac može da sprovede hitnu nabavku radi otklanjanja i sprečavanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje nije mogao ili ne može da utiče. Hitne nabavke se raspisuju i kada je riječ o otklanjanju posljedica nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana.

Nabavka kancelarijskog materijala po hitnom postupku nije predviđena ni Pravilnikom za spovođenje hitnih nabavki, koji je 24. maja usvojila i Uprava za imovinu kojom rukovodi Blažo Šaranović.

Uprava je 15. novembra raspisala tender procijenjen na 336.970 eura, a javno otvaranje pristiglih ponuda predviđeno je za 10. decembar.

Zakonom je predviđeno da rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke ne može da bude kraći od 37 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki.

Kao razlog za raspisivanje tendera po hitnom postupku, Uprava navodi “radove na reprezentativnom objektu, u cilju neometanog obavljanja planiranih aktivnosti”, ne precizirajući o kojem objektu je riječ.

“U skladu sa odredbama utvrđenim u... Zakonu o javnim nabavkama, rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke određen je u kraćem trajanju, ali ne kraćem od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki”, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Otvorenim postupkom javne nabavke, Uprava je predvidjela nabavku kancelarijskog materijala za ministarstva unutrašnjih poslova, sporta, finansija, saobraćaja i pomorstva, zdravlja, za ljudska i manjinska prava i vanjskih poslova.

Nabavka se odnosi i na Upravu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Zavod za statistiku, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Zavod za metrologiju i Direkciju za zaštitu tajnih podataka na teritoriji Crne Gore.

Od najpovoljnijeg ponuđača, Uprava je planirala kupovinu 210 radnih stolova, pet dodatnih stolova, 19 klub-stolova, šest restoranskih i jedan konferencijski sto. Tenderom je predviđena i nabavka tri kompleta garniture za kabinet, 28 klub-fotelja, 195 fiokara, ormara za registratore, garderobnih ormara, 709 radnih stolica, 188 radnih fotelja, 263 konferencijske stolice...