Hoće li Herceg Novi ostati bez deponije? - Vijesti.me
NEMA RJEŠENJA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Hoće li Herceg Novi ostati bez deponije?

U lokalnoj upravi kažu da su uvjereni da državna vlast opstruira rješenje za sanitarnu deponiju za najveću bokeljsku opštinu

Deponija Herceg Novi
Deponija Herceg Novi (Foto: Slavica Kosić)

Herceg Novi nema rješenje za odlaganje komunalnog otpada u skoroj budućnosti. Odlukom o određivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada i Odlukom o određivanju lokacije za odlaganje neopasnog i građevinskog otpada, sadašnje smetlište Tisove grede može se koristiti do 1. januara 2020. godine.

U lokalnoj upravi kažu da su uvjereni da državna vlast opstruira rješenje za sanitarnu deponiju za najveću bokeljsku opštinu.

Prije pet godina urađen je glavni projekat za novu sanitarnu deponiju Duboki do, a građevinska dozvola izdata je prije tri godine. Na nju su se žalili iz Opštine Kotor i mjesne zajednice Morinj, zbog navodnog uticaja buduće deponije na morinjski sliv, zbog čega je građevinska dozvola poništena.

Opština Herceg Novi tužila je Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a u junu prošle godine pokrenula postupak pred Upravnim sudom koji i pored urgencija nije zakazao ročište po ovom predmetu.

Glavni pravni zastupnik i glavni administrator Opštine Nenad Đorđević kazao je da se nadaju da će ročište biti zakazano za jesen.

“Posebno je zabrinjavajuće što je Vlada Crne Gore na jednoj od skorašnjih sjednica donijela Odluku o izmjenama državnog Plana upravljanja komunalnim otpadom, kojim je smanjen broj centara za obradu otpada, te će po njima Opština Herceg Novi svoj otpad morati odvoziti na lokaciju Možura koja je projektovana za opštine Bar i Ulcinj”, kazala je za “Vijesti” potpredsjednica Opštine Danijela Đurović.

Ističe da je odluka o obustavljanju postupka izdavanja građevinske dozvole za sanitarnu deponiju Duboki do, iako postoji sva planska i tehnička dokumentacija, donijeta sedam dana nakon lokalnih izbora u

Herceg Novom na kojima je dotadašnju lokalnu vlast (DPS – Izbor) smijenila koalicija partija koje su opozicija državnoj vlasti.

“Uz posljednju odluku kojom se iz Plana upravljanja otpadom izbacije lokacija za Herceg Novi, ne može a da se ne postavi pitanje da li je to nova matrica ponašanja i tretiranja naše opštine shodno političkim odnosima”, ističe Đurović.

Zakonom o upravljanju otpadom predviđeno je da će opštine koje ne koriste sanitarne deponije morati plaćati 10 eura po toni komunalnog otpada odloženog na privremenim lokacijama, što bi za Opštinu Herceg Novi iznosilo oko 180.000 eura na godišnjem nivou. Do sada ova odredba nije primjenjivana.

Nova sanitarna deponija za opštinu Herceg Novi, za koju je lokacija utvrđena još 1978. godine, nalazi se na oko 400 metara zapadno od regionalnog puta Ubli - Crkvice na nadmorskoj visini od 1.042 metara.

Udaljena je oko 700 metаrа od postojeće deponije Tisove grede nа Ublimа, čije je zatvaranje u toku i nalazi se 23 kilometra od grada.

Nova deponija trebalo bi da ima sve elemte predviđene evropskim standardima, a takvo rješenje moglo bi da zadovolji potrebe za odlaganjem otpada u hercegnovskoj opštini za narednih 50 do 70 godina.

Deponija onemogućava normalan život Ubljanima

Mještani Ubala, sela u zaleđu Herceg Novog u neposrednoj blizini deponije

Deponija Herceg Novi
Deponija Herceg Novi(Foto: Slavica Kosić)

Tisove grede, godinama upozoravaju da je zbog odlaganja otpada i čestih požara na smetlištu ugrženo njihovo zdravlje, ali i opstanak u tom pitomom mjestu.

Na nju se sada dnevno deponuje oko 100 tona otpada, trostruko više nego u zimskom dijelu godine.

Ubljani su prijetili blokadom deponije ako se požar koji danima tinja ne ugasi do 1. septembra.

V.d. direktor preduzeća “Čistoća” Vladimir Arsić ranije je kazao da kompanija koja je tenderom dobila posao zasipanja, odnosno, sanacije deponije svakadnevno obavlja poslove, što mještani demantuju.